MySQL - Creació i gestió de bases de dades

MySQL és un sistema de base de dades ràpid i estable. Proporciona un paquet de funcions molt complet i útil, i és compatible amb PHP i scripts CGI. Les bases de dades MySQL poden utilitzar-se amb els servidors virtuals que s'executen en les plataformes Linux i Microsoft Windows Server.

Poden ser creades tant en el paquet de hosting Complete com en els paquets Multihosting Firma i Expert així com en els servidors virtuals VMS.

Trobarà la versió de base de dades que estem oferint en aquest moment, juntament amb altres especificacions tècniques a la adreça versions.active24.com.

 

 

Com crear una nova base de dades MySQL? 

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Triï el hosting per al que vol crear la base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Informació del servidor faci clic al botó establir-crear de la secció Bases de dades MySQL.
 4. Editi el nom de la base de dades i completi la contrasenya, a continuació faci clic al botó Crear.

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el hosting per el qual vol crear la base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                                                                                                                                                   
 3. A Informació del servidor faci clic al botó establir-crear de la secció Bases de dades MySQL.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 4. Editi el nom de la base de dades i introdueixi la contrasenya. Les dades d'accés es poden enviar també per e-mail. A continuació faci clic al botó Crear.
 5. Ara la base de dades s'està creant, tan aviat com s'hagi creat i estigui a punt per utilitzar, la veurà en Informació del servidor a la llista de bases de dades (en 30 minuts o menys).                                                                                                                                                                                                                               

 

Canviar contrasenya


Les contrasenyes de les bases de dades estan encriptades, de manera que no es poden mostrar les que estan actualment en ús. La nova es pot configurar fàcilment del tauler de control utilitzant el nostre tutorial.
 
 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting per al qual vol canviar la contrasenya d'una base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.
 4. Faci clic a l'opció Canviar la contrasenya i es mostrarà el formulari per a la contrasenya nova.
 5. Els canvis es faran just després de la confirmació (no oblidi aplicar els canvis en el codi del seu lloc web).

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el hosting per al que vol canviar la contrasenya d'una base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3. A Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.                                                                                                                                                                                                                                                         
 4. Esculli Canviar contrasenya i en el pas següent ompli la nova contrasenya, li recomanem utilitzar el generador de contrasenyes "Generate", el canvi ha de ser confirmat mitjançant el botó Assignar.                                                                                                                                                                                                                        
  IMPORTANT: Després de canviar la contrasenya de la base de dades és necessari canviar l'arxiu de configuració o el codi del seu lloc web perquè segueixi funcionant.
 5. Els canvis estaran funcionant immediatament.                                                                   

 

Com puc introduir dades a la base de dades?


Pot accedir a la base de dades a través de l'administració web o mitjançant accés remot.

Per a la connexió a la base de dades MySQL també pot utilitzar un script ASP (exemple).

User "domena_cz" with password "hesloxxx":

ConnString = "driver={MySQL};server=uvdb1.globe.cz;uid=domena_cz;pwd=hesloxxx;database=domena_cz"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" 
Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

A la base de dades MySQL les taules també es poden bloquejar (MySQL Lock) i crear taules temporals (Temp tables).

NOTA: La base de dades només es pot utilitzar per a serveis a l'empresa Active24.

 

 

Accés remot a bases de dades - afegir adreça IP  

Si té pensat administrar la base de dades des del seu propi ordinador mitjançant accés remot i no a través de l'administració web, cal donar permís a la seva adreça IP a la base MySQL triada - l'adreça IP ha de ser pública (estàtica). Aquest requisit garanteix el correcte funcionament de la connexió a la base de dades. La seva adreça IP s'ha de configurar fent servir aquest tutorial:

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el servidor virtual per al qual vol autoritzar una IP per a accés remot a una base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals) 
 3. A Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.
 4. A la pàgina pot veure les Adreces IP autoritzades per a accés remot, pot afegir altres adreces fent clic al botó Afegir adreça IP.

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el servidor virtual per al qual vol autoritzar una IP per a accés remot a una base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals)                                                                                                                                                                                                         
 3. A Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.                                                                                                                                                                                                  
 4. La taula Adreces IP autoritzades conté les adreces que ja estan autoritzades. Per afegir altres adreces feu clic al botó Afegir adreça IP.                                            
  NOTA: L'accés remot a la base de dades és possible crear-lo només per a administració.
 5. Faci servir el formulari per afegir una nova IP i la descripció de la connexió, la qual serveix només com a orientació, no té efecte en el funcionament. A continuació faci clic a guardar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 6. L'adreça IP correctament afegida es mostrarà a la visió general de Adreces IP autoritzades en la configuració de MySQL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Optimització de MySQL - processos de llarga durada  


Les peticions de processos SQL que són de llarga durada o es repeteixen amb molta freqüència, poden sobrecarregar el servidor de hosting o el servidor VMS. Es recomana evitar aquestes peticions de processos. 
 

