MojeID umožňuje přihlašování pomocí jednoho uživatelského jména a hesla k celé řadě internetových služeb, kde je podporován. Nemusíte si pamatovat desítky přihlašovacích jmen a hesel na nejrůznější webové stránky.

MojeID navíc pomáhá efektivně udržovat Vaše osobní a kontaktní údaje. Pokud se přestěhujete, máte nový e-mail nebo telefon, měníte tyto údaje pouze na jednom místě. Stačí je změnit v mojeID, které se postará o to, aby všechny používané služby měly důležité údaje při každém přihlášení vždy aktuální. Vy sami si přitom nastavujete, které údaje prostřednictvím mojeID poskytnete provozovatelům služeb.

 

 

Proč mojeID ?

 

MojeID zvyšuje bezpečnost přihlašování k různým službám na internetu. Pokud používáte desítky hesel, pravděpodobně je máte někde zaznamenaná. V horším případě je máte napsaná na kousku papíru, který může být kýmkoliv odcizen a zneužit.

S mojeID již tato hesla nebudete potřebovat. Velmi významný je také fakt, že provozovatelé serverů Vaše heslo k mojeID nikdy neuvidí a tudíž ho nemohou následně zneužít. Navíc mojeID umožňuje přihlašovat se i jiným bezpečnějším způsobem, než pouhým heslem. Je možné přihlásit se také digitálním certifikátem nebo jednorázovým heslem.
 

 

MojeID Vám u ACTIVE 24 nabízí možnost:

 • jeho využití k přihlášení do objednávky nebo do Zákaznického centra
 • udržovat Vaše kontaktní údaje u ACTIVE 24 aktuální a tím snižovat rizika spojená s nemožností Vás včas kontaktovat (například při prodloužení služeb)
 • nastavit si ho jako identifikátor držitele .CZ domén a držet tak tyto údaje aktuální (týká se zejména údajů o držiteli domény)
 • možnost skrýt si poštovní adresu držitele .CZ domény pro veřejné WHOIS služby pro právnické osoby

Omezení mojeID:

MojeID je určeno pro fyzické i právnické osoby z České a Slovenské republiky. Pro jeho plnohodnotné používání je nutné mít trvalý pobyt (nebo sídlo) na území některého z těchto dvou států a mít funkční mobilní telefon od operátorů působících na českém nebo slovenském trhu.

Na jeden e-mail a jeden telefon je možné založit pouze jeden účet mojeID. Toto omezení platí po dobu 30ti dnů od využití e-mailu a telefonu v registraci mojeID, poté je možné na stejné údaje registrovat další mojeID.

Pokud nedojde k aktivaci mojeID účtu (tedy zadání PIN1 a PIN2) a nebo dojde k navázání neaktivního mojeID účtu na nějaký objekt v registru .CZ domén, bude takový neaktivní mojeID účet po 8 měsících od založení smazán.


Jak si založím mojeID ?

 

MojeID si můžete založit u všech poskytovatelů internetových služeb, kteří mojeID podporují, na domovských stránkách projektu mojeID a samozřejmě také přímo přes nás. Založení mojeID přes ACTIVE 24 včetně jeho spárování se Zákaznickým účtem je dostupné.

Při registraci nového zákazníka:

Tato volba je určena pro naše nové zákazníky, kteří ještě nemají náš Zákaznický účet a narazíte na ni při objednávání našich služeb nebo při registraci nového zákazníka přes Zákaznické centrum.
K založení mojeID dojde automaticky při registraci zákaznického účtu Active 24. Přejete-li si registrovat pouze Zákaznický účet u Active 24, přepněte v registračním formuláři kliknutím na tlačítko možnost registrace zákaznického účtu bez mojeID.

Založení mojeID pokračuje vyplněním registračního formuláře:

Ve všech případech dochází k založení účtu mojeID automaticky spolu s registrací Zákaznického účtu Active 24 a k jejich správnému vzájemnému propojení tak, aby bylo možné se do systémů ACTIVE 24 přihlašovat pomocí Zákaznického účtu i pomocí mojeID. Po úspěšné registraci dostanete e-mail "ACTIVE 24 - registrace zákazníka", kde budou důležité informace pro pozdější přihlašování do našich systémů. Ze systémů mojeID obdržíte okamžitě po registraci postupně PIN1 (e-mailem), PIN2 (sms) a PIN3 (poštou).
Pro aktivaci a další používání mojeID je třeba mojeID aktivovat pomocí zadání PIN1 a PIN2 do následujícího formuláře:

 

Teprve vyplněním PIN1 a PIN2 se stává mojeID aktivním a lze ho využívat k přihlašování. Zadání PIN3 pak dále rozšiřuje možnosti využívání mojeID, například umožňuje nastavit poštovní adresu jako skrytou položku pro veřejné WHOIS služby.
Nezávisle na dokončení aktivace mojeID je možné pokračovat v objednání služeb nebo v práci v Zákaznickém centru.

