Slovník pojmov

Antispam 

Antispam je kombinácia niekoľkých samostatných opatrení, ktoré dokážu pri správnom nastavení eliminovať väčšinu nevyžiadaných správ vo Vašej pošte. Antispam prebieha na strane servera, ale touto funkciou disponuje i väčšina moderných E-mailových klientov. 
 Zobraziť súvisiace články


 

CMS 

Content Management System - Redakčný systém. Systém umožnujúci správu obsahu webovej stránky prostredníctvom on-line administračného rozhrania. ACTIVE24 ponúka vo zvláštnych balíčkoch vlastný redakčný systém Môj Nový Web a eZ Publish. Na webhosting je však možné inštalovať ľubovoľný redakčný systém, pre ktorý sú splnené systémové nároky. Na serveroch s OS Linux ponúkame inštaláciu najbežnejších redakčných systémov, napr. Joomla, Wordpress alebo phpBB, pomocou OCI (One Click Installer). Na OS Windows je možné pomocou aplikácie Microsoft WebMatrix využiť ľahkú inštaláciu redakčných systémov DotNetNuke, Umbraco, Kentico a ďalších. 
 Zobraziť súvisiace články


 

DNS

Domain Name System je hierarchický systém doménových mien, ktorý je realizovaný servermi DNS a protokolom rovnakého mena, ktorým si vymieňajú informácie. Jeho hlavnou úlohou a príčinou vzniku sú vzájomné prevody doménových mien a IP adries uzlov siete. Neskôr ale pribral ďalšie funkcie (napr. pre elektronickú poštu či IP telefóniu) a slúžia dnes de facto ako distribuovaná databáza sieťových informácií. 
 Zobraziť súvisiace články


 

DNSSEC 

Domain Name System Security Extensions je zabezpečená verzia DNS záznamov, kde sa znižuje riziko zneužitia. U takto nastavenej domény budete mať väčšiu istotu, že pri jeho zadaní do internetového prehliadača sa zobrazí skutočne obsah stránky požadovanej domény. 
 Zobraziť súvisiace články


 

FAQ

Frequently Asked Questions sú odpovede na často kladené otázky publikované formou článkov v našom centre nápovedy. 
 Zobraziť súvisiace články

 

FTP 

FTP je skratka pre File Transfer Protocol. Je to protokol pre prenost dát a využíva sa najmä pre nahrávanie obsahu prezentácií na server. 
 Zobraziť súvisiace články


 

FTPS 

FTP so zabezpečením pomocou SSL/TLS (niekedy zamieňané s termínom Bezpečné FTP, viď SFTP ) 
 Zobraziť súvisiace články


 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol je internetový protokol určený pôvodne pre výmenu hypertextových dokumentov vo formáte HTML. Používa obvykle port TCP/80. 
 Zobrazit súvisiace články


 

HTTPS 

HTTPS je v informatike nadstavba sieťového protokolu HTTP, ktorá umožňuje zabezpečiť spojenie medzi webovým prehliadačom a webovým serverom pred odpočúvaním, falšovaním dát a umožňuje tiež overiť identitu protistrany. HTTPS používa protokol HTTP, pričom prenášané dáta sú šifrované pomocou SSL alebo TLS a štandardný port na strane servera je 443. 
 Zobraziť súvisiace články


 

IMAP

Internet Message Access Protocol je internetový protokol pre vzdialený prístup k e-mailovej schránke. Na rozdiel od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé pripojenie (tzv. on-line), avšak ponúka pokročilé možnosti vzdialenej správy (práca so zložkami, presúvanie správ, prehliadanie na strane servera a podobne). V súčasnej dobe sa používa protokol IMAP4 . 
 Zobraziť súvisiace články


 

IP adresa

IP adresa je v informatike číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti, ktorá používa IP protokol. V súčasnej dobe je najrozšírenejšia verzia IPv4, ktorá používa 32bitové adresy, napríklad 192.168.0.1. 
 Zobraziť súvisiace články


 

