Životní cyklus služeb - blokace, ukončení a obnova

V návaznosti na ukončení služby dochází zpravidla k procesu mazání. Tento proces probíhá u každé služby, kterou nabízíme, trochu rozdílně v závislosti na platformě, na které běží a zda služba vyžaduje licenční poplatky. 

Níže popisujeme, za jakých podmínek mohou být služby ukončené a jak dlouho samotné mazání služby trvá

Většinu služeb lze obnovit i po smazání, některé služby mohou vyžadovat individuální řešení obnovy, proto nás prosím kontaktujte autorizovaným požadavkem.

 

Kdy dojde k ukončení služby?

 

Ukončení služby na žádost zákazníka

Zákazník může kdykoliv požádat o ukončení služby prostřednictvím autorizovaného požadavku. Služby ukončené tímto způsobem se ukončují ke konkrétnímu datu. Pokud není datum stanoveno, proběhne ukončení k datu expirace služby. 
 

Závažné porušení VOP a nezajištění nápravy

V případě závažného a zjevně úmyslného porušení VOP nebo zákonů ČR mohou být služby smazány bez předchozího pozastavení.

S ohledem na závažnost porušení podmínek provozu mohou být služby nejprve pozastaveny na předem neurčené období. Odblokování služby je dáno součinností zákazníka a odstraněním příčiny, například zabezpečením webové aplikace nebo odstraněním závadného obsahu. Jakmile je závada odstraněna, může dojít k obnově služeb po porušení VOP.

 

Služby nejsou uhrazeny

Neuhrazené služby jsou po expiračním datu, pokud to technologicky umožňují, nejprve zablokovány a až po nějaké době dochází k jejich smazání

Jestliže je u zablokované služby stále vystavená výzva k platbě, stačí ji uhradit. Po přijetí platby dojde automaticky k obnovení služby. Nicméně doba opětovného zprovoznění se u jednotlivých produktů liší.

V pracovní dny by ale nemělo obnovení přesáhnout 24 hodin.

Zda je výzva k platbě stále v platnosti zjistíte v Zákaznickém Centru pod položkou Platby a fakturace, kde můžete získat i potřebné platební podklady.

Platby pro obnovení služby doporučujeme provést co možná nejrychlejší platební metodou - online platba kartou, převod z účtu v Raiffeisenbank, nebo přímý vklad na náš Raiffeisenbank účet.

Pokud již byla výzva k platbě stornovaná, je potřeba se obrátit na naši Zákaznickou podporu a zjistit zda existuje pro danou službu individuální řešení pro obnovu jejího chodu.

 

Upozornění: S ohledem na časové nároky na obnovu služeb především u třetích stran (např. doménové registry) nemůžeme opětovné zprovoznění a prodloužení garantovat ani v případě zaplacení nově vystavené výzvy k platbě ve splatnosti.


 

Maximální doba zablokování služeb a možnosti obnovy


V následující tabulce je uvedena doba, po kterou uchováváme služby zablokované před jejich smazáním.

Doba zablokování se počítá od data expirace. Po uběhnutí této lhůty dojde k definitivnímu smazání samotné služby.

U některých služeb nadále uchováváme zálohu dat, ze které může být provedena obnova i po smazání.
 

Služba max. doba
zablokování
obnova po smazání
Domény dle koncovky ne
DNS dle koncovky ano
Sdílený hosting 60 dní ano
Multihosting 60 dní ano
Můj Nový Web 60 dní ano
Moje Stránky 60 dní ne
ACTIVE 24 E-mail 14 dní ne
Eshop Active24 60 dní ne
Extra mail 60 dní ano
Exchange online 14 dní ne
VMS 30 dní ano
VPS FC 30 dní ano
APS 30 dní anoDomény

Domény téměř všech koncovek mají po své expiraci určitou ochrannou lhůtu, ve které jsou ještě v držení původního majitele a ten je má možnost obnovit. Podmínky obnovy se u různých koncovek liší. Pro nejběžnější doménové koncovky jsou informace shrnuty níže, ostatní doménové koncovky naleznete v článku expirace domén.

Pokud je doména už zcela smazána a uvolněna pro další registraci, není možné ji obnovit jinak než novou objednávkou a opětovným zaregistrováním domény.


.CZ
Česká národní doména má po expiraci celkem 60 dní ochranné lhůty, než je uvolněna pro další registraci. Prvních 30 dní je doména stále funkční, ale 31. den je vyřazena ze zóny DNS a přestává fungovat. Během celých 60 dnů je možné doménu obnovit uhrazením původní výzvy k platbě. 
 

.SK
Slovenské národní domény jsou po expiraci uvedeny registrem do ochranného období. V tomto stavu doména není funkční a nelze na ní provádět změnu držitele nebo administrativního kontaktu. Ochranné období trvá 40 dní od data expirace a pro prodloužení domény a obnovení její funkčnosti je potřeba uhradit platbu za její údržbu. Pokud není doména během ochranného období uhrazena, je 41. den po expiraci registrem smazána a uvolněna k registraci.