 

V Zákaznickém centru

Tato možnost je určena pro naše stávající zákazníky, kteří již mají náš Zákaznický účet a:

 • ještě nemají založeno mojeID
 • ještě nemají mojeID připojeno k Zákaznickému účtu.

Právě těm doporučujeme, aby se přihlásili do Zákaznického centra a založili (připojili) si mojeID v sekci Informace o uživateli.

 

Po kliknutí na tlačítko "Připojit" se Vám otevře následující nabídka:

Můžete si vybrat, ze dvou možností:

a) přihlásit se pomocí existujícího mojeID a mojeID použité při přihlášení připojíte ke stávajícímu Zákaznickému účtu
b) založit si nové mojeID a nově založené mojeID připojíte ke stávajícímu Zákaznickému účtu. Založení mojeID tímto způsobem je jednoduché, protože již není potřeba vyplňovat zákaznické údaje znovu. Údaje jsou načteny ze Zákaznického účtu ACTIVE 24 a odeslány do systému mojeID. Před tím však musí dojít ke kontrole a úpravě údajů, aby mohly být pro mojeID využívány. Pokud tedy nemáte u svého současného zákaznického účtu nastaveno mobilní telefonní číslo z České nebo Slovenské republiky nebo poštovní adresu mimo tyto země, budete vyzváni, abyste si právě tyto údaje upravili.
Po úspěšném založení mojeID budete mít své mojeID připojené Zákaznickému účtu. Ze systému mojeID Vám budou zaslány PINy, aby mohlo dojít k plné aktivaci mojeID, jak je již popsáno výše v této nápovědě.

 


Jak zadám PIN3?

PIN3 slouží k tomu, aby byl Váš mojeID účet plně aktivní a abyste v něm po jeho zadání mohli měnit údaje. Váš mojeID účet se po zadání PIN3 stane identifikovaným účtem.

Zadání PIN3 ke svému mojeID účtu, jeho propojení na náš Zákaznický účet a zavedení jako držitele u .CZ domén pravidelně oceňujeme v soutěžích. V budoucnu plánujeme, že našim zákazníkům s identifikovaným mojeID účtem přineseme další zvýhodnění, proto je vhodné se zadáním PIN3 neotálet.

PIN3 by měl být poštou doručen do týdne, nejpozději do dvou týdnů. Pokud se tak nestane, ozvěte se, prosím, se žádostí o opětovné zaslání dopisu na podpora@mojeid.cz.

 

Jakmile Vám dorazí poštou dopis s PIN3 - Plná aktivace účtu mojeID, následujte instrukce uvedené v tomto dopisu. Dopis bude vypadat nějak takto:

 1. Zadání PIN3 provedete na www.mojeID.cz, klikněte na Přihlásit se:
 2. Zadejte svoje přihlašovací údaje k účtu mojeID:
 3. Potvrďte následující obrazovku a dostanete se do nastavení svého účtu mojeID, kde kliknete na Nastavení.
 4. Na této obrazovce pak již můžete zadat PIN3 z obdrženého dopisu a klikněte na tlačítko Aktivovat. Plně tak aktivujete svůj mojeID účet a budete mít možnost editovat jeho údaje.

 


Jak propojit mojeID se Zákaznickým účtem

Připojené mojeID k Zákaznickému účtu ACTIVE 24 Vám poskytne:

- možnost přihlašovat se do našich objednávek nebo Zákaznického centra pomocí mojeID

- aktualizaci údajů na Vašem Zákaznickém účtu podle údajů v mojeID, pokud se budete pomocí mojeID do našich systémů hlásit

 

Existuje několik možností, jak si mojeID k Zákaznickému účtu připojit.

1) V rámci registrace nového zákazníka (k připojení mojeID k Zákaznickému účtu dojde automaticky, pokud zákazník zvolí registraci s mojeID)

2) Při prvním přihlášení pomocí existujícího mojeID (do Zákaznického centra nebo do objednávky našich služeb). Platí pro mojeID, které si zákazník nezaložil přes ACTIVE 24 a dosud si ho nepřipojil k žádnému našemu Zákaznickému účtu.

3) V Zákaznickém centru v sekci Informace o uživateli, kde si lze k aktuálně přihlášenému Zákaznickému účtu připojit již existující mojeID nebo si lze odsud nové mojeID založit a zároveň si jej poté připojit k aktuálně použitému Zákaznickému účtu. Detailně je to popsáno ve druhém odstavci tohoto článku nápovědy.

