Životní cyklus služeb - blokace, ukončení a obnova

V návaznosti na ukončení služby dochází z pravidla k procesu mazání. Tento proces probíhá u každé služby, kterou nabízíme, trochu rozdílně v závislosti na platformě, na které běží a zda služba vyžaduje licenční poplatky. 

Níže popisujeme, za jakých podmínek mohou být ukončené a jak dlouho samotné mazání služby trvá a kdy lze ještě požádat o obnovu ukončované služby.

 

Kdy dojde k ukončení služby?

 

Ukončení služby na žádost zákazníka

Zákazník může kdykoliv požádat o ukončení služby prostřednictvím autorizovaného požadavku. Služby ukončené tímto způsobem se ukončují k určitému datu, pokud není datum stanoveno, proběhne ukončení k datu expirace služby. 
 

Závažné porušení VOP a nezajištění nápravy

V případě závažného a zjevně úmyslného porušení VOP nebo zákonů ČR mohou být služby smazány bez předchozího pozastavení.

S ohledem na závažnost porušení podmínek provozu, mohou být služby nejprve pozastaveny na předem neurčité období. Odblokování služby je dáno součinností zákazníka a odstraněním příčiny, například zabezpečení webové aplikace nebo odstranění závadného obsahu. Více informací o obnově služeb po porušení VOP

 

Služby nejsou uhrazeny

Neuhrazené služby jsou po expiračním datu, pokud to technologicky umožňují, nejprve zablokovány a až po nějaké době dochází k jejím smazání. 

Jestliže jsou zablokované služby uhrazeny v čas a výzva k platbě, týkající se zablokovaných služeb, nebyla ještě stornována, dojde automaticky k obnovení jejich chodu. Nicméně doba opětovného zprovoznění se u jednotlivých produktů liší. V pracovní dny by ale nemělo obnovení přesáhnout 24 hodin.

Zda je výzva k platbě stále v platnosti zjistíte v Zákaznickém Centru pod položkou Platby, kde můžete získat i potřebné platební podklady.

Platby pro obnovení služby doporučujeme provést, co možná nejrychlejší platební metodou - online platba kartou, převod z účtu v Raiffeisenbank nebo přímý vklad na náš Raiffeisenbank účet. Pokud již byla výzva k platbě stornovaná, je potřeba se obrátit na naši Zákaznickou podporu a zjistit zda existuje pro danou službu individuální řešení pro obnovu jejího chodu.

 

Upozornění: S ohledem na časové nároky na obnovu služeb především u třetích stran (např. doménové registry) nemůžeme opětovné zprovoznění a prodloužení garantovat ani v případě zaplacení nově vystavené výzvy k platbě ve splatnosti.

Maximální doba zablokování služeb


V následující tabulce je uvedena doba, po kterou uchováváme služby zablokované před jejich smazáním. Doba zablokování se počítá od data expirace, po uběhnutí této lhůty dojde k definitivnímu smazání samotné služby.

U některých služeb nadále uchováváme zálohu dat, ze které může být provedená obnova i po smazání.

Služba max. doba
zablokování
obnova po smazání
Domény dle koncovky ne
DNS dle koncovky ano
Sdílený hosting 60 dní ano
Multihosting 60 dní ano
Můj Nový Web 60 dní ano
Moje Stránky 60 dní ne
ACTIVE 24 E-mail 14 dní ne
Eshop Active24 60 dní ne
Extra mail 60 dní ano
Exchange online 14 dní ne
VMS 30 dní ano
VPS FC 30 dní ano
APS 30 dní ano


Domény

Domény téměř všech koncovek mají po své expiraci určitou ochrannou lhůtu, ve které jsou ještě v držení původního majitele a ten je má možnost obnovit. Podmínky obnovy se u různých koncovek liší a pro nejběžnější doménové koncovky jsou informace shrnuty níže. Pro informace o doménách jiných koncovek se obraťte na naši Zákaznickou podporu.

Pokud je doména už zcela smazána a uvolněna pro další registraci, není možné ji obnovit jinak než novou objednávkou a opětovným zaregistrováním domény.


.CZ
Česká národní doména má po expiraci celkem 60 dní ochranné lhůty, než je uvolněna pro další registraci. Prvních 30 dní je doména stále funkční, ale 31. den je vyřazena ze zóny DNS a přestává fungovat. Během celých 60 dnů je možné doménu obnovit bez potřeby dalších činností. 
 

