Comptes FTP - accedir i administrar

FTP és l'abreviació de File Transfer Protocol (protocol de transferència de fitxers), que serveix per transferir dades i s'utilitza sovint per pujar el contingut de la web al servidor de hosting.  

La informació d'inici de sessió a FTP s'envia dins dels 30 minuts següents a la creació del servidor virtual en l'adreça e-mail de contacte del seu compte de client. 

 

Iniciar sessió al servidor FTP

Després de la creació del servidor virtual, rebrà a la seva adreça de correu electrònic de contacte, la informació d'inici de sessió FTP. Si no coneix el seu nom d'usuari i contrasenya, pot configurar una nova contrasenya al tauler de control. 

A continuació en aquest article descrivim l'inici de sessió i la càrrega de dades mitjançant la nostra administració web. La pàgina web també es pot pujar amb un programa de client FTP comú (per exemple Total Commander, FileZilla, etc.). 

 1. A l'adreça webftp.active24.com trobarà el FTP Manager, per gestionar fàcilment els arxius de la web.
 2. Al camp Servidor FTP introdueixi el domini (Si el domini no està dirigit al hosting a la nostra empresa, introdueixi l'adreça alternativa del servidor virtual)
 3. En el camp Usuari escrigui el nom del compte ftp, i finalment escrigui la contrasenya - es pot canviar en qualsevol moment.
 4. Abans d'iniciar sessió, no oblidi definir el seu idioma preferit per a l'administració del lloc web.

Instruccions detallades:

 1. A l'adreça webftp.active24.com trobarà el FTP Manager, per gestionar fàcilment els arxius de la web. Per iniciar sessió necessita saber el domini, per al qual s'ha creat el hosting, així com l'usuari i la contrasenya per a FTP.
 2. La informació d'inici de sessió a FTP s'envia dins dels 30 minuts següents a la creació del servidor virtual en l'adreça e-mail de contacte del seu compte de client. Si no coneix el seu nom d'usuari i contrasenya, pot configurar una nova contrasenya al tauler de control.
 3. Al camp Servidor FTP introdueixi el Host, o sigui el domini (Si el domini no està dirigit al hosting a la nostra empresa, introdueixi l'adreça alternativa del servidor virtual), El camp Usuari es necessari per a Iniciar la sessió, o el que és el mateix, el nom del compte FTP, i finalment s'escrigui la contrasenya
 4. Abans d'iniciar sessió, no oblidi definir el seu idioma preferit per a l'administració del lloc web.
 5. Un cop hagi iniciat la sessió, pot pujar els arxius des del seu ordinador al servidor. Els arxius de la web cal pujar-los a la carpeta www.
CONSELL: La funció dels arxius individuals es descriu en l'especificació del servidor.

 

Canvi de contrasenya

Les contrasenyes dels comptes FTP estan encriptades, de manera que no es poden mostrar les que estan actualment en ús. Des de l'àrea de client pot configurar fàcilment una nova contrasenya.

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting per al qual vol canviar la contrasenya (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Informació del servidor faci clic al botó canviar contrasenya de la secció Comptes FTP. La contrasenya només es pot canviar per un compte FTP alhora.
 4. Escrigui la nova contrasenya i confirmi el canvi fent clic al botó Establir.

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, iniciï sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el servidor virtual per al que vol canviar la contrasenya FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                                                           
 3. A Informació del servidor faci clic al botó canviar contrasenya de la secció Comptes FTP. A la imatge es pot veure que el canvi es fa per al compte domainxyz3, el nom del compte és també l'usuari d'inici de sessió per a FTP.                                                                                                                                                                                                       
   
 4. Escrigui la Nova contrasenya, o faci servir l'opció Generar. El canvi de contrasenya ha de ser confirmat fent clic al botó Establir.                                                                  
                                                                                           
 5. Amb la contrasenya nova pot iniciar sessió immediatament al FTP.                                                                                                                                                            
                                                                                                            
 6.                                                                                                                 ADREÇA ALTERNATIVA: Si el domini no està apuntant al hosting a la nostra empresa, pot utilitzar l'adreça alternativa per accedir a FTP. Aquesta adreça funciona sota el nostre domini active24.cz, comença amb el nom del domini i contínua amb el nom del servidor compartit. A la imatge anterior pot veure que per a les nostres instruccions detallades utilitzem l'adreça alternativa: domain.xyz.uvirt53.active24.cz.

 

Com crear un nou compte FTP?

Si necessita donar accés a una altra persona a una carpeta separada al servidor Linux, pot crear fàcilment un compte FTP independent des del tauler de control. 

