Característiques específiques del servidor Linux

Els servidors virtuals amb Linux tenen diferents característiques i serveis en comparació amb els servidors de Windows, això ve motivat per la diferència entre les plataformes.

A continuació, trobarà les característiques i serveis específics de la plataforma Linux.


 

CGI scripts

L'ús de seqüències d'ordres CGI només és possible en els servidors amb sistema operatiu Linux. Per exemple, s'admeten els llenguatges PERL, Python i Ruby.

Els CGI es guarden al servidor a la carpeta /www/cgi-bin/. Si l'script està en una carpeta diferent, ha de tenir la terminació .cgi o .pl (es poden afegir altres terminacions mitjançant la directiva .htaccess AddHandler).

L'arxiu amb la seqüència d'ordres ha de tenir configurats els permisos d'inici. (Per exemple 755).

Abans d'enviar la sortida al navegador, l'script ha de generar almenys la capçalera del tipus de sortida (habitualment Content-type: text / html).

 

Exemples per a cada llenguatge:

PERL

    #!/usr/bin/perl
    print "Content-type: text/html\n\n";
    print "Hola Món!";
Python

    #!/usr/bin/python
    print "Content-type: text/html"
    print
    print "Hola Món!"
Ruby

    #!/usr/bin/ruby
    puts "Content-Type: text/html"
    puts
    puts "Hola Món!"

 

Registre d'errors personalitzat


Per veure el registre d'errors del seu propi servidor web, visiti el servidor virtual FTP al directori /logs/. Els registres són especialment útils quan es depura una aplicació web.

Per a tots els servidors virtuals amb OS Linux, creats amb el paquet Complete i/o en els nostres paquets Multihosting, és possible l'activació d'aquests serveis durant 30 dies.

El servei es pot activar en qualsevol moment en la visió general del servidor virtual un cop creat l'allotjament. L'activació i desactivació del servei tindrà efecte en unes 2 hores.

Després de 30 dies, el client serà informat sobre la finalització d'aquest servei a l'adreça de correu electrònic de contacte.

 


 

Creació automàtica de dominis de 3r nivell


El servei de Creació automàtica de dominis de 3r nivell i la seva redirecció al directori corresponent és per als servidors virtuals amb OS Linux. Després de l'activació d'aquest servei es crea automàticament un subdomini per a cada subdirectori en el directori arrel de WWW. Aquest és redirigit a una carpeta amb el mateix nom.

Els servidors virtuals en el sistema operatiu Windows tenen aquesta funció en la configuració per defecte.

Si crea el directori anomenat vendre al servidor per al domini domain.xy, es crearà automàticament el domini de 3r nivell vendre.domain.xy. Quan s'escrigui el nou domini en el navegador, serà redirigit al directori domain.xy/vendre i es mostrarà el seu contingut.

NOTA: La redirecció automàtica de dominis de tercer nivell pot estar en conflicte amb les regles de reescriptura a l'arxiu .htaccess. Si pensa utilitzar la reescriptura, o algun CMS, li recomanem no activar aquest servei.

Instruccions detallades:

  1. Redirecció del subdomini desitjat al servidor - Com configurar els registres DNS?
  2. Configurar àlies al servidor de destinació. Pot configurar un àlies per a un subdomini específic o utilitzar un símbol d'estrella universal (*.domain.xyz).
  3. Al directori arrel WWW creï una carpeta amb el mateix nom que el subdomini desitjat.
  4. El nou subdomini es crearà automàticament, però trigarà 2-24 hores, abans que el nou registre sigui visible a la xarxa.
Consell: En inserir un registre per a estrella (* .domain.xyz), redirigirà subdominis per a totes les carpetes existents. B) Els registres CNAME, si el seu domini de segon nivell està dirigit al servidor, també es pot utilitzar per a la redirecció.