MojeID umožňuje prihlasovanie pomocou jedného užívateľského mena a hesla k celej rade internetových služieb, kde je podporovaný. Nemusíte si pamätať desiatky prihlasovacích mien a hesiel na najrôznejšie webové stránky.

MojeID naviac pomáha efektívne udržiavať vaše osobné a kontaktné údaje. Ak sa presťahujete, máte nový e-mail alebo telefón, meníte tieto údaje len na jednom mieste. Stačí ich zmeniť len v mojeID, ktoré sa postará o to, aby pre všetky používané služby boli dôležité údaje pri každom prihlásení vždy aktuálne. Vy sami si nastavujete, ktoré údaje prostredníctvom mojeID poskytnete prevádzkovateľom služieb.

 

 

Prečo mojeID ?

 

MojeID zvyšuje bezpečnosť prihlasovania k rôznym službám na internete. Ak používate desiatky hesiel, pravdepodobne ich máte niekde zaznamenané. V horšom prípade ich máte napísané na kúsku papiera, ktorý môže byť kýmkoľvek odcudzený a zneužitý.

S mojeID už tieto heslá nebudete potrebovať. Veľmi významný je aj fakt, že prevádzkovatelia serverov vaše heslo k mojeID nikdy neuvidia a preto ho nemôžu následne zneužiť. Naviac mojeID umožňuje prihlasovať sa i iným bezpečnejším spôsobom ako samotným heslom. Je možné prihlásiť sa aj digitálnym certifikátom alebo jednorazovým heslom.
 

MojeID Vám u ACTIVE 24 ponúka možnosť:

 • jeho využitia na prihlásenie do objednávky alebo do Zákazníckeho centra
 • udržiavať Vaše kontaktné údaje u ACTIVE 24 aktuálne a tým znižovať riziká spojené s nemožnosťou Vás včas kontaktovať (napríklad z dôvodu predĺženia Vašich služieb)
 • nastaviť si ho ako identifikátor držiteľa .cz domén a udržiavať tak tieto údaje aktuálne (týka sa najmä údajov o držiteľovi domény)
 • možnosť skryť si poštovú adresu držiteľa .cz domény pre verejné WHOIS služby pre právnické osoby

Obmedzenie mojeID:

MojeID je určené pre fyzické i právnické osoby zo Slovenskej a Českej republiky. Pre jeho plnohodnotné používanie je nutné mať trvalý pobyt (alebo sídlo) na území niektorého z týchto dvoch štátov a mať funkčný mobilný telefón od operátorov pôsobiacich na slovenskom alebo českom trhu.

Na jeden e-mail a jeden telefón je možné založiť len jeden účet mojeID. Toto obmedzenie platí po dobu 30tich dní od využitia e-mailu a telefónu na registráciu mojeID, potom je možné na rovnaké údaje registrovať ďalšie mojeID.

Ak nedôjde k aktivácii mojeID účtu (teda zadaniu PIN1 a PIN2) a alebo dôjde k nadviazaniu neaktíneho mojeID účtu na nejaký objekt v registri .cz domén, bude taký neaktívny mojeID účet po 8 mesiacoch od založenia zmazaný.

Ako si založím mojeID ?

 

MojeID si môžete založiť u všetkých poskytovateľov internetových služieb, ktorí mojeID podporujú, na domovských stránkach projektu mojeID a samozrejme aj priamo cez nás. Založenie mojeID cez ACTIVE 24 vrátane jeho správneho so zákazníckym účtom je dostupné.

Pri registrácii nového zákazníka:

Táto voľba je určená pre našich nových zákazníkov, ktorí ešte nemajú náš zákaznícky účet a narazíte na ňu pri objednávaní našich služieb alebo pri registrácii nového zákazníka cez Zákaznícke centrum.
K založeniu mojeID dôjde automaticky pri registrácii zákazníckeho účtu ACTIVE 24. Ak si prajete registrovať len zákaznícky účet u ACTIVE 24, prepnite v registračnom formulári kliknutím na tlačidlo na možnosť registrácie zákazníckeho účtu bez mojeID.