Com evitar processos de la base de dades de llarga durada:

 • Utilitzar correctament els índexs, pot obtenir més informació sobre l'ús d'arxius d'índex a la base de dades en llocs web especialitzats.
 • Doni l'ordre d'explicar abans de la consulta SQL sospitosa.
 • Assegureu-vos que la sol·licitud no crei taules temporals enormes.
 • Per a sol·licituds SQL, faci servir caché. On sigui possible, guardi els resultats en un arxiu estàtic, des d'on el lloc web el pot carregar.

Llista de sol·licituds de llarga durada

Els processos de llarga durada que utilitzen la base de dades, poden localitzar-se en el tauler de control. En una revisió de les consultes de llarga durada pot aturar immediatament els processos seleccionats.

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting en el qual està creada la base de dades que vol revisar (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.
 4. Faci clic a l'opció Processos
 5. A Llista de processos de la base de dades pot observar o aturar els processos immediatament. 

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el servidor virtual en el qual està creada la base de dades que vol revisar (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3. A Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.                                                                                                                                                                                                  
 4. Faci clic a l'opció Processos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5. A Llista de processos de la base de dades pot observar o aturar els processos immediatament.

 

 

Còpies de seguretat de bases de dades  

Es realitzen còpies de seguretat diàries de totes les bases de dades dels clients. També pot crear manualment la seva pròpia còpia de seguretat . Al tauler de control, té a la seva disposició un llistat de totes les còpies de seguretat creades. Més avall en aquest article descrivim on pot trobar les còpies de seguretat de la base de dades MySQL. 
 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting en què està creada la base de dades en la qual vol revisar les còpies de seguretat (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals)
 3. Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL. A continuació faci clic al botó Còpies de seguretat.
 4. En l'apartat Còpies de seguretat automàtiques diàries regulars disponibles podrà escollir les còpies de seguretat per dia.
 5. A la categoria Còpies de seguretat manuals pròpies, pot fer còpies de seguretat de les dades actuals de forma immediata. La còpia de seguretat manual es pot descarregar del servidor mitjançant FTP. 
 

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el hosting en què està creada la base de dades en la qual vol revisar les còpies de seguretat (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                            
 3. Informació del servidor faci clic al botó configuració de la base de dades corresponent, a la secció Bases de dades MySQL.                                                                                                                                                        
 4. Faci clic al botó Còpies de seguretat.                                             
 5. A la categoria Còpies de seguretat automàtiques diàries regulars disponibles pot triar còpies de seguretat per data de creació. La còpia de seguretat es pot descarregar al seu PC local clicant el botó Descarregar còpia de seguretat.                                                                                                                 

 

 

Restauració de còpia de seguretat de la base de dades (importació de dades)

 1. Descarregui la còpia de seguretat al seu PC local des de la llista de còpies de seguretat, més informació aquí: Còpies de seguretat de bases de dades.  
 2. Iniciï sessió en l'administració de MySQL
 3. Faci clic a l'opció Importar.
 4. Esculli un fitxer de còpia de seguretat del seu PC i iniciï la càrrega fent clic a Continuar.

Instruccions detallades:

 1. En el llistat de còpies de seguretat de la base de dades, descarregui l'arxiu de la còpia de seguretat que necessita. Com trobar el llistat de les còpies de seguretat es descriu en Còpies de seguretat de la base de dades (3 - 5).
 2. Quan tingui l'arxiu de còpia de seguretat preparat en el seu PC local, iniciï sessió a l'administració de MySQL  Introdueixi l' nom d'usuari i la contrasenya - iniciï sessió clicant a Executa. La informació d'inici de sessió es va enviar al seu correu electrònic de contacte, quan es va crear la base de dades o pot sol·licitar una nova contrasenya.
 3. Faci clic a l'opció Importar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4. Esculli el fitxer que ha de ser importat, la càrrega de la còpia de seguretat començarà després de fer clic a Executa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 5. Si la càrrega de la còpia de seguretat ha estat satisfactòria, apareixerà aquesta informació:
  Consell: En cas que la base de dades que està intentant importar sigui massa gran, la pot pujar al seu espai FTP i enviar-nos una sol·licitud autoritzada. La importarem per a vostè.