 

.EU
Evropské domény jsou už v den expirace umístěny do karantény a není možné je obnovit za původních podmínek. Více informací o postupu a ceně vyjmutí .EU domén z karantény se dočtete v článku Obnovení EU domény.


.GTLD (.COM, .NET, .INFO, .BIZ, .ORG a .MOBI) a New .GTLDs (.online, .store atp.)
Generické nebo též nadnárodní domény mají po expiraci celkem 60 dní ochranné lhůty, než jsou uvolněny pro další registraci. 

První den po expiraci je doména vyřazena ze zóny DNS a přestává fungovat. Do karantény je však uvedena až 31. den od expirace. Jakmile je doména v tzv. Redemption Period, není možné ji obnovit za původních podmínek.

Více informací o postupu a ceně vyjmutí .GTLD domén z karantény se dočtete v článku obnovení domén COM, NET, ORG, INFO, BIZ, MOBI.


DNS

Je-li zablokovaná služba DNS hostingu, není možné záznamy editovat přes Zákaznické centrum. K zablokování dochází obvykle po nezaplacení služeb, na něž je vázán DNS hosting zdarma, a editace se znovu zpřístupní po jejich uhrazení.

Zablokování DNS hostingu nemá vliv na funkčnost DNS záznamů (domény). Funkčnost DNS záznamů závisí především na generování domény do DNS zóny, tj. na tom, zda je prodloužená platnost samotné domény.

V případě, že by byly DNS záznamy zcela smazány z našich nameserverů, není možné je přímo obnovit. Pokud je doména znovu zanesena na naše nameservery, jsou jí nastaveny výchozí DNS záznamy. Jestliže jsou služby zřízeny pod stejným zákazníkem, jsou veškeré původní záznamy dohledatelné v historii DNS záznamů v Zákaznickém centru. Podle této historie je možné je zadat znovu.


Sdílený hosting

Zablokovaný hosting znamená nefunkční webovou prezentaci a nefunkční e-mailové řešení Start mail (pokud jsou součástí hostingového balíčku). Do zablokovaných emailových schránek se nelze přihlásit, ani nejsou schopny přijímat žádné zprávy.

Zaslané emaily na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné.

UPOZORNĚNÍ: Poměrně častým jevem je neúhrada pouze části služeb, například později doobjednaného prostoru navíc nebo aktivace skriptování. V případě, že nejsou zaplaceny neoddělitelné služby, dochází k zablokování celého hostingu, ačkoliv je částečně uhrazen.

V případě, že je celý hosting už smazán, je možné jej ještě obnovit z naší zálohy. Záleží však na tom, jak dlouho je hosting smazán a zda stále uchováváme jeho zálohu. 


Multihosting

Zablokování Multihostingového balíčku vede také k pozastavení všech subserverů, které jsou v rámci tohoto balíčku v provozu.

Subservery obvykle obsahují též e-mailové řešení Start mail, které je v případě pozastavení také nedostupné. Do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné.

V případě, že je celý multihosting už smazán, je možné jej obnovit z naší zálohy, pokud je ještě dostupná. Kromě ceny multihostingu je pak účtován poplatek 500,- Kč bez DPH za obnovu dat za každý subserver.


Můj Nový Web (službu již nenabízíme)

Redakční systém MNW je provozován jako doplňková služba sdíleného hostingu a z hlediska blokování se chová stejně. Při zablokování není dostupná ani administrace MNW.

Obnovu ze zálohy je také možné provést, ale jen v některých případech. Obzvlášť při obnově s delším odstupem mohou nastat komplikace s některými nastaveními v šabloně a menu.

Oprava spočívající v opětovném nastavení šablony a menu je na zákazníkovi.


Moje stránky

Redakční systém Moje stránky nemá při zablokování dostupnou administraci ani webovou prezentaci.

Po úplném smazání není možné data obnovit. V případě objednání služby Moje stránky znovu je třeba celou prezentaci vytvořit od začátku.


ACTIVE 24 E-mail

Při pozastavení provozu služby ACTIVE24 E-maily jsou e-mailové služby nedostupné. Do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné.

ACTIVE24 E-maily jsou zablokovány 14 dní od data expirace, poté dojde k úplnému smazání.

Po úplném smazání není možné e-maily plně obnovit. Můžeme zajistit obnovu samotných zpráv. Není však technicky možné obnovit kontakty a kalendáře. 


E-shop Active24

Při pozastavení provozu služby je obchod nedostupný. Není možné se přihlásit ani do jeho administrace, přístup k FTP ale není po dobu zablokování obchodu omezen.

Po úplném smazání není možné obchod obnovit. V případě objednání nového obchodu je třeba vše vytvořit znovu.


Extra mail (službu již nenabízíme)

Po expiraci je e-mailové řešení Extra mail až 60 dní zablokováno. Během této doby jsou nedostupné e-maily. Do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné.

V případě, že už jsou e-maily smazány, je možné je obnovit z naší zálohy.


Exchange online (službu již nenabízíme)

E-maily Microsoft Exchange Online jsou po expiraci zablokovány na maximálně 14 dní a není možné provádět jejich administraci v Zákaznickém centru ani se nelze přihlásit do online rozhraní Microsoftu.

