Změna vlastníka domény

Vlastník, neboli držitel domény, bývá uveden na centrálním registru domén. U většiny doménových koncovek je tento údaj veřejný a dá se dohledat v tzv. WHOIS databázi

WHOIS databáze provozují jednotlivé centrální registry a informace, které jsou ve WHOIS dostupné, se u různých doménových koncovek liší.

Platí však, že majitel domény je ta osoba nebo společnost, která je uvedena na centrálním registru domén - nemusí se nutně jednat o vlastníka uživatelského účtu, pod kterým je doména vedena, ani jejího plátce.

Držitele většiny domén lze jednoduše změnit v Zákaznickém centru. Jestli do něj nemáte přístup, můžete o změnu držitele domény požádat pomocí příslušného formuláře.
 

UPOZORNĚNÍ: Změna držitele domény na centrálním registru neovlivňuje fakturační údaje zákaznického účtu, ani nemění správce DNS záznamů. Tuto změnu provedete přesunem domény pod jiný uživatelský účet - Změna zákazníka nebo plátce služby

 

Změna držitele domény


Změnu u nejčastěji používaných domén můžete provádět elektronicky přímo v Zákaznickém centru.

U různých doménových koncovek se postup a potvrzení změny liší. Na tyto odlišnosti Vás upozorníme přímo v zákaznickém centru během vyplňování nových údajů.
 

Podrobný postup

  1. Jděte do sekce Domény / Změny v registru.
  2. V kolonce Typ objektu vyberte doména, její název vepište do kolonky Název. Výběr domény potvrďte tlačítkem Pokračovat.
  3. Na následující stránce můžete zkontrolovat aktuální údaje, úpravu údajů zahájíte tlačítkem Změnit údaje.
  4. U většiny doménových koncovek rovnou přepisujete konkrétní údaje, u .CZ domén je nutné vyměnit tzv. identifikátor kontaktu.
  5. Změnu na doméně je ve většině případů nutné potvrdit pomocí odkazu, který je automaticky zaslán na kontaktní emailovou adresu uvedenou u domény v databázi centrálního registru (WHOIS).

Změna držitele domény bude provedena až po autorizaci oprávněnou osobou z kontaktní emailové adresy aktuálně vedené centrálním registrem (WHOIS).

UPOZORNĚNÍ: Změna držitele v databázi centrálního registru (WHOIS) neovlivňuje plátce ani správce služby v naší zákaznické databázi. Doména bude nadále vedena v zákaznickém centru pod stejným uživatelským účtem.


Pokud je původní kontaktní emailová adresa držitele nedostupná, je potřeba nejprve provést změnu emailové adresy pomocí příslušného papírového formuláře. Veškeré formuláře nabízíme ke stažení v článku Dokumenty ke stažení.

U .CZ domén probíhá změna na identifikátoru, který může být společný pro více domén. Změnu držitele provedete výměnou identifikátoru. Nebo nám zašlete vyplněnou Žádost o změnu držitele CZ domény s úředně ověřeným podpisem.

Je-li doména vedena v databázi jiného registrátora nebo změnu nelze provést ze zákaznického centra a nevíte si rady se změnou údajů, kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci. 

Změna držitele některých domén může být zpoplatněna, na případný poplatek budete v průběhu zadávání změny upozorněni.

Při změně držitele se neprodlužuje platnost doménového jména.
 


Kontaktní email držitele není dostupný

Pokud kontaktní emailová adresa domény, uvedená na centrálním registru, není dostupná, je nutné požádat nejprve o její změnu pomocí příslušného papírového formuláře.  


Pro změnu emailu na .CZ doméně vyplňte následující formulář. Zašlete nám jej s úředně ověřeným podpisem držitele domény. 

Pro změnu na doménách spravovaných ICANN není úředně ověřený podpis vyžadován, formulář zašlete naskenovaný s vlastním podpisem. Formulář musí obsahovat stejné informace, jaké jsou uvedeny ve WHOIS databázi centrálního registru ICANN.

  • Žádost o změnu údajů na gTLD a tzv. newGTLDs doméně (platí pro domény uvedeny níže): Stáhnout formulář
    .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel a .travel. +  nové doménové koncovky

  •  

Pro změnu kontaktní emailové adresy u ostatních doménových koncovek se postupy mohou výrazně lišit. Kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu autorizovaným požadavkem, abychom Vám mohli zaslat podrobné informace.Kdo je majitelem domény?


Aktuálního držitele domény lze ověřit v databázi centrálního registru WHOIS. Každý registr doménové koncovky má svou vlastní databázi, to znamená, že držitele domény active24.cz nepůjde ověřit na Eurid WHOISu, protože ten spravuje pouze .EU domény

 

TIP: Pokud jste na centrálním registru uvedeni jako majitelé, ale nemáte přístup k její administraci, můžete požádat o převod domény pod svůj uživatelský účet. Pro více informací nás kontaktujte ideálně autorizovaným požadavkem.