vypadky.active24.cz - informace o stavu systému a služeb

Stránky http://vypadky.active24.cz/ jsou krizovým komunikačním kanálem ACTIVE 24 s.r.o., pomocí kterého naši klienti mohou zjistit informace o:

a) neplánovaných výpadcích, které vzhledem ke své povaze/rozsahu nebylo možné sdělit zákazníkům pomocí standardních komunikačních kanálů. Jedná se o takové výpadky, které znepřístupnily nebo výrazně omezily standardní komunikační kanály anebo jich nelze efektivně využít.

b) plánované údržbě našich systémů, u které se předpokládá, že by mohla mít za následek znepřístupnění nebo omezení standardních komunikačních kanálů anebo jich nelze efektivně použít.

 

Konkrétní příklady využití portálu http://vypadky.active24.cz/:

 

Neplánované výpadky:

- DDOS útok, kdy je celá síť nedostupná nebo výrazně zpomalená, postiženy jsou i telefony, které jsou na IP síti závislé

- výpadek hraničního síťového prvku, který zapříčiní, že nejsou naše systémy dostupné mimo naši síť

 

Plánované výpadky:

- výměna hraničních síťových prvků, kde hrozí, že dojde k znepřístupnění našich systémů mimo naši síť

- práce na elektroinstalaci v datovém centru, kde hrozí, že dojde k nepředvídatelnému problému s napájením klíčových síťových nebo jiných důležitých prvků

- údržba centrálních systémů jako centrální data storage, tedy systémů, které používá velké množství zákazníků a kde hrozí, že v době případného výpadku tito zákazníci přetíží naše standardní komunikační kanály

- údržba Standardních komunikačních kanálů samotných