.SK
Slovenské národní domény jsou po expiraci vyřazeny z DNS zóny (nefungují). Prvních 14 dní po expiraci jsou ve stavu EXPIRED, kdy je možné je ještě bez obtíží prodloužit. Dalších maximálně 28 dní mají stav HELD, kdy již nemají registrátora a kromě platby je nezbytné odeslat na SK-NIC formulář pro opětovné přiřazení registrátora. Celkem je tedy možné .sk doménu obnovit až 42 dní po expiraci.

O stavech .sk domén se dočtete více přímo na stránkách SK-NIC: https://sk-nic.sk/documents/stavy_domen.html
 

.EU
Evropské domény jsou už v den expirace umístěny do karantény a není možné je obnovit za původních podmínek.

Více informací o postupu a ceně vyjmutí .eu domén z karantény se dočtete v článku „Obnovení EU domény"


.GTLD (.COM, .NET, .INFO, .BIZ, .ORG a .MOBI)
Generické nebo též nadnárodní domény jsou už v den expirace umisťovány do tzv. Redemption Period a není možné je obnovit za původních podmínek.

Více informací o postupu a ceně vyjmutí .gtld domén z karantény se dočtete v článku „Obnovení domén COM, NET, ORG, INFO, BIZ, MOBI"

DNS

Je-li zablokována služba dns hostingu, není možné záznamy editovat přes Zákaznické centrum. K zablokování dochází obvykle po nezaplacení služeb, na něž je vázán DNS hosting zdarma a editace se znovu zpřístupní po jejich uhrazení.

Zablokování DNS hostingu nemá vliv na funkčnost DNS záznamů. Funkčnost DNS záznamů závisí především na generování domény do DNS zóny, tj. na tom, zda je doména řádně prodloužena.

V případě, že by byly DNS záznamy zcela smazány z našich nameserverů, není možné je přímo obnovit. Pokud je doména znovu zanesena na naše nameservery, jsou jí nastaveny výchozí DNS záznamy, ale pokud jsou služby zřízeny pod stejným zákazníkem, jsou veškeré původní záznamy dohledatelné v historii DNS záznamů v Zákaznickém centru. Podle této historie je možné je zadat znovu.

Sdílený hosting

Zablokovaný hosting znamená nefunkční prezentaci a pokud je součástí hostingu i e-mailové řešení Start mail také nedostupné e-maily (do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné).

Důležité: Poměrně častým jevem je neúhrada pouze části služeb, například později doobjednaného prostoru navíc nebo aktivace skriptování. V případě, že nejsou zaplaceny neoddělitelné služby, dochází k zablokování celého hostingu, ačkoliv je částečně uhrazen.

Pokud chcete upravit konfiguraci služeb, je třeba o to požádat formou Autorizovaného požadavku.

 

V případě, že je celý hosting už smazán, je možné jej obnovit z naší zálohy, pokud je ještě dostupná. Kromě ceny hostingu je pak účtován ještě poplatek za obnovu dat dle ceníku. Podrobnější informace naleznete v článku „Obnova dat ze zálohy"

Multihosting

Zablokování Multihostingového balíčku vede také k pozastavení všech subserverů, které jsou v rámci tohoto balíčku v provozu.

Subservery obvykle obsahují též e-mailové řešení Start mail, které je v případě pozastavení také nedostupné (do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné).

V případě, že je celý multihosting už smazán, je možné jej obnovit z naší zálohy, pokud je ještě dostupná. Kromě ceny multihostingu je pak účtován ještě poplatek za obnovu dat dle ceníku za každý subserver. Podrobnější informace naleznete v článku „Obnova dat ze zálohy"

Můj Nový Web

Redakční systém MNW je provozován jako doplňková služba sdíleného hostingu a z hlediska blokování se chová stejně. Při zablokování není dostupná ani administrace MNW.

Obnovu ze zálohy je také možné provést, ale v některých případech, obzvlášť při obnově s delším odstupem, mohou nastat komplikace s některými nastaveními v šabloně a menu. Oprava spočívající v opětovném nastavení šablony a menu je na zákazníkovi.

Moje stránky

Redakční systém Moje stránky nemá při zablokování dostupnou administraci ani prezentaci.