IPv6

Internetový protokol verzie 6 (IPv6) je protokol pre prenos paketov medzi počítačmi na Internete a iných sieťach. Je vyvíjaný ako náhrada celosvetovo používaného protokolu IPv4, ktorý je pilierom súčasného Internetu. Jedna z hlavných zmien, ktorú IPv6 prináša, je ďaleko väčší adresný priestor. Obsahuje celkom 2^128 (zhruba 3.4×10^38) adries, čo zodpovedá počtu 5×10^28 adries pre každého z 6.5 miliardy dnes žijúcich ľudí. 
 Zobraziť súvisace články


 

MNW

Content Management System - Môj Nový Web. Služba pre tvorbu webovej prezentácie prostredníctvom jednoduchého administračného nástroja. V rámci danej služby nie je možné využívať PHP skripty, databázu alebo periodické spúšťanie skriptov (CRON). Pri jeho objednaní zvoľte operačný systém LINUX. 
 Zobraziť súvisiace články


 

NS

Nameserver = menný server, v ktorom sa vedú záznamy DNS pre domény 2. úrovne. NS servery ACTIVE24 sú napr. alfa.ns.active24.cz a beta.ns.active24.cz. 
 Zobraziť súvisiace články


 

NSSET

Identifikátor sady name serverov. Obsahuje názvy DNS serverov. Dá sa použiť na viac ako jednej doméne. Pri registrácii domény je buď samostatne priradený ACTIVE24 alebo nastavený užívateľom. 
 Zobraziť súvisiace články


 

On The Fly

On The Fly znamená to, že dáta sa šifrujú a dešifrujú vždy, kedy je potrebné, inak povedané za pochodu. 
 Zobraziť súvisiace články


 

PEAR

PEAR je skratka pre rozšírenie a aplikáciu dátového zázemia PHP alebo PHP Extension and Application Repository. Účelom je poskytnúť štruktúrované knižnice open-source kódov pre užívateľov PHP. 
 Zobraziť súvisiace články


 

Phishing

Phishing (niekedy prekladané ako rybárčenie) je podvodná technika používaná na Internete na získávanie citlivých údajov (heslá, čísla kreditných kariet a pod.) od obetí útoku. Jej princípom je rozosielanie e-mailových správ, ktoré sa tvária ako oficiálna žiadosť banky či inej podobnej inštitúcie a vyzývajú adresáta na zadanie jeho údajov na odkazovanú stránku. Táto stránka môže napríklad napodobňovať prihlasovacie okno internetového bankovníctva a užívateľ do neho zadá svoje prihlasovacie meno a heslo. Tým tieto údaje prezradí útočníkom, ktorí sú potom schopní mu z účtu vykradnúť peniaze. 
 Zobraziť súvisiace články


 

POP3

Post Office Protocol v. 3 je internetový protokol, ktorý sa používa na sťahovanie emailových správ zo vzdialeného servera na klienta. Ide o aplikačný protokol pracujúci cez TCP/IP pripojenie. 
 Zobraziť súvisiace články


 

RDP

Remote Desktop Protocol - RDP - znamená sieťový protokol, ktorý umožňuje užívateľovi ovládať vzdialený počítač prostredníctvom pripojenia k jeho ovládaciemu prostrediu. Pripojenie pracuje na princípe klient-server, kedy užívateľ na svojom počítači využíva jednoduchého klienta pre zobrazenie grafického užívateľského prostredia, ktoré je spustené na vzdialenom počítači. 
 Zobraziť súvisiace články


 

SEO

Search Engine Optimization je metóda upravovania webových stránok takým spôsobom, aby ich obsah bol vhodný pre automatizované spracovanie v internetových vyhľadávačoch. Zmyslom tejto optimalizácie je získať vo výsledku hľadania pre danú webovú stránku vyššiu pozíciu, teda lepšiu viditeľnosť odkazu. 
 Zobraziť súvisiace články


 

SFTP

Bezpečný prenos súborov s pomocou SSH (Secure File Transfer Protocol) 
 Zobraziť súvisiace články


 