Založenie mojeID pokračuje vyplnením registračného formulára:

Vo všetkých prípadoch dochádza k založeniu účtu mojeID automaticky spolu s registráciou zákazníckeho účtu ACTIVE 24 a k ich správnemu vzájomnému prepojeniu tak, aby bolo možné sa do systémov ACTIVE 24 prihlasovať pomocou zákazníckeho účtu i pomocou mojeID. Po úspešnej registrácii dostanete e-mail " ACTIVE 24 - registrácia zákazníka", kde budú dôležité informácie pre neskoršie prihlasovanie do našich systémov. Zo systémov mojeID obdržíte ihneď po registrácii postupne PIN1 (e-mailom), PIN2 (sms) a PIN3 (poštou).
Pre aktiváciu a ďalšie používanie mojeID je potrebné mojeID aktivovať pomocou zadania PIN1 a PIN2 do nasledujúceho formulára:

Až po vyplnení PIN1 a PIN2 sa stáva mojeID aktívne a je možné ho využívat na prihlasovanie. Zadanie PIN3 potom ďalej rozširuje možnosti využívania mojeID, napríklad umožňuje nastaviť poštovú adresu ako skrytú položku pre verejné WHOIS služby.
Nezávisle na dokončení aktivácie mojeID je možné pokračovať v objednaní služieb alebo v práci v Zákazníckom centre.

 V Zákazníckom centre

Táto možnosť je určená pre našich súčasných zákazníkov, ktorí už majú náš zákaznícky účet a:

 • ešte nemajú založené mojeID a alebo
 • ešte nemajú mojeID pripojené k zákazníckemu účtu.

Práve týmto odporúčame, aby sa prihlásili do Zákazníckeho centra a založili (pripojili) si mojeID v sekcii Informácie o užívateľovi.

 

Po kliknutí na tlačidlo "Pripojiť" sa Vám otvorí nasledujúca ponuka:

Môžete si vybrať z dvoch možností:

a) prihlásiť sa pomocou existujúceho mojeID a mojeID použité pri prihlásení pripojíte ku súčasnému zákazníckemu účtu
b) založiť si nové mojeID a novozaložené mojeID pripojíte ku súčasnému zákazníckemu účtu. Založenie mojeID týmto spôsobom je jednoduché, pretože už nie je potrebné vyplňovať zákaznícke údaje znovu. Údaje sú načítané zo zákazníckeho účtu ACTIVE 24 a odoslané do systému mojeID. Predtým však musí dôjsť ku kontrole a úprave údajov, aby mohli byť pre mojeID využívané. Ak teda nemáte u svojho súčasného zákazníckeho účtu nastavené mobilné telefónne číslo z Českej alebo Slovenskej republiky alebo poštovú adresu mimo tieto krajiny, budete vyzvaní, aby ste si práve tieto údaje upravili.
Po úspešnom založení mojeID budete mať Vaše mojeID pripojené k Vášmu zákazníckemu účtu. Zo systému mojeID Vám budú zaslané PINy, aby mohlo dôjsť k úplnej aktivácii mojeID, ako je už popísané vyššie v tejto nápovede.


Ako zadám PIN3?

PIN3 slúži na to, aby bol Váš mojeID účet úplne aktívny a aby ste v ňom po jeho zadaní mohli meniť údaje. Váš mojeID účet sa po zadaní PIN3 stane identifikovaným účtom.

Zadanie PIN3 ku svojmu mojeID účtu, jeho prepojenie na náš zákaznícky účet a zavedenie ako držiteľa .cz domén pravidelne oceňujeme v súťažiach. V budúcnosti plánujeme našim zákazníkom s identifikovaným mojeID účtom priniesť ďalšie zvýhodnenie, preto je vhodné zadanie PIN3 neodkladať.