Po úplném smazání není možné data obnovit. V případě objednání služby Moje stránky znovu je třeba celou prezentaci vytvořit od začátku.

ACTIVE 24 E-mail

Při pozastavení provozu služby jsou e-mailové služby nedostupné (do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné).

Po úplném smazání není možné e-maily obnovit.

Eshop Active24

Při pozastavení provozu služby je obchod nedostupný, není možné se přihlásit ani do jeho administrace. přístup k FTP není po dobu zablokováníé obchodu omezen.

Po úplném smazání není možné obchod obnovit. V případě objednání nového obchodu je třeba vše vytvořit znovu.

Extra mail

Po expiraci je e-mailové řešení Extra mail až 60 dní zablokováno. Během této doby jsou nedostupné e-maily (do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné).

V případě, že už jsou e-maily smazány, je možné je obnovit z naší zálohy, pokud je ještě dostupná. Kromě ceny e-mailů je pak účtován ještě poplatek za obnovu dat dle ceníku. Podrobnější informace naleznete v článku „Obnova dat ze zálohy"

Exchange online

E-maily Microsoft Exchange Online jsou po expiraci zablokovány na maximálně 14 dní a není možné provádět jejich administraci v Zákaznickém centru a není možné se přihlásit do online rozhraní Microsoftu.

Zprávy jsou do schránek doručovány a odesilatelům se nevrací nedoručenky.

Po úplném smazání není možné e-maily obnovit a tuto službu aktuálně není možné ani nově objednat

VMS

Zablokování VMS vede také k pozastavení všech subserverů, které jsou v rámci tohoto balíčku v provozu.

Subservery obvykle obsahují též e-mailové řešení Start mail, které je v případě pozastavení také nedostupné (do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné).

V případě, že je celý VMS už smazán, je možné jej obnovit z naší zálohy, pokud je ještě dostupná. Kromě ceny nového VMS je pak účtován ještě poplatek za obnovu dat dle ceníku za každý subserver. Podrobnější informace naleznete v článku „Obnova dat ze zálohy"

VPS

VPS jsou po dobu blokace vypnuté a zcela nedostupné. Stejně tak jsou nedostupné doobjednané e-mailové služby a prostor pro zálohy.

Obnova po úplném smazání je možná z naší zálohy. Obnovujeme však pouze virtuální server jako celek z jeho obrazu a Vaše aplikace tak mohu narazit na nekonzistenci dat, pokud v době zálohy probíhali nějaké operace. Jelikož jsou aplikace plně ve správě zákazníka, není možné toto z naší strany v zálohovacím procesu ovlivnit ani po provedení obnovy opravit.

Obnovu je možné provést pouze na nově objednaný a uhrazený server stejné nebo vyšší úrovně a je za to účtován poplatek dle ceníku.

Dostupnost záloh je přibližně 14 dní od data smazání, nicméně ji nemůžeme zaručit a je třeba vždy dostupnost zálohy ověřit Autorizovaným požadavkem.

Prostor pro e-maily na clusteru Active24 je blokován a mazán společně s VPS. Po úplném smazání je možné obnovit e-maily pro všechny, nebo jen některé domény, ale pro každou doménu je zvlášť hrazen poplatek dle ceníku.

Prostor pro zálohy na clusteru Active24 je blokován a mazán společně s VPS. Prostor pro zálohy dále nezálohujeme a obnova dat tak po úplném smazání není možná.

APS

APS jsou po dobu blokace vypnuté a zcela nedostupné.

Obnova po úplném smazání je možná z naší zálohy. Obnovujeme však pouze virtuální server jako celek z jeho obrazu a Vaše aplikace tak mohu narazit na nekonzistenci dat, pokud v době zálohy probíhali nějaké operace. Jelikož jsou aplikace plně ve správě zákazníka, není možné toto z naší strany v zálohovacím procesu ovlivnit ani po provedení obnovy opravit.

Obnovu je možné provést pouze na nově objednaný a uhrazený server stejné nebo vyšší úrovně a je za to účtován poplatek dle ceníku.

Dostupnost záloh je přibližně 14 dní od data smazání, nicméně ji nemůžeme zaručit a je třeba vždy dostupnost zálohy ověřit Autorizovaným požadavkem.