Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka)

Centrální registr .CZ domén používá jako údaje držitele nebo administrátora domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje jako kód držitele, obsahující jeho osobní údaje, přitom jeden Identifikátor kontaktu může být uveden jako držitel nebo administrátor u více .CZ domén.

 


Registrace Identifikátoru kontaktu

Pokud si přejete .CZ doménu převést na nového majitele, je nutné, aby se pro nového držitele .CZ domény založil vlastní identifikátor kontaktu. Nový Identifikátor kontaktu je zapotřebí založit také v případě, že si přejete změnit název společnosti nebo své jméno u držitele.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Služby / Domény/Registrace .CZ identifikátoru vyberte registrovat Kontakt.
 3. Vyplňte povinné údaje označené hvězdičkou. Některé z nich mohou být skryté.
 4. Registraci nového kontaktu ověřte v sekci Služby / Domény / Evidence požadavků.
 5. Pokud je u nového identifikátoru Stav hotový, můžete jej použít pro změnu držitele.

 

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si o ně můžete požádat na této stránce.
 2. Po přihlášení zvolte v sekci Služby / Domény/Registrace .CZ identifikátoru možnost registrovat Kontakt.
 3. Upravte předvyplněné údaje dle vlastní potřeby, samotný název Identifikátoru lze také změnit, musí být jedinečný a zadaný velkými písmeny. Některé údaje můžete nechat skrýt, nebudou pak dostupné ve veřejném výpisu WHOIS databáze registru domén. 
 4. Jakmile nový Identifikátor kontaktu uložíte, zkontrolujte stav jeho zřízení v sekci Služby / Domény / Evidence požadavků.
 5. Pokud je u nového identifikátoru Stav hotový, můžete jej použít pro změnu držitele. 

 


 

Výchozí Identifikátor kontaktů pro registraci .CZ domén

U každého zákaznického účtu může být nastaven výchozí Identifikátor kontaktu pro registrační autoritu NIC.CZ. Zvolený Identifikátor bude použit při každé nové registraci domény s koncovkou .CZ, pokud není v objednávce určeno jinak.

Pokud zde žádný Identifikátor není nastaven, dojde při první registraci domény s koncovkou .CZ automaticky k vytvoření nového Identifikátoru kontaktu, tento nový identifikátoru se nastaví jako výchozího pro další registrace.

Změnit výchozí Identifikátor kontaktu můžete kdykoliv v Zákaznickém centru v sekci Údaje zákazníka.

UPOZORNĚNÍ: Změnou výchozího identifikátoru nedojde ke změně držitele u již registrovaných domén. Jak zadat Změnu držitele .CZ domény popisujeme níže.

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Údaje zákazníka klikněte u položky NIC.CZ identifikátor na tlačítko editovat.
 3. Zadejte celý název kontaktního Identifikátoru a dejte Uložit.
 4. Nyní můžete provádět nové objednávky .CZ domén na zadaný Identifikátor kontaktu.

 

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si o ně můžete požádat na této stránce.
 2. V sekci Údaje zákazníka klikněte u položky NIC.CZ identifikátor na tlačítko editovat. Pokud svůj Identifikátor neznáte a víte, u které je domény je přiložené, můžete jej zjistit pomocí článku Jak zjistit Identifikátor kontaktu níže. Případně můžete nový Identifikátor založit podle článku Registrace Identifikátoru kontaktu.
 3. Po uložení nového Identifikátoru můžete ihned objednat nové .CZ domény na zvolený kontakt držitele.

 

Změna údajů na Identifikátoru kontaktu

Změnu údajů můžete provést elektronicky přes naše Zákaznické centrum, změnu je vždy potřeba potvrdit pomocí validačního odkazu, který je zaslán na aktuálně používanou kontaktní emailovou adresu uvedenou u Identifikátoru kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud tato emailová adresa není dostupná, je nutné nejprve požádat o její změnu pomocí papírového formuláře pro změnu kontaktního emailu u kontaktu držitele: Stáhnout formulář. Formulář je nutné vytisknout a zaslat s úředně ověřeným podpisem vlastníka domény na naší adresu, která je uvedena v patičce dokumentu.

U Identifikátoru nelze změnit jeho název ani jméno osoby nebo společnosti. V případně této změny je nutné nejprve zaregistrovat nový Identifikátor kontaktu a poté provést změnu kontaktu na doméně. Ostatní změny zadáte v zákaznickém centru pomocí níže popsaného postupu.

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Služby / Domény/Změny v .CZ a .SK v registru vyberte .CZ Koncovku domény.
 3. Vyberte Změna na: Kontaktu. a do názvu vepište celý název Identifikátoru kontaktu.
 4. V případě, že zde není možnost editovat údaje, je potřeba nejprve provést transfer identifikátoru a tím změny odemknout.
 5. Po uložení změn odešleme validační odkaz na kontaktní email, který je aktuálně platný na kontaktu. 
 6. Změny se projeví do dvou hodin po potvrzení validačního odkazu, tento odkaz je platný po dobu 14 dnů.

 


 

Transfer Identifikátoru kontaktu - odemknutí úprav

Pokud byl Identifikátor kontaktu vytvořen jiným registrátorem, nemůžeme do něj zasahovat, a proto na něm nelze provést změny kontaktních údajů ze Zákaznického centra. Aby tento zásah byl možný, je nutné Identifikátor kontaktu převést k naší společnosti.

Transfer kontaktu se také používá pro případ, kdy si na kontaktu registrovaném u nás přejete změnit skryté údaje. Převodem odemknete skryté možnosti pro editaci.  

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Služby / Domény / Transfer .CZ identifikátoru vyberte Transferovat: Kontakt
 3. Doplňte celý název Identifikátoru a doplňte jeho authinfo kód. Pokud jej nemáte, můžete si jej nechat zaslat na kontaktní email uvedený u Identifikátoru.
 4. Jakmile potvrdíte transfer, můžete jeho postup sledovat v sekci Služby / Domény / Evidence požadavků.
UPOZORNĚNÍ: Pokud provádíte transfer identifikátoru, abyste změnili skryté údaje, zobrazí se chybová správa: "Uvedený kontakt je u naší společnosti." Tuto zprávu ignorujte, kontakt je otevřený všem změnám pod uživatelským účtem, který prováděl transfer.

 

Jak zjistím identifikátor kontaktu na .CZ doméně?

Držitel .CZ domény je vždy uveden v databázi registru. I když se dají některé údaje skrýt, základní informace o držiteli jsou vždy dostupné.

 1. Navštivte databázi domén registru .CZ domén - https://www.nic.cz/whois/
 2. Do vyhledávacího pole napište doménu (bez WWW).
 3. Identifikátor domény je společně se jménem vlastníka nebo společnosti uveden u Držitele. Identifikátor kontaktu je celý podtržený. 
 4. Po rozkliknutí Identifikátoru kontaktu můžete zjistit údaje držitele domény.
UPOZORNĚNÍ: V řádku Určený registrátor identifikátoru musí být vždy uvedeno  REG-ACTIVE24  ACTIVE 24, s.r.o. Jinak nelze provádět změny na kontaktu přes naše Zákaznické centrum.

 

Změna držitele .CZ domény (výměna Identifikátorů kontaktů)

Změnu držitele domény s koncovkou .CZ můžete provést přímo v Zákaznickém centru, a to v sekci Služby/Domény/Změny .CZ a .SK v registru.

Po výběru koncovky a zadání názvu domény (i s koncovkou .cz) se Vám zobrazí formulář s údaji z centrálního registru CZ NIC, které zde můžete editovat.

Obsah pole "Kontakt držitele" nahraďte identifikátorem kontaktu budoucího vlastníka (toto ID by Vám měl sdělit přímo nový vlastník). V případě, že daný kontakt nemáte registrovaný, můžete jej získat v sekci Služby/Domény/Registrace .CZ identifikátoru. Pokud již budoucí majitel nějakou .cz doménu vlastní, můžete eventuálně jeho ID zjistit na adrese http://www.nic.cz/whois po zadání jeho domény v řádku "Držitel".

Po nastavení nového ID a kliknutí na "Uložit a pokračovat" jsou na kontaktní emailové adresy obou kontaktů (jak stávajícího, tak budoucího vlastníka) zaslány autorizační zprávy. K finální změně na centrálním registru dojde až po získání souhlasu stávajícího i budoucího držitele, a to potvrzením validačního odkazu ve zprávě zaslané na kontaktní e-mailové adresy obou zúčastněných osob. Změnu držitele na CZ doméně je oprávněn potvrdit pouze držitel domény.

Převod domény pod nového vlastníka je proveden ihned, jakmile dojde k potvrzení převodu z obou stran.

Pokud nemáte přístup do Zákaznického centra a Vaše e-mailová v databázi centrálního registru již není platná, můžete požádat o změnu držitele pomocí formuláře.

Zasláním vyplněného a ověřeného formuláře vyjadřujete souhlas s:
a) aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami (http://vop.active24.cz/),
b) aktuálními Pravidly registrace doménových jmen NIC.CZ (http://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/),
c) změnou držitele v databázi centrálního registru pro danou doménu,
d) tím, že realizací tohoto požadavku, nedojde ke změně zákazníka a/nebo fakturačních údajů v zákaznické databázi ACTIVE 24.