En comptes FTP independents en Linux no es poden restringir els drets d'escriure o simplement llegir les dades. En servidors Windows aquesta opció existeix, només ha de informar-nos en la seva sol·licitud de creació de compte FTP.

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting per al qual vol afegir un nou compte FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Informació del servidor faci clic al botó afegir de la secció Comptes FTP.
 4. En el nou compte pot definir el directori, en el qual l'usuari pot iniciar sessió (el directori ha d'haver estat creat prèviament).
 5. Després de la creació del compte es mostra el resum de la configuració.

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, iniciï sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el servidor virtual per al que vol afegir un nou compte FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                       
 3. A Informació del servidor faci clic al botó afegir de la secció Comptes FTP.                                                                                                                                                                                           
 4. En el nou compte pot també definir la carpeta, en la qual l'usuari pot iniciar sessió, la contrasenya ha de generar-la amb el botó Generar. L'usuari no pot accedir a les carpetes en la jerarquia superior o paral·lela - per exemple, l'usuari no pot escriure directament a la carpeta /www/ (la carpeta ha d'haver estat creada prèviament). Mitjançant el botó Crear compte, es crearà immediatament el compte FTP independent i es mostrarà el resum de la configuració.                                                                                                   

 

Canviar el directori d'un compte FTP independent

En els comptes afegits, pot canviar el directori de destinació. El nom d'usuari i la contrasenya no canvien en modificar el directori. En el compte principal no es pot canviar el directori, aquest compte sempre té accés a tot el servidor virtual.

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting per al qual vol modificar un compte FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Informació del servidor faci clic al botó directori de la secció Comptes FTP.
 4. A continuació, pot definir un altre directori, al qual l'usuari tindrà accés (el directori ha d'haver estat creat prèviament)

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, iniciï sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Esculli el hosting per al qual vol modificar un compte FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals)                                                                                                                                                                                
 3. A Informació del servidor faci clic al botó directori de la secció Comptes FTP.                                                                                                                                                  
 4. Escrigui la ruta del directori i faci clic al botó Establir.                                                                                                                                                                    
 5. Si ha escollit un directori existent i el nom de la carpeta s'ha escrit correctament amb les majúscules i minúscules, el compte està a punt per iniciar sessió.                                                                                                                       

 

Restricció d'accés

Una bona opció de seguretat és restringir l'accés al compte FTP des d'un país específic o des d'adreces IP. En establir aquesta restricció pot assegurar-se que les dades del servidor estan fora de perill d'intrusos, fins i tot si la contrasenya és robada.

La restricció d'accés es pot establir només en servidors Linux.

Nota: La restricció és vàlida només per a FTP, no afecta l'opció de mostrar el lloc web.
 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Esculli el hosting per al qual vol modificar un compte FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals)
 3. A Informació del servidor faci clic al botó restricció d'accés de la secció Comptes FTP.
 4. Faci clic a l'opció de configuració pròpia, a continuació, pot restringir l'accés a FTP en funció del país o l'adreça IP.
 5. Si s'intenta accedir des d'una adreça no permesa, es mostrarà l'error 530 Login incorrecte, el mateix error que si utilitza una contrasenya o un nom d'usuari incorrecte.

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, iniciï sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Esculli el hosting per al qual vol modificar un compte FTP (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals)                                                                                                  
 3. A Informació del servidor faci clic al botó restricció d'accés de la secció Comptes FTP.                                                                                                                                                                                                       
 4. En el següent menú veurà les opcions ràpides, si desitja establir el país específic, o l'adreça IP, triï configuració pròpia i feu clic al botó Assignar.                                      
  - Només des d'adreces d'EU (configuració recomanada) - permet accés via FTP només des d'adreces IP de països de la UE.
  - Permetre des de totes les adreces pot provocar intents d'accés no autoritzats i l'ús indegut per a activitats il·legals.
  - Prohibir restringeix completament l'accés al compte seleccionat. 
  - Configuració pròpia permet restriccions a mida sobre qualsevol combinació d'estats i adreces IP.
  - Configuració per compte principal aplica la mateixa restricció que estigui establerta per al compte FTP principal.
 5. La restricció es pot establir per a països específics, o afegir ràpidament la seva adreça IP actual. Per descomptat, pot permetre qualsevol adreça IP de la seva elecció i per a una millor visió escriure una nota descriptiva. S'ha de guardar l'adreça IP permesa.                                                                                                                                      
  Consell: En configurar l'adreça IP és possible inserir un rang d'IPs (CIDR) per exemple 192.168.0.0/16
 6. Quan estigui satisfet amb la seva configuració, no haurà de confirmar res, és possible passar a una altra secció del tauler de control, o tancar la sessió.