Základní informace


Autorizovaný požadavek - jak nás nejlépe kontaktovat

Pomocí Autorizovaného požadavku lze služby objednat, zrušit, případně měnit jejich konfigurace. Jedná se o zprávu bezpečně a přímo odeslanou ze Zákaznického centra (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum) do komunikačního systému naší zákaznické podpory. Jakmile odešlete zpr...

Zákaznické centrum

Zákaznické centrum naleznete na adrese https://centrum.active24.cz/. Jedná se o komplexní administrační nástroj, obsahující informace o objednaných službách, údajích o uživateli, platbách i chodu serveru. Uživatelské jméno a heslo je přiděleno ihned po registraci zákaznického účtu. Přihlašovací úda...

Životní cyklus služeb - blokace, ukončení a obnova

V návaznosti na ukončení služby dochází z pravidla k procesu mazání. Tento proces probíhá u každé služby, kterou nabízíme, trochu rozdílně v závislosti na platformě, na které běží a zda služba vyžaduje licenční poplatky. Níže popisujeme, za jakých podmínek mohou být služby ukončené a jak dlouho sa...

Ztratil jsem přihlašovací údaje (zákaznické centrum, FTP, e-mail atp.)

Přístupové údaje z bezpečnostních důvodů nearchivujeme, není možné si je nechat zobrazit ani opětovně zaslat. V případě, že si heslo k účtu nebo nějaké službě nepamatujete, je nutné nastavit heslo nové. * Zákaznické centrum (#hesloZC) * Hosting (FTP) (#hesloFTP) * Emailový účet (#hesloMa...

Změna zákazníka nebo plátce služby

Změna zákazníka a plátce obchodního případu se provádí pouze v databázi zákazníků společnosti Active24. Při převodu domény mezi zákaznickými účty nedochází ke změně údajů na centrálním registru (WHOISu). Plátci jsou zasílány veškeré podklady pro platbu a jsou vystavovány na fakturační údaje nastave...

MojeID

MojeID umožňuje přihlašování pomocí jednoho uživatelského jména a hesla k celé řadě internetových služeb, kde je podporován (http://www.mojeid.cz/page/803/kde-mojeid-pouzivat/). Nemusíte si pamatovat desítky přihlašovacích jmen a hesel na nejrůznější webové stránky. MojeID navíc pomáhá efektivně ud...

Dokumenty ke stažení

**Změnové formuláře:** V případě, že na centrálním registru (WHOIS) není u domény evidován funkční emailový kontakt, je nutné jeho změnu požádat správným papírovým formulářem. UPOZORNĚNÍ: Každou národní doménovou koncovku spravuje jiný centrální registr, který může vyžadovat specifický formulář. ...

vypadky.active24.cz - informace o stavu systému a služeb

Stránky http://vypadky.active24.cz/ jsou krizovým komunikačním kanálem ACTIVE 24 s.r.o, pomocí kterého naši klienti mohou zjistit informace o: a) neplánovaných výpadcích, které vzhledem ke své povaze/rozsahu nebylo možné sdělit zákazníkům pomocí standardních komunikačních kanálů. Jedná se o takové ...

Slovník pojmů

**Antispam ** Antispam je kombinací několika dílčích opatření, které dokáží při správném nastavení eliminovat většinu nevyžádaných zpráv ve Vaší poště. Antispam probíhá na straně serveru, ale touto funkcí disponuje i většina moderních E-mailovyých klientů. Zobrazit související články (https://f...