Změna zákazníka nebo plátce služby

Změna zákazníka a plátce obchodního případu se provádí pouze v databázi zákazníků společnosti Active24. Při převodu domény mezi zákaznickými účty nedochází ke změně údajů na centrálním registru (WHOISu).

Plátci jsou zasílány veškeré podklady pro platbu a jsou vystavovány na fakturační údaje nastavené u uživatelského účtu plátce. Plátce nemá práva na ukončení služeb ani úpravu jejich parametrů.

Změnu může iniciovat stávající nebo budoucí zákazník po přihlášení do Zákaznického centra. Uživatelé obou účtů se zadanou změnou musí souhlasit. Změna se potvrzuje pouze elektronicky pomocí potvrzovacího formuláře zasílaného na kontaktní emaily obou účtů. Každý účet provádí pouze jedno potvrzení, a to i v případě, že je například zároveň budoucím zákazníkem i budoucím plátcem služeb.

Pro zadání požadavku na změnu je potřeba znát doménové jméno svázané s obchodním případem i Zákaznický Kód druhé strany.

Kód zákazníka zjistíte po přihlášení do zákaznického centra v pravém horním rohu vedle tlačítka odhlásit. Je uveden v závorce.

 

Žádost o změnu zákazníka nebo plátce


Požadavek na převod služby mezi dvěma zákaznickými účty můžete kdykoliv zadat pomocí jednoduchého průvodce ze Zákaznického centra v sekci Služby / Změna zákazníka.

Zde si můžete vybrat, zda požádáte o Převod služby na jiného zákazníka nebo využijete možnosti Převod služby na můj účet.

Pro správný převod služby vyplňte údaje:

  1. Název domény, pro kterou jsou služby vytvořeny.
  2. Číslo zákaznického účtu, pod který se bude služba převádět, případně ze kterého služby převedete.
  3. Vyberte služby pro převod, které si přejete převést (webhosting, eshop, doména atd.). 
  4. Můžete doplnit kontaktní email, kam bude zaslána informace o převodu (nejedná se o email pro potvrzení převodu).
  5. Žádost potvrdíte tlačítkem Odeslat.
  6. Na kontaktní email všech zúčastněných/vyplněných účtů přijde odkaz pro potvrzení převodu nebo změny plátce.
  7. Jakmile všichni potvrdí změnu, dojde k převodu služeb do dvou hodin. Stav žádosti převodu můžete nalézt v přehledu žádostí, který je umístěn na stránce Služby / Změna zákazníka dole.

.

Upozornění: Při převodu domény mezi zákaznickými účty nedochází ke změně údajů na centrálním registru (WHOISu). Pro úplnou změnu vlastníka domény je potřeba tuto změnu zadat zvlášť jako změnu na doméně


Proč nelze převést služby s již vystavenou výzvou k platbě?


Výzvu k platbě zasíláme vždy 30 dní před expirací služby. Časový předstih je nezbytný pro poskytnutí dostatečného prostoru zákazníkům pro správnou úhradu a zároveň poskytnutí dostatku času po úhradě nám k zajištění řádného prodloužení služeb bez přerušení jejich provozu.

Nejdůležitější je dodržení termínu splatnosti u domén, jejichž samotné prodloužení platnosti probíhá u centrálních registrů daných koncovek. Některé domény je potřeba uhradit před expirací, jinak může dojít k vypnutí domény

Převod neprodloužených služeb pod nového zákazníka by znamenal zkrácení platební lhůty a tím i ohrožení řádného prodloužení funkčního období služby. Z důvodu zachování bezproblémového provozu služeb doporučujeme provést úhradu původní platby spolu s převodem.

Pokud po vzájemné dohodě platbu uhradí nový zákazník, může po dokončení převodu požádat formou Autorizovaného požadavku o vystavení nového daňového dokladu na údaje nového zákaznického účtu. Tento požadavek je nutné zaslat co nejdříve, pravidelně totiž dochází k fakturačním uzávěrkám. Požadavku na zaslání nové faktury přijatém po uzavření daného měsíce nemusí být vyhověno.

Pro služby po expiraci, na kterých již probíhají procesy vedoucí k přerušení jejich provozu, případně k jejich úplnému zrušení, není možné o převod ani požádat. Nejprve je nutné služby obnovit ze strany původního zákazníka.