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol je internetový protokol určený pre prenos správ elektronickej pošty (e-mailov) medzi prepravcami elektronickej pošty. Protokol zaisťuje doručenie pošty pomocou priameho spojenia medzi odosielateľom a adresátom; správa je doručená do tzv. poštovej schránky adresáta, ku ktorej potom môže užívateľ kedykoľvek (off-line) pristupovať (vyberať správy) pomocou protokolov POP3 alebo IMAP. 
 Zobraziť súvisiace články


 

SPAM

Spam je nevyžiadané masové šírenie informácie (najčastejšie reklamnej) šírené internetom. Pôvodne sa používalo predovšetkým pre nevyžiadané reklamné e-maily, postupom času tento fenomén postihol i ostatné druhy internetovej komunikácie – napr. diskusné fóra, komentáre alebo instant messaging (ICQ,SKYPE,Live Messaging). 
 Zobraziť súvisiace články


 

SSH

Secure Shell je v informatike označenie pre program a zároveň pre zabezpečený komunikačný protokol v počítačových sieťach, ktoré používajú TCP/IP. SSH bol navrhnutý ako náhrada za telnet a ďalšie nezabezpečené vzdialené protokoly (rlogin, rsh apod.), ktoré posielajú heslo v nezabezpečenej forme a umožňujú tak jeho odpočúvanie pri prenose pomocou počítačovej siete. 
 Zobraziť súvisiace články


 

SSL

Secure Sockets Layer, SSL je protokol, resp. vrstva vložená medzi vrstvu transportnú (napr. TCP/IP) a aplikačnú (napr. HTTP), ktorá poskytuje zabezpečenie komunikácie šifrovaním a autentizáciu komunikujúcich strán. 
 Zobraziť súvisiace články


 

TCP/IP

Rodina protokolov TCP/IP obsahuje sadu protokolov pre komunikáciu v počítačovej sieti a je hlavným protokolom celosvetovej siete Internet. Komunikačný protokol je množina pravidiel, ktoré určujú syntax a význam jednotlivých správ pri komunikácii (napr. HTTP beží väčšinou na TCP porte 80). 
 Zobraziť súvisiace články


 

TLD 

Doména najvyššej úrovne (TLD, z anglického Top Level Domain) je internetová doména na najvyššej úrovni stromu internetových domén. V doménovom mene je doména najvyššej úrovne uvedená na konci (napr. u www.active24.sk je doménou najvyššej úrovne SK). 
 Zobraziť súvisiace články


 

TLS 

Transport Layer Security (TLS) je kryptografický protokol, poskytujúcí možnosť zabezpečenej komunikácie na Internete pre služby ako WWW, elektronická pošta, internetový fax a ďalšie dátové prenosy. 
 Zobraziť súvisiace články


 

TTL 

TTL označuje v DNS maximálnu dobu, po ktorú je možné uchovať dáta v cache pomocného (caching only) servera. Obvyklá doba je 86400 sekúnd, čo je 24 hodín. Dlhšia povolená doba znižuje záťaž počítačovej siete, pretože sa nemusia opakovane robiť DNS požiadavky a kratšia doba obmedzuje dobu, ktorá je nutná k tomu, aby sa všade na svete prejavili zmeny urobené správcom DNS zóny (domény) na primárnom DNS serveri. 
 Zobraziť súvisiace články


 

VDS 

Služba VDS (virtuálny dedikovaný server) hosting ako taká je založená na tom, že zákazník získa celkom vyhradený systém so všeobecne menším diskovým a pamäťovým priestorom, spravovaný technikmi ACTIVE24. 
 Zobraziť súvisiace články


 

VMS 

Virtuálne menežované servery (Virtual managed servers) sú hostingové produkty pre zákazníkov, ktorým bežný webhosting nestačí a Managed server by nebol dostatočne využitý a nechcú sa starať o administráciu servera. Administarácia servera je zaistená skúsenými Administrátormi. 
 Zobraziť súvisiace články


 

VPS FC 

Virtual Private Server Full Control - ide o virtuálny server, ku ktorému zákazník dostane administrátorský prístup (root či admin RDP) 
 Zobraziť súvisiace články