UPOZORNĚNÍ: Aby služba MojeID fungovala se všemi navázanými službami správně, je nutné, aby její název obsahoval alespoň 3 znaky. U kratších identifikátorů může dojít ke špatné synchronizaci údajů.

 

Pravidla jak připojujeme mojeID ke konkrétním typům Zákaznických účtů:

Připojení mojeID k Zákaznickému účtu (nebo také párování) je přiřazení mojeID účtu ke konkrétnímu Zákaznickému účtu.

MojeID připojujeme tak, že k jednomu Zákaznickému účtu přiřazujeme maximálně jedno mojeID. MojeID připojujeme k Zákaznickým účtům všech úrovní - tj. k Zákaznickým účtům pro fyzické osoby, právnické osoby i kontaktní osoby právnických osob. Například firma se dvěma kontaktními osobami tak může mít až 3 mojeID účty, respektive 4, pokud má jiného plátce (i plátce může mít svoje mojeID). Vždy platí, že i pokud se zákazník přihlásí pomocí mojeID, jednoznačně víme, pod jakým Zákaznickým účtem se přihlásil.

a) Fyzická osoba

Fyzická osoba má typicky jedno mojeID. Pokud má více Zákaznických účtů, musí mít ke každému z nich jiné mojeID. Co Zákaznický účet to max. 1 mojeID a naopak jedno mojeID může být připojeno na maximálně jeden Zákaznický účet, není možné mít připojeno jedno mojeID k více Zákaznickým účtům ACTIVE 24.

b) Právnická osoba

MojeID může být navázáno jak na účty kontaktních osob právnické osoby, tak i na hlavní účet právnické osoby. Pro synchronizaci dat z mojeID platí tato jednotná pravidla:

- nikdy nesynchronizujeme kontaktní údaje z účtu kontaktní osoby na účet právnické osoby (společnosti)

- synchronizujeme data právnické i podřízené kontaktní osoby pouze tehdy, pokud má právnická osoba právě jednu kontaktní osobu, má mojeID navázáno na účet právnické osoby, účet kontaktní osoby není spárován s žádným mojeID a zákazník se přihlásí pomocí mojeID spárovaného s účtem právnické osoby.

Pracujeme se dvěma doporučenými scénáři pro zákazníka typu právnická osoba:

a) živnostník (tj. firma má pouze jednu kontaktní osobu)

Pokud máte u naší společnosti registrován Zákaznický účet živnostníka (s jednou kontaktní osobou), doporučujeme, abyste si založili mojeID a u něj vyplnili i údaje o firmě (Název společnosti, IČ a případně DIČ).Toto mojeID pak doporučujeme připojit k Zákaznickému účtu právnické osoby (živnostníka). Naše systémy se pak chovají tak, jako byste měli mojeID zavedeno také u kontaktní osoby, tzn. že při aktualizaci zákaznických údajů po přihlášení pomocí mojeID dojde k aktualizaci jak údajů právnické osoby, tak údajů kontaktní osoby.

Pokud si mojeID s vyplněnými údaji o firmě přiřadíte k Zákaznickému účtu kontaktní osoby, bude přihlašování pomocí mojeID fungovat, ale synchronizace dat mezi mojeID a naší zákaznickou databází proběhne jen na úrovni Zákaznického účtu kontaktní osoby. Tj. firemní údaje uvedené v mojeID nebudeme synchronizovat s kontaktními údaji Zákaznického účtu právnické osoby u nás.

Pokud si založíte mojeID bez vyplněných údajů o firmě a toto mojeID si připojíte k Zákaznickému účtu kontaktní osoby, pak Vám po přihlášení pomocí mojeID aktualizujeme pouze údaje na účtu kontaktní osoby.

Pokud si založíte mojeID bez vyplnění údajů o firmě a toto mojeID si připojíte k Zákaznickému účtu právnické osoby, dojde po přihlášení pomocí mojeID k aktualizaci údajů na účtu právnické osoby (vyjma jména firmy, IČO a DIČ - které nejsou ve Vašem mojeID obsaženy) a dojde rovněž k aktualizaci údajů účtu kontaktní osoby u ACTIVE 24.

