Het wijzigen van klant of betaler

Het wijzigen van klant en/of betaler bij een bedrijfsaccount kan uitsluitend in orde gemaakt worden via het klantenbestand van Active24. Tijdens de overdracht van het domein naar de klantenkaarten worden er geen wijzigingen uitgevoerd bij de WHOIS.

De betaler van de diensten ontvangt alle informatie omtrent de betaling die tevens beschreven staan op de factuur. Degene die betaald heeft geen rechten om diensten te beëindigen of parameters te wijzigen.

Deze wijzigingen kunnen door onze huidige en toekomstige klanten via Controle paneel in orde gemaakt worden. De gebruikers van beide accounts dienen in te stemmen met de modificatie. Deze modificatie wordt via een bevestigingsformulier opgestuurd naar de contact e-mailadressen van beide accounts. Elk account doet slechts één bevestiging ,zelfs als de toekomstige betaler tevens de klant van de Active24 diensten is.

Wanneer u start met het verzoek is het  belangrijk dat u uw domeinnaam opgeeft. Deze is gekoppeld aan de diensten en het UID (de klantcode) van het tweede account. 

Het UID kunt u zien in het controle paneel, rechts boven. Het staat tussen haakjes geschreven en ziet er als volgt uit- egeelhk8

 

Aanvraag voor het wijzigen van eigenaar of betaler


De aanvraag omtrent het overzetten van diensten tussen twee klantenkaarten kan ten aller tijde U vind hiervan een duidelijke uitleg in het Controle paneel in de sectie: Diensten/Klant wijzigen

 

Bij de Overzetten naar een andere klant vult u in:

  • Naam van het domein waarvoor de diensten aangevraagd  worden
  • Kies diensten die u wilt overgedragen (web hosting, Eshop, domein etc.)
  • Toekomstige klant,  Klantcode UID, waar de diensten naar toe overgedragen zullen worden.
  • Toekomstige betaler, Klantcode UID, die voor diensten betaalt. Als de betaler niet is ingevuld, zal de toekomstige betaler hetzelfde zijn als de toekomstige klant.

.

NOTITIE: Tijdens de overdracht van het domein en de klantenkaart worden er geen wijzigingen geregistreerd bij WHOIS. Voor een volledige wijziging van de domeinhouder dient deze afzonderlijk te worden aangevraagd via wijziging van domein.

Waarom kan de dienst met een openstaande factuur niet worden overgedragen?


De facturen worden 30 dagen voordat de desbetreffende dienst vernieuwd moet worden opgestuurd. Dit termijn is noodzakelijk om voldoende tijd in te lassen tussen de factuur te betalen en de betaling te ontvangen zodat we de diensten kunnen verlengen zonder de activiteiten te stoppen.

Het is uitermate belangrijk dat het domein onderhoud op tijd betaald wordt. De rede hiervoor is dat de verlenging  wordt afgehandeld bij de centrale registratie van de TLD's  Sommige domeinen dienen betaald te zijn voordat ze aflopen omdat ze anders geblokkeerd worden. Om diensten zonder problemen in functionaliteit over te dragen, raden we aan om de factuur tegelijkertijd met de overdracht te betalen.

Zodra de afspraken tussen de klanten gemaakt zijn en de factuur betaald is door de nieuwe klant wordt de overdracht geregeld. De nieuwe  klant kan dan een nieuw factuur aanvragen via,een Geautoriseerde aanvraag op de contactgegevens van zijn klantenkaart. Dit moet zo spoedig mogelijk gedaan worden omdat wij regelmatig onze afrekening periodes afsluiten. Aanvragen voor een nieuwe factuur nadat deze periode verstreken is hoeven niet geaccepteerd te worden.

Aanvragen van diensten na afloop van de facturatieperiode, Wanneer de processen al in gang zijn gezet, kan lijden tot opschorting van de overdracht en soms tot de totale beëindiging hiervan. Het is dan niet meer mogelijk om de overdracht aan te vragen.Eerst dient de dienst hersteld te worden door de oorspronkelijke klant / eigenaar van het domein.