PIN3 by mal byť poštou doručený do týždňa, najneskôr do dvoch týždňov. Ak sa tak nestane, ozvite sa, prosím, so žiadosťou o opätovné zaslanie dopisu na podpora@mojeid.cz.

 

Hneď ako Vám dorazí poštou dopis s PIN3 - Úplná aktivácia účtu mojeID, nasledujte inštrukcie uvedené v tomto dopise. Dopis bude vyzerať asi takto:

 1. Zadanie PIN3 urobíte na www.mojeID.cz , kde kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa:
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje k účtu mojeID:
 3. Potvrďte nasledujúcu obrazovku a dostanete sa do nastavení svojho účtu mojeID, kde kliknite na Nastavenie
 4. Na tejto obrazovke potom už môžete zadať PIN3 z dopisu a kliknite na tlačidlo Aktivovať. Naplno tak aktivujete svoj mojeID účet a budete mať možnosť editovať jeho údaje.

 

Ako prepojiť mojeID so zákazníckym účtom

Pripojené mojeID k zákazníckemu účtu ACTIVE 24 Vám poskytne:

- možnosť prihlasovať sa do našich objednávok alebo Zákazníckeho centra pomocou mojeID

- aktualizáciu údajov na Vašom zákazníckom účte podľa údajov v mojeID, ak sa budete pomocou mojeID do našich systémov hlásiť

 Existuje niekoľko možností ako si mojeID k zákazníckemu účtu pripojiť.

1) V rámci registrácie nového zákazníka (k pripojeniu mojeID k zákazníckemu účtu dôjde automaticky, ak zákazník zvolí registráciu s mojeID)

2) Pri prvom prihlásení pomocou existujúceho mojeID (do Zákazníckeho centra alebo do objednávky našich služieb). Platí pre mojeID, ktoré si zákazník nezaložil cez ACTIVE 24 a doteraz si ho nepripojil k žiadnemu nášmu zákazníckemu účtu.

3) V zákazníckom centre, v sekcii Informácie o užívateľovi, kde si môžete k aktuálne prihlásenému zákazníckemu účtu pripojiť už existujúce mojeID alebo si tu nové mojeID založiť a zároveň si ho potom pripojiť k aktuálne použitému zákazníckemu účtu. Detailne je to popísané v druhom odstavci  tohto článku nápovedy.

 

Pravidlá ako pripojujeme mojeID ku konkrétnym typom zákazníckych účtov:

Pripojenie mojeID k zákazníckemu účtu (alebo tiež párovanie) je priradenie mojeID účtu ku konkrétnemu zákazníckemu účtu.

MojeID pripojujeme tak, že k jednému zákazníckemu účtu priraďujeme maximálne jedno mojeID. MojeID pripojujeme k zákazníckym účtom všetkých úrovní - tj. k zákazníckym účtom pre fyzické osoby, právnické osoby i kontaktné osoby právnických osôb. Napríklad firma  dvoma kontaktnými osobami tak môže mať až 3 mojeID účty, respektíve 4, ak má iného platcu (i platca môže mať svoje mojeID). Vždy platí, že i keď sa zákazník prihlási pomocou mojeID, jednoznačne vieme, pod akým zákazníckym účtom sa prihlásil.

a) Fyzická osoba

Fyzická osoba má typicky jedno mojeID. Ak má viac zákazníckych účtov, musí mať ku každému z nich iné mojeID.  Čo zákaznícky účet, to max. 1 mojeID. Jedno mojeID môže byť pripojené na maximálne jeden Zákaznícky účet. Nie je možné mať pripojené jedno mojeID k viacerým zákazníckym účtom ACTIVE 24.

b) Právnická osoba

MojeID môže byť naviazané tak na účty kontaktných osôb právnickej osoby ako aj na hlavný účet právnickej osoby. Pre synchronizáciu dát z mojeID platia tieto jednotné pravidlá:

- nikdy nesynchronizujeme kontaktné údaje z účtu kontaktnej osoby na účet právnickej osoby (spoločnosti )

- synchronizujeme dáta právnickej i podriadenej kontaktnej osoby len vtedy, ak má právnická osoba práve jednu kontaktnú osobu, má mojeID naviazané na účet právnickej osoby, účet kontaktnej osoby nie je spárovaný so žiadnym mojeID a zákazník sa prihlási pomocou mojeID spárovaného s účtom právnickej osoby.

