Změny na doméně

Jak nasměrovat doménu na webové stránky?

Po zadání domény do adresního řádku internetového prohlížeče dojde k tzv. přeložení doménového názvu na IP adresu. Podle nastavené IP adresy (a záznamu) se zobrazí webová stránka. - Jak nasměrovat doménu na služby Active24? (#jaksmerovat) - Přesměrovat pomocí Webforward (#webforward) - Pomocí DNS záznamů (#DNS) Jak nasměrovat doménu na služby Active24? Pokud doména využívá pro směrování naše nameservery (https://faq.active24.com/cz/186351-Zm%C4%9Bna-nameserver%C5%AF-u-dom%C3%...

Nastavení DNS záznamů (A, AAAA, MX, CNAME, TXT...)