Pokud si založíte dvě různá mojeID a připojíte je jak k účtu právnické, tak kontaktní osoby, dochází při přihlášení pomocí mojeID k synchronizaci pouze na spárovaném Zákaznickém účtu. Zamezujeme tak přepisování údajů v naší zákaznické databázi z údajů dvou různých mojeID účtů.

b) větší firma (má více než jednu kontaktní osobu)

Doporučujeme, abyste si připojili mojeID ke všem kontaktním osobám, které se hlásí do našich systémů a navíc abyste připojili mojeID také k účtu právnické osoby. Po přihlášení pomocí mojeID Vám pak aktualizujeme pouze údaje Zákaznického účtu, který je s tímto mojeID propojen (provázán). Přihlásíte-li se pomocí mojeID propojeného se Zákaznickým účtem právnické osoby (společnosti), neaktualizujeme údaje podřízeného účtu kontaktní osoby. Přihlásíte-li se pomocí mojeID, které je propojeno se Zákaznickým účtem kontaktní osoby, který je podřízený účtu společnosti, dojde pouze k aktualizaci kontaktních údajů kontaktní osoby a nedojde k aktualizaci kontaktních údajů Zákaznického účtů právnické osoby (společnosti), který je účtu kontaktní osoby nadřazen.


Transfer identifikátoru držitele .CZ domén do mojeID

 

Pro transfer Vašeho Identifikátoru držitele .CZ domén do mojeID přejděte na stránky centrálního registru nic.cz ZDE a do pole Doména (bez www.) / identifikátor vyplňte název Vašeho identifikátoru kontaktu. V jeho detailu budete mít možnost najetím na tlačítko mojeID buďto založit nový účet mojeID z registru domén (převod kontaktu pod registrátora mojeID) nebo založit mojeID se změnou údajů. Poté budete přesměrováni na stránky mojeID, kde postupujte dle zobrazených instrukcí.

Podmínky pro umožnění transferu Identifikátoru držitele .CZ domén do mojeID:

 1.  Pro úspěšný transfer do mojeID je nutné mít nastaven u Identifikátoru držitele .CZ domén mobilní telefonní kontakt z České nebo Slovenské Republiky. Na jedno telefonní číslo lze v intervalu 30ti dnů transferovat/založit pouze jedno mojeID.
 2. Na jednu e-mailovou adresu lze v intervalu 30ti dnů transferovat/založit pouze jedno mojeID. Pro úspěšný transfer do mojeID je nutné uvést adresu v České nebo Slovenské Republice.
 3.  Pokud je kontakt vedený na společnost musí být doplněné IČO.

Pokud nejsou splněny uvedené podmínky, nelze provést transfer identifikátoru .CZ domén do mojeID. Pro zavedení mojeID je nutno postupovat dle článku. 

V takovém případě není pole "Transferovat" v uvedených místech vůbec zobrazeno.

Takto transferovat do moje ID můžete i Administrativní a Technické kontakty, které máte vedené u Vašich .CZ domén


Jak si nastavím mojeID jako identifikátor držitele .CZ domén

Identifikátor držitele .CZ domén udává, kdo bude zaváděn jako držitel .CZ domén do centrálního registru http://www.nic.cz, pokud budete přes ACTIVE 24 registrovat novou .CZ doménu. Vzhledem k výhodám, jaké poskytuje mojeID, je ideální, pokud je pod tímto identifikátorem uloženo právě mojeID. Zavedení mojeID do pole identifikátoru držitele .CZ domén se provádí stejně jako u identifikátoru, který není mojeID a je popsáno v tomto článku nápovědy. Do pole identifikátoru .CZ domén jednoduše zadáte svoje mojeID v krátkém tvaru (mojenovemojeid nikoliv https://mojenovemojeid.mojeid.cz/#gkZbvAsiUO).

MojeID se zde pak chová úplně stejně jako identifikátor .CZ domén, jen jsou u něj navíc aktualizována data pomocí mojeID a nově registrované domény jsou do centrálního registru zaváděny se správnými údaji. Změnou kontaktních údajů v mojeID poté dojde k automatické aktualizaci kontaktních údajů u všech .CZ domén, které toto mojeID využívají.

Změnou výchozího identifikátoru nedojde ke změně držitele u již registrovaných domén!

Po registraci nového Zákaznického účtu pomocí mojeID Vám do výchozího identifikátoru držitele .CZ domén zaneseme Vaše mojeID automaticky.


Odpojení mojeID od Zákaznického účtu

Pokud potřebujete od svého Zákaznického účtu připojené mojeID odpojit, přejděte do Zákaznického centra, do sekce Informace o uživateli. Zde máte možnost odpojit si připojené mojeID kliknutím na tlačítko: "Zrušit připojení".

Pomocí odpojení mojeID a následného připojení jiného mojeID docílíte změny připojeného mojeID ke svému Zákaznickému účtu.

Odpojením nebo změnou mojeID u Zákaznického účtu nedochází:

 • k identické změně u položky výchozího identifikátoru držitele .CZ domény - odpojení mojeID nebo změnu na tomto místě popisuje tento článek nápovědy,
 • ani ke změně držitele u Vašich aktivních .CZ domén. Změnu držitele .CZ domén (i s využitím mojeID) provedete podle tohoto článku nápovědy.