Basis Informatie

Geautoriseerde aanvraag- de beste manier om ons te contacteren

Met behulp van Geautoriseerde aanvraag kunt u diensten bestellen,opzeggen of wijzigingen aan laten brengen in de diensten. Het is een veilige en snelle manier om een bericht te versturen vanuit het Controlepaneel (https://faq.active24.com/nl/407157-Controlepaneel) naar het communicatiesysteem van onze klantenservice. Als u op deze manier een bericht stuurt, zijn we er 100% zeker van,dat we te maken hebben met de geautoriseerde persoon die om de veranderingen vraagt, en kunnen we dit ook gelijk i...

Ik ben mijn inloggegevens kwijt (controle paneel, FTP, e-mail, etc.).

Om veiligheidsredenen archiveren we de toegangsgegevens niet, dus is het niet mogelijk om ze te bekijken of door te sturen. Als u een wachtwoord voor uw account of dienst vergeten bent, moet u een nieuw wachtwoord instellen. - Controle paneel (#hesloZC) - Hosting (FTP) (#hesloFTP) - E-mail account (#hesloMail) - Database (MySQL, MSSQL) (#hesloDB) Controle paneel U kunt de toegang tot uw controle paneel herstellen door een nieuw wachtwoord (https://customer.active...

Controlepaneel

Het controle paneel vindt u onder deze URL: https://customer.active24.com/ (https://customer.active24.com). Het is een zeer compleet beheersysteem,en bevat informatie over afgenomen diensten, klantgegevens, betalingen en servers. Gebruikersnaam en wachtwoord worden direct toegewezen na de klantregistratie. De inlog gegevens worden uitsluitend per e-mail verstuurd gelijk nadat het registratieformulier (https://www.active24.nl/weborder/login) is ingevuld. Bewaar deze gegevens goed,u zult ze nodi...

Het wijzigen van klant of betaler

Het wijzigen van klant en/of betaler bij een bedrijfsaccount kan uitsluitend in orde gemaakt worden via het klantenbestand van Active24. Tijdens de overdracht van het domein naar de klantenkaarten worden er geen wijzigingen uitgevoerd bij de WHOIS. De betaler van de diensten ontvangt alle informatie omtrent de betaling die tevens beschreven staan op de factuur. Degene die betaald heeft geen rechten om diensten te beëindigen of parameters te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen door onze huidige e...

Formulieren Downloaden

Wijzigingsformulieren: Indien uw e-mailadres niet correct geregistreerd staat bij het centrale register van (WHOIS) omdat deze niet meer actief is of inmiddels is gewijzigd kunt u de correctie schriftelijk via een formulier aanvragen . Stuur uw aanvraag naar het Active24 adres aangegeven onderop het formulier. Wijzig de klantgegevens. Tezamen met de ingevulde formulieren hebben we een scan nodig van uw ID-bewijs of van de persoon die verantwoordelijk is voor het bedrijf: - Aanvraag om h...

Active24status.com - informatie over de status van het systeem en diensten

De website http://active24status.com/ (http://active24status.com) is het communicatie kanaal gedurende een crisis bij ACTIVE 24 s.r.o, waar onze klanten informatie kunnen vinden over: a) ongeplande uitval, welke niet via standaard kanalen kunnen worden gecommuniceerd door de aard /omvang hiervan. Zoals een uitval, die de standaard communicatiekanalen onbeschikbaar maken of de communicatie drastisch kunnen verminderen, of dat ze niet effectief kunnen worden gebruikt. b) gepland onderhoud van on...

Verklarende woordenlijst

Anti spam Anti spam is een combinatie van verschillende sub maatregelen die de meeste ongevraagde berichten in je mailbox kunnen elimineren. Anti spam draait op server niveau, maar momenteel hebben de meeste moderne email programma´s ook deze functie. Zie gerelateerde artikelen (https://faq.active24.com/nl/search?q=Antispam) CMS Content Management System - inhoudelijk systeembeheerder.Een systeem voor het beheer van de inhoud van de site via een online management interface. Active 2...

Het verloop van: blokkering, beëindigen en herstellen.

Na het beëindigen van de dienst,start het systeem met het verwijderingsproces. Dit proces verloopt voor elke dienst die wij aanbieden iets anders, afhankelijk van het platform waarop het actief is en of de dienst betaling van licenties vereist. In het volgende artikel wordt beschreven welke voorwaarden er zijn voor het afzeggen van een dienst en hoeveel tijd er overheen gaat bij het verwijderen hiervan, evenals de voorwaarden waaronder een vernieuwing of herstel van een beëindigde dienst nog k...