Active24status.com - informatie over de status van het systeem en diensten

De website http://active24status.com/ is het communicatie kanaal gedurende een crisis bij ACTIVE 24 s.r.o, waar onze klanten  informatie kunnen vinden over:

a) ongeplande uitval, welke niet via standaard kanalen kunnen worden gecommuniceerd door de aard /omvang hiervan. Zoals een uitval, die de standaard communicatiekanalen onbeschikbaar maken of de     communicatie drastisch kunnen verminderen, of dat ze niet effectief kunnen worden gebruikt.

b) gepland onderhoud van onze systemen,waarbij verondersteld wordt, dat het kan leiden tot ontzegging of beperking van standaard communicatiekanalen of dat ze niet effectief gebruikt   kunnen worden.

 

Specifieke voorbeelden van het gebruik van het portaal http://active24status.com/:

 

Ongeplande uitval:

- DDOS aanval, wanneer het gehele netwerk niet beschikbaar is of sterk vertraagd word, waarbij ook telefoons die afhankelijk zijn van het IP netwerk aangetast kunnen worden.

- uitval van het grens netwerkelement dat ervoor zorgt dat onze systemen niet beschikbaar zijn buiten ons netwerk

 

Gepland onderhoud:

- verandering van de grens netwerkelementen, waarbij het mogelijk is,dat onze systemen niet beschikbaar zijn buiten ons netwerk.

- onderhoud aan de elektrische installatie van ons datacentrum, waarbij het mogelijk is dat er ongeplande problemen kunnen ontstaan aan ons voornaamste netwerk of andere belangrijke elementen..

- onderhoud aan de centrale systemen,zoals de centrale data opslag (systemen die gebruikt worden door enorm veel klanten en waar het gevaar ontstaat dat in geval van mogelijke uitval, deze klanten onze standaard  communicatiekanalen kunnen overbelasten).

- onderhoud van de standaard communicatiekanalen zelf.