Pravidla nadnárodních domén (gTLD a newGTLDs - com, info, org atp.)

Pravidla nadnárodních domén (gTLD), tj. domén s koncovkami NAME, BIZ, COM, INFO, MOBI, NET a ORG.
 

 

Pravidla centrálního registru ICANN.ORG

Ceny registrace a obnovy doménových jmen naleznete v ceníku.
Cenu zprovoznění domény ve lhůtě 30 dnů po autorenew grace period (karanténa) pro gTLD doménu naleznete v ceníku.

 


Verifikace e-mailu držitele

 

Dle aktuálních pravidel ICANN (správce nadnárodních domén) musí při registraci, změně držitele, změně údajů držitele i transferu domény dojít do 14 dní k ověření, že kontaktní e-mailová adresa držitele je platná a funkční. Na tuto e-mailovou adresu je tedy odesílána zpráva s odkazem pro ověření. Tento odkaz směřuje na doménu registrant-verification.com, která je ve správě společnosti ASCIO TECHNOLOGIES, u které se verifikace provádí.

Po kliknutí na tento odkaz je e-mailová adresa verifikována. Verifikace je platná i pro všechny další registrace domén a není ji třeba provádět opakovaně.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že není verifikace provedena, je přerušen provoz domény a tím i všech služeb na ni vázaných!
  • Pokud není e-mailová adresa verifikována, není možné na doméně provést žádné změny.
  • V případě registrace se doména registruje s "parkovacími" nameservery a do verifikace e-mailu tedy není funkční na požadovaných nameserverech.
  • Při verifikaci po změně držitele, změně údajů držitele nebo transferu je doména funkční po dobu 14 dní od změny. Pokud k verifikaci do 14 dní nedojde, je zavedena na parkovací nameservery a tím znefunkčněna.

V případě, že požadavek na verifikaci expiruje (tj. po 14 dnech), je nezbytné zažádat o znovu zprovoznění domény formou Autorizovaného požadavku.
 


Pravidla převodu domény


Dle aktuálních pravidel ICANN (správce nadnárodních domén) musí dojít při transferu k potvrzení na kontaktním e-mailu držitele, který je uveden u domény v WHOIS databázi.

Na kontaktní email je zaslána zpráva s odkazem pro potvrzení. Zpráva se odesílá až po uhrazení poplatku za transfer a potvrzení je třeba provést do 14 dnů, jinak je transfer automaticky zamítnut.

Na potvrzení transferu jsou zasílány 2 upomínky: týden před expirací požadavku a den před expirací.


Vyjmutí nadnárodních domén z karantény


Nadnárodní domény mají po expiraci celkem 60 dní ochranné lhůty, než jsou uvolněny pro další registraci.

První den po expiraci je doména vyřazena ze zóny DNS a přestává fungovat. Do karantény je však uvedena až 31. den od expirace.

Následujících 30 dní lze požádat o vyjmutí z karantény, které je zpoplatněno podle doménové koncovky, více v přehledu expirace domén.

Další informace můžete nalézt na stránkách centrálního registru nadnárodních domén ICANN v článku Zásady obnovy expirovaných domén.