Autorizovaná požiadavka - ako nás najlepšie kontaktovať

Pomocou Autorizovanej požiadavky je možné služby objednať, zrušiť, prípadne meniť ich konfiguráciu. Ide o správu bezpečne a priamo odoslanú zo Zákazníckeho centra do komunikačného systému našej zákazníckej podpory. Hneď ako správu odošlete týmto spôsobom, máme 100% istotu, že kounikujeme s osobou oprávnenou požadovať potrebné zmeny, ktoré ihneď urobíme. 

 

Možnosť napísať a poslať Autorizovanú požiadavku nájdete priamo v ľavej časti menu zákazníckeho centra, vrátane histórie všetkých doterajších požiadaviek. Na zaslanie požiadavky slúži aj červené tlačidlo s obálkou v pravej časti stránky. 

Za autorizovanú požiadavku je považovaný aj telefonický hovor z kontaktného čísla, ktoré je uvedené u zákazníckeho účtu.

Môžete nás kontaktovať aj pomocou chatu zo zákazníckeho centra. Sme Vám k dispozícii 24 hodín denne.

 

Upozornění: Veškeré neautorizované požadavky, týkající se již spuštěného produktu, nemohou být bez autorizace provedeny a čas jejich realizace bude pozdržen nutností ověřit požadavek u oprávněné osoby, proto doporučujeme zasílat veškeré požadavky i dotazy autorizovaně. 

Upozornenie: Všetky neautorizované požiadavky týkajúce sa už spusteného produktu, nemôžu byť bez autorizácie urobené a ich realizáia bude pozdržaná nutnosťou overiť požiadavku u oprávnenej osoby. Preto odporúčame zasielať všetky požiadavky a otázky autorizovane.