Search results

Results in all categories:

Comptes FTP - accedir i administrar

FTP és l'abreviació de File Transfer Protocol (protocol de transferència de f...
Home -> Hosting i Servidors -> Hosting il·limitat

He perdut la meva informació d'inici de sessió (Àrea de client, FTP, correu electrònic, etc.).

Per raons de seguretat no arxivem les dades d'accés, de manera que no és poss...
Home -> informació Bàsica

Instal·lació manual d'un Gestor de continguts CMS

En els paquets web hosting Complete, Firm i Expert amb sistema operatiu Linux...
Home -> Llocs Web i Botigues

Àrea de client

El tauler de control és accessible des de la adreça https://customer.active24...
Home -> informació Bàsica

Glossari de termes

Antispam Antispam és una combinació de diverses submesures que poden elimi...
Home -> informació Bàsica

Característiques específiques del servidor Windows

Els servidors virtuals amb el sistema operatiu Windows tenen diferents propie...
Home -> Hosting i Servidors -> Windows

Wordpress - Canvi de domini

Al iniciar sessió a l'administració de Wordpress, es verifica l'enrutament de...
Home -> Llocs Web i Botigues

Transferir lloc web a Active 24

En transferir el seu lloc web des d'un altre proveïdor cap a Active 24, li pr...
Home -> Hosting i Servidors -> Hosting il·limitat

Característiques específiques del servidor Linux

Els servidors virtuals amb Linux tenen diferents característiques i serveis e...
Home -> Hosting i Servidors -> Linux

Instal·lació amb un sol clic (WordPress, Joomla, ..)

En els paquets de hosting Complete, Firm i Expert amb sistema operatiu Linux,...
Home -> Llocs Web i Botigues

Multihosting - Gestió de paquets Multihosting

Al paquet Multihosting pot crear més servidors virtuals per a dominis específ...
Home -> Hosting i Servidors -> Hosting il·limitat

Identificador del propietari del domini .CZ

El registre central per a dominis .CZ utilitza per a la informació de propiet...
Home -> Dominis i DNS -> Canvis en el domini

Gestió de servidors VMS

Els servidors Virtuals administrats VMS estan indicats per als clients, que n...
Home -> Hosting i Servidors -> Servidors

MySQL - Creació i gestió de bases de dades

MySQL és un sistema de base de dades ràpid i estable. Proporciona un paquet d...
Home -> Hosting i Servidors -> Bases de dades

.htaccess (edició, especificacions)

El contingut de l'arxiu .htaccess forma part de la configuració del servidor ...
Home -> Hosting i Servidors -> Linux

VPS - connexió i administració del servidor

Els servidors privats virtuals (VPS) estan destinats a clients que volen un s...
Home -> Hosting i Servidors -> Servidors

APS - Servidor d'aplicacions privat

El servei Application Private Server (APS) ofereix un còmode funcionament de ...
Home -> Hosting i Servidors -> Servidors

Cicle de vida útil: bloqueig, finalització i restauració

Després de la finalització del servei, el sistema inicia el procés d'eliminac...
Home -> informació Bàsica