Zprávy jsou do schránek doručovány a odesilatelům se nevrací nedoručenky.

Po úplném smazání není možné e-maily obnovit a tuto službu aktuálně není možné ani nově objednat.


VMS

Zablokování VMS vede také k pozastavení všech subserverů, které jsou v rámci balíčku v provozu.

Subservery obvykle obsahují též e-mailové řešení Start mail, které je v případě pozastavení také nedostupné. Do schránek se není možné přihlásit a zprávy zaslané na zablokované schránky se vrací odesilateli jako nedoručitelné.

V případě, že je celý VMS už smazán, je možné jej obnovit z naší zálohy.


VPS

VPS jsou po dobu blokace vypnuté a zcela nedostupné. Stejně tak jsou nedostupné doobjednané e-mailové služby a prostor pro zálohy.

Obnova po úplném smazání je možná z naší zálohy. Obnovujeme však pouze virtuální server jako celek z jeho obrazu. Nainstalované aplikace tak mohu narazit na nekonzistenci dat.

Jelikož jsou aplikace plně ve správě zákazníka, není možné z naší strany v zálohovacím procesu ovlivnit, ani po provedení obnovy asistovat u opravy aplikací nebo jejich částí.

Obnovu je možné provést pouze na nově objednaný a uhrazený server stejné nebo vyšší úrovně a je za to účtován poplatek 500,- Kč bez DPH.

Dostupnost záloh je přibližně 14 dní od data smazání, nicméně ji nemůžeme zaručit a je třeba vždy dostupnost zálohy ověřit Autorizovaným požadavkem.

Prostor pro e-maily na clusteru Active24 je blokován a mazán společně s VPS. Po úplném smazání je možné obnovit e-maily pro všechny, nebo jen některé domény, ale pro každou doménu je zvlášť hrazen poplatek 500,- Kč bez DPH.

Prostor pro zálohy na clusteru Active24 je blokován a mazán společně s VPS. Prostor pro zálohy dále nezálohujeme a obnova dat tak po úplném smazání není možná.


APS

APS jsou po dobu blokace vypnuté a zcela nedostupné.

Obnova po úplném smazání je možná z naší zálohy. Obnovujeme však pouze virtuální server jako celek z jeho obrazu. Pokud v době zálohy probíhaly nějaké operace mohou nainstalované aplikace narazit na nekonzistenci dat.

Jelikož jsou aplikace plně ve správě zákazníka, není možné z naší strany v zálohovacím procesu ovlivnit, ani po provedení obnovy asistovat u opravy aplikací nebo jejich částí.

Obnovu je možné provést pouze na nově objednaný a uhrazený server stejné nebo vyšší úrovně a je za to účtován poplatek 500,- Kč bez DPH.

Dostupnost záloh je přibližně 14 dní od data smazání, nicméně ji nemůžeme zaručit a je třeba vždy dostupnost zálohy ověřit Autorizovaným požadavkem.
 


Obnova služeb po zablokování nebo smazání

Nejčastější důvod k zablokování služby je neuhrazení výzvy k platbě za prodloužení její platnosti.

Může se ale stát, že jsme službu preventivně zablokovali kvůli rozesílání nežádoucích zpráv (spamu). Samozřejmě to neznamená, že spam rozesílá zákazník cíleně, mohlo však dojít k odposlechnutí hesla nebo zneužití bezpečnostní chyby.
 

Služba byla zablokovaná kvůli nezaplacení výzvy k platbě

Jestliže je služba v zákaznickém centru evidovaná jako zablokovaná, stačí uhradit stávající výzvu k platbě. Tu můžete nalézt v Zákaznickém centru v sekci Objednávky a platby / Platby.

Jakmile obdržíme platbu, dojde automaticky k odblokování služby.

Pokud do 24 hodin nedojde k odblokování, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

Jestliže se služba nezobrazuje v přehledu služeb v Zákaznickém centru, kontaktujte zákaznickou podporu. Některé služby lze jednoduše obnovit i po jejich smazání.

Služba byla zablokovaná kvůli porušení VOP

Odblokování služeb provedeme na základě prohlášení zákazníka o nápravě situace. V případě, že se jedná o první případ, pak v řešení nedojde ke zbytečným prodlevám a nejedná se o závažné a zjevně úmyslné porušení těchto podmínek, provádíme odblokování zdarma.

Pokud se situace v krátké době opakuje, nebo zákazník nereaguje na výzvy ke zjednání nápravy, je za odblokování účtován poplatek 1000,- Kč bez DPH.

Služba již byla smazaná

V případě, že je služba úplně smazaná, je potřeba zjistit, zda stále uchováváme její zálohu. Kromě ceny obnovené služby je pak účtován poplatek 500,- Kč bez DPH za obnovu dat.

U multihostingových (Firma a Expert) balíčků nebo VMS řešení je účtován poplatek za každý obnovený subserver 500,- Kč bez DPH.

Pro provedení obnovy smazaných služeb prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.