Výpadky.active24.cz - informácie o stave systému a služieb

Stránky http://vypadky.active24.cz/ sú krízovým komunikačným kanálom ACTIVE 24 s.r.o, pomocou ktorého naši klienti môžu zistiť informácie o:

a) neplánovaných výpadkoch, ktoré vzhľadom na svoju povahu/rozsah nebolo možné odkomunikovať zákazníkom pomocou štandardných komunikačných kanálov. Ide o také výpadky, ktoré zneprístupnili alebo výrazne obmedzili štandardné komunikačné kanály alebo ich je možné efektívne využiť.

b) plánovanej údržbe našich systémov, u ktorej sa predpokladá, že by mohla mať za následok zneprístupnenie alebo obmedzenie štandardných komunikačných kanálov alebo ich nie je možné efektívne použiť.

 

Konkrétne príklady využitia portálu http://vypadky.active24.cz/:

 

Neplánované výpadky:

- DDOS útok, kedy je celá sieť nedostupná alebo výrazne spomalená, postihnuté sú i telefóny, ktoré sú na IP sieti závislé

- výpadok hraničného sieťového prvku, ktorý zapríčiní, že naše systémy nie sú dostupné mimo našu sieť

 Plánované výpadky:

- výmena hraničných sieťových prvkov, kde hrozí, že dôjde k zneprístupneniu našich systémov mimo našu sieť

- práce na elektroinštalácii v dátovom centre, kde hrozí, že dôjde k nepredvídateľnému problému s napájaním kľúčových sieťových alebo iných dôležitých prvkov

- údržba centrálnych systémov ako centrálny data storage (teda systémov, ktoré používa veľké množstvo zákazníkov a kde hrozí, že v dobe prípadného výpadku títo zákazníci preťažia naše štandardné komunikačné kanály

- údržba samotných Štandardných komunikačných kanálov