Pracujeme s dvoma odporúčanými scenármi pre zákazníka typu právnická osoba:

a) živnostník (tj. firma má len jednu kontaktnú osobu)

Ak máte u našej spoločnosti registrovaný zákaznícky účet živnostníka ( s jednou kontaktnou osobou), odporúčame, aby ste si založil mojeID a u neho vyplnili i údaje o firme (Názov spoločnosti, IČO a prípadne DIČ).Toto mojeID potom odporúčame pripojiť k zákazníckemu účtu právnickej osoby (živnostníka). Naše systémy sa potom chovajú tak, ako keby ste mali mojeID zavedené aj u kontaktnej osoby, tzn. že pri aktualizácii zákazníckych údajov po prihlásení pomocou mojeID, dôjde k aktualizácii údajov právnickej osoby aj údajov kontaktnej osoby.

Ak si mojeID s vyplnenými údajmi o firme priradíte k zákazníckemu účtu kontaktnej osoby, bude prihlasovanie pomocou mojeID fungovať, ale synchronizácia dát medzi mojeID a našou zákazníckou databázou prebehne len na úrovni zákazníckeho účtu kontaktnej osoby, t.j. firemné údaje uvedené v mojeID nebudeme synchronizovať s kontaktnými údajmi zákazníckeho účtu právnickej osoby u nás.

Ak si založíte mojeID bez vyplnených údajov o firme a toto mojeID si pripojíte k zákazníckemu účtu kontaktnej osoby, potom Vám po prihlásení pomocou mojeID aktualizujeme len údaje na účte kontaktnej osoby.

Ak si založíte mojeID bez vyplnenia údajov o firme a toto mojeID si pripojíte k zákazníckemu účtu právnickej osoby, dôjde po prihlásení pomocou mojeID k aktualizácii údajov na účte právnickej osoby (okrem mena firmy, IČO a DIČ - ktoré nie sú vo Vašom mojeID obsiahnuté) a dôjde aj k aktualizácii údajov účtu kontaktnej osoby u ACTIVE 24.

Ak si založíte dve rôzne mojeID a pripojíte ich k účtu ako právnickej tak i kontaktnej osoby, dochádza pri prihlásení pomocou mojeID  k synchronizáci len na spárovanom zákazníckom účte. Zamedzujeme tak prepisovaniu údajov v našej zákazníckej databáze z údajov dvoch rôznych mojeID účtov.

b) väčšia firma (má viac ako jednu kontaktnú osobu)

Odporúčame, aby ste si pripojili mojeID ku všetkým kontaktným osobám, ktoré sa prihlasujú do našich systémov a naviac aby ste pripojili mojeID aj k účtu právnickej osoby. Po prihlásení pomocou mojeID Vám potom aktualizujeme len údaje zákazníckeho účtu, ktorý je s týmto mojeID prepojený (previazaný). Ak sa prihlásite pomocou mojeID prepojeného so zákazníckym účtom právnickej osoby (spoločnosti ), neaktualizujeme údaje podriadeného účtu kontaktnej osoby Ak sa prihlásite pomocou mojeID, ktoré je prepojené so zákazníckym účtom kontaktnej osoby, ktorý je podriadený účtu spoločnosti, dôjde len k aktualizácii kontaktných údajov kontaktnej osoby a nedôjde k aktualizácii kontaktných údajov zákazníckeho účtu právnickej osoby (spoločnosti), ktorý je účtu kontaktnej osoby nadradený.

Transfer identifikátora držiteľa .CZ domén do mojeID

 

Pre transfer Vášho Identifikátora držiteľa .CZ domén do Moje ID existujú 3 spôsoby:

1) Identifikátor držiteľa .CZ domén, ktorý je prepojený so zákazníckym účtom:
 - prepojenie zistíte v sekcii Zákazníckeho centra ->  Informácie o užívateľovi v sekcii „NIC.CZ ID“.  Transfer urobíte v tejto sekcii a to kliknutím na pole Transferovať.  Po odoslaní požiadavky Vám budú zaslané PIN1 (SMS) a PIN2 (e-mailom). Pre úspešné dokončenie transferu kontaktu do mojeID je potrebné tieto PINy vyplniť do formulára na stránke uvedenej v e-maili s PIN2. O dokončení registrácie (transferu) do Moje ID budete informovaní e-mailom, ktorý bude zaslaný na e-mailové adresy vedené u Vášho Identifikátora držiteľa .CZ domén a u zákaznickeho účtu, ktorý zmenu inicioval. Takto transferovaný Identifikátor držiteľa .CZ bude automaticky zapísaný do poľa identifikátora držiteľa .CZ domény v administrácii Vášho účtu (sekcia Informácie o užívateľovi).


Transferom takého Identifikátora držiteľa .CZ domén dôjde ku zmene jeho registrátora na Moje ID. Táto zmena sa prejaví pre všetky domény, ktoré sú pod Identifikátorom držiteľa .CZ domén vedené.

 2) Identifikátor držiteľa .CZ domén, ktorý nie je prepojený s Vašim účtom alebo nie sme jeho registrátorom:
Transfer takého identifikátora urobíte v Zákazníckom centre v sekci DOMÉNY – ZMENY – KONTAKTU. U názvu kontaktu kliknite na pole „Transferovať“. Po odoslaní požiadavky Vám budú zaslané PIN1(SMS) a PIN2 (e-mailom). Pre úspešné dokončenie transferu kontaktu do mojeID je potrebné tieto PINy vyplniť do formulára na stránke uvedenej v e-maili s PIN2. O dokončení registrácie (transferu) do Moje ID budete informovaní e-mailom, ktorý bude zaslaný na e-mailové adresy vedené u Vášho Identifikátora držiteľa .CZ domén a u zákazníckeho účtu, ktorý zmenu inicioval.

Transferom takého Identifikátora držiteľa .CZ domén dôjde ku zmene jeho registrátora na Moje ID. Táto zmena sa prejaví pre všetky domény, ktoré sú pod Identifikátorom držiteľa .CZ domén vedené.

Takto transferovaný kontakt môžete jednoducho prepojiť so zákazníckym účtom

3) Identifikátor držiteľa .CZ domén, ktorý obsahuje už nepovolené znaky:
U takého identifikátora (kontaktu) budete, po kliknutí na pole „Transferovať“, vyzvaní na doplnenie  poľa Užívateľské meno. Transferom potom dôjde k premenovaniu súčasného názvu identifikátora (kontaktu) na Vami novozvolený. Premenovaním názvu identifikátora (kontaktu) nedôjde ku zmene držiteľa domén, ktoré sú pod Identifikátorom držiteľa .CZ domén vedené. V tomto prípade sa mení len názov. Po odoslaní požiadavky Vám budú zaslané PIN1(SMS) a PIN2 (e-mailom). Pre úspešné dokončenie transferu kontaktu do mojeID je potrebné tieto PINy vyplniť do formulára na stránke uvedenej v e-maili s PIN2. O dokončení registrácie (transferu) do Moje ID budete informovaní e-mailom, ktorý bude zaslaný na e-mailové adresy vedené u Vášho Identifikátora držiteľa .CZ domén a u zákazníckeho účtu, ktorý zmenu inicioval.

Pre domény vedené pod transferovaným identifikátorom, které sú registrované u našej spoločnosti dôjde ku zmene názvu identifikátora (na Vami zvolený) a registrátora na Moje ID.
Pre domény vedené pod transferovaným identifikátorom, ktoré nie sú registrované u našej spoločnosti zostane vedený pôvodný názov identifikátora i registrátor.

Takto transferovaný kontakt môžete jednoducho prepojiť s Vašim zákazníckym účtom - článok TU.

Podmienky pre umožnenie transferu Identifikátora držiteľa .CZ domén do Moje ID:

 1.  Pre úspešný transfer do Moje ID je nutné mať nastavený u Identifikátora držiteľa .CZ domén mobilný telefónny kontakt z Českej alebo Slovenskej Republiky. Na jedno telefónne číslo je možné v intervale 30tich dní transferovať/založiť len jedno Moje ID.
 2. Na jednu e-mailovú adresu je možné v intervale 30tich dní transferovať/založiť len jedno Moje ID. Pre úspešný transfer do Moje ID je nutné uviesť adresu z Českej alebo Slovenskej Republiky.
 3. Ak je kontakt vedený na spoločnosť, musí byť doplnené IČO.

Ak nie sú splnené uvedené podmienky, nie je možné urobiť transfer identifikátora .CZ domén do moje ID. Pre zavedenie moje ID je nutné postupovať podľa článku 

V takom prípade nie je pole "Transferovať" v uvedených miestach vôbec zobrazené.

Takto transferovať do moje ID môžete i Administratívne a Technické kontakty, ktoré máte vedené u Vašich .CZ domén

Ako si nastavím mojeID ako identifikátor držiteľa .CZ domén

Identifikátor držiteľa .cz domén udáva, kto bude zavedený ako držiteľ .cz domén do centrálneho registra http://www.nic.cz , ak budete cez ACTIVE 24 registrovať novú .cz doménu. Vzhľadom na výhody, ktoré poskytuje mojeID, je ideálne, ak je pod týmto identifikátorom uložené práve mojeID. Zavedenie mojeID do poľa identifikátora držiteľa .cz domén sa robí rovnako ako u identifikátora, ktorý nie je mojeID a je popísané v tomto článku nápovedy . Do poľa identifikátora .cz domén jednoducho  zadáte svoje mojeID v krátkom tvare (mojenovemojeid nie https://mojenovemojeid.mojeid.cz/#gkZbvAsiUO).

MojeID sa to potom správa rovnako ako identifikátor .cz domén, len sú u neho naviac aktualizované dáta pomocou mojeID a novoregistrované domény sú do centrálneho registra zavádzané so správnymi údajmi. Zmenou kontaktných údajov v mojeID potom dôjde k automatickej aktualizácii kontaktných údajov u všetkých .cz domén, ktoré toto mojeID využívajú.

Zmenou východiskového identifikátora nedôjde ku zmene držiteľa u už registrovaných domén!

Po registrácii nového zákazníckeho účtu pomocou mojeID Vám do východiskového identifikátora držiteľa .cz domén zanesieme Vaše mojeID automaticky.

 

Odpojenie mojeID od zákazníckeho účtu

Ak potrebujete od svojho zákazníckeho účtu pripojené mojeID odpojiť, prejdite do Zákazníckeho centra, do sekcie Informácie o užívateľovi. Tu máte možnosť odpojiť si pripojené mojeID kliknutím na tlačidlo: "Zrušiť pripojenie".

Pomocou odpojenia mojeID a následného pripojenia iného mojeID docielite zmeny pripojeného mojeID ku svojmu zákazníckemu účtu.

Odpojením alebo zmenou mojeID u zákazníckeho účtu nedochádza:

 • k identickej zmene u položky východiskového identifikátora držiteľa .cz domény - odpojenie mojeID alebo zmenu na tomto mieste popisuje tento článok nápovedy,
 • ani ku zmene držiteľa u Vašich aktívnych .cz domén. Zmenu držiteľa .cz domén (i s využitím mojeID) urobíte podľa tohto článku nápoveody.