Nastavení DNS záznamů (A, AAAA, MX, CNAME, TXT...)

DNS záznamy slouží pro základní nasměrování domény, tedy určují služby, které budete na doméně užívat. Pomocí jednotlivých DNS záznamů lze určit hosting pro webové stránky nebo nastavit poskytovatele emailového řešení

Jednotlivé DNS lze zjistit u poskytovatele služeb, pokud používáte výhradně naše služby, můžete potřebné IP adresy nalézt v přehledném článku Jak nasměrovat doménu na webové stránky?

Samotné nastavení DNS záznamů je potřeba provést u poskytovatele tzv. nameserverů, u kterých jsou DNS záznamy uloženy, jinak nebudou mít na chod domény žádný vliv.
 

Co jsou to DNS záznamy?


Jednotlivé DNS záznamy ovlivňují chod služeb na doméně. Určují totiž, co se má zobrazit, když se doména vloží do adresy internetového prohlížeče a také definují, kam mají přijít emailové zprávy.

Například založením nebo smazáním A záznamu "zapnete" nebo "vypnete" zobrazování webové stránky, případně vytvoříte doménu 3. řádu (subdoménu).

Každý záznam může směrovat k jinému poskytovateli služeb. Webová stránka může běžet na adrese domena.xy, zatímco e-shop na subdoméně eshop.domena.xy - Jak vytvořit doménu 3. řádu (subdoménu)?
 

Nejčastěji používané DNS záznamy a co ovlivňují:

A záznam: zadává se IPv4 adresa. Ovlivňuje zobrazení webové stránky (prohlížeč preferuje IPv4).

AAAA: zadává se IPv6 adresa. Ovlivňuje zobrazení webové stránky (prohlížeč preferuje IPv6).

CNAME: zadává se doménové jméno a to pouze pro subdoménu (CNAME pro @ není možné nastavit). Přesměruje subdoménu na požadovanou doménu.

MX: vyplňuje se název emailového serveru (např. mx1.active24.com). Určuje, kam mají přijít emailové zprávy.
TIP: MX záznamy našich emailových řešení Start E-mail a Active24 E-mail naleznete v Nastavení DNS záznamů a portů pro emaily.

 


Jak DNS záznamy nastavit?

 

Potřebné DNS záznamy k našim službám můžete nalézt ve zřizovacím emailu, který zasíláme do 30 minut od založení služeb. Případně je můžete zjistit pomocí článku Jak nasměrovat doménu na webové stránky?

Pokud hostingové nebo emailové služby nejsou poskytovány naší společností, potřebné DNS záznamy zjistíte u poskytovatele příslušných služeb. 
 

 UPOZORNĚNÍ: Nastavení nových DNS záznamů se neprojeví hned, ale až po načtení nových záznamů do sítě v rozmezí do 2 - 24 hodin
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Přejděte do sekce správy domén (Domény (Přehled domén) / Detail domény).
 3. Klikněte na možnost DNS záznamy.
 4. Přidat DNS záznam můžete výběrem typu záznamu a vyplněním požadované hodnoty.
 5. Editaci existujících DNS záznamů naleznete v sekci Existující DNS záznamy pod Přidat DNS záznam.

Podrobný postup

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si o ně můžete požádat na této stránce.
 2. Po přihlášení přejděte do sekce správy domén, kde si zvolte doménu, pro kterou si přejete DNS záznamy nastavit (Domény (Přehled domén / Detail domény).
 3. Klikněte na možnost DNS záznamy a zkontrolujte, kam směruje doména. Domény po registraci jsou směrovány na naši základní IP adresu 81.95.96.29 a nepoužívají žádné MX záznamy.
 4. V případě, že doména využívá nesprávné DNS záznamy, upravte je kliknutím na tlačítko Upravit, nebo je můžete úplně Smazat.
 5. Přidání nového DNS záznamu je možné na stránce úplně nahoře, nejprve vyberte typ záznamu. Vyplněné záznamy vložíte pomocí tlačítka Přidat DNS záznam

Jak vytvořit doménu 3. řádu (subdoménu)? 

Vytvoření subdomény je zcela zdarma. Stačí založit nový DNS záznam, který subdoménu nasměruje.

K tomu můžete použít nový CNAME a nasměrovat subdoménu na funkční doménu, nebo vytvořit A záznam a nasměrovat doménu na hosting.
Pokud nastavujete subdoménu na hosting Linux pod Active24, použijte A záznam s IP adresou hostingu, viz návod níže. Linux i Windows hosting nabízí také možnost Automatického vytváření domén 3. řádu (subdomén).

 1. nasměrovat doménu pomocí A záznamu na IP adresu serveru, na kterém je webhosting vedený. IP adresu zjistíte v sekci Servery a hosting (Přehled serverů) po kliknutí na Detail serveru. DNS záznam pro subdoménu přidáte v sekci Domény / Detail domény / DNS záznamy.
 2. povolit směrovanou subdoménu jako alias na straně virtuálního serveru. Pro toto nastavení stačí kliknout v kartě Servery a hosting (Přehled serverů) na Detail serveru. V detailu kliknete na možnost Nastavení serveru (zelené tlačítko), v sekci Údaje o serveru naleznete položku Aliasy. U této položky použijte přímo tlačítko Přidat. Přidáte alias ve tvaru celé (sub)domény, například subdomena.domeny.cz. Tuto doménu pak nastavujete v kroku 4. do .htaccess souboru.
 3. Vytvořit adresář v FTP jako podsložku www, například složku můžete pojmenovat adresar. V .htaccess souboru v kroku 4. tento název použijete v nastavení.
   
 4. Jakmile je doména nasměrovaná na hosting, je nutné nastavit přesměrování subdomény do podadresáře www/adresar/ pomocí pravidla Mod rewrite v konfiguračním souboru .htaccess. V detailu virtuálního serveru najdete tlačítko pro vstup do Editace souboru .htaccess. Je to pro Aktuální adresář: /www - první tlačítko nad podadresáři. Je do něj nutné vložit příkaz, který si musíte upravit podle vlastního nastavení. 
 5. Vložíte tento příkaz, je nutné aby byl vložený nejlépe až na konec toho, co již před sebou vidíte.

  # před nastavením jakýchkoli pravidel je třeba rewrite zapnout
  RewriteEngine On
  # přesměrování domény neco.domena.cz do adresáře domena.cz/adresar (podsložka www/adresar/ v FTP)
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^subdomena\.domeny\.cz [NC]
  RewriteCond %{REQUEST_URI}  !^/adresar/
  RewriteRule ^(.*)$ /adresar/$1 [L,QSA]

 6. Pokud máte zájem, můžete na subdoménu do podadresáře www/adresar/ nainstalovat redakční systém, například Wordpress.
  Pro nový Wordpress na subdoméně si vytvořte novou databázi MySQL na hostingu v Zákaznickém centru v Servery a hosting / podmožnost Databáze.


Reverzní DNS záznam (PTR)

Reverzní neboli PTR záznam je speciální záznam v DNS, který zajišťuje překlad IP adresy na konkrétní doménu. Jde tedy o obrácený (reverzní) proces zajištěný systémem DNS, který překládá lépe zapamatovatelné domény na IP adresy. V takovém případě máte jako návštěvník stránek dotaz ve směru doména -> IP adresa. Zadáte do prohlížeče https://www.active24.cz a systém DNS zjistí, že stránky fyzicky fungují na serveru s IP adresou 81.95.96.6.

Váš dotaz začíná doménou a z toho vyplývá, že toto nastavení zjistíte skrze správce domény (konkrétně správce DNS serverů u domény nastavených). Pokud se chcete ale dotazovat směrem IP adresa -> doména, což zjistíte právě skrze reverzní záznam (v případě, že je nastaven), tak je nutné se obrátit na správce IP adresy. Což je ten, kdo Vám tuto IP adresu nebo jednodušeji připojení k internetu zajišťuje (O2, UPC, apod.). Ten také může provést případné změny v nastavení. Důvodem, proč se vlastně reverzní záznamy používají, je primárně autorizace nejčastěji v rámci e-mailové komunikace. Některé poštovní servery totiž porovnávají odesílatele právě podle reverzního záznamu IP adresy, ze které jsou zprávy posílány.

Pokud tedy máte zájem o nastavení tohoto reverzního záznamu u Vaší IP adresy, obraťte se na Vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Například pro VPS servery se jedná o IP adresy naše a tedy PTR záznam Vám nastavíme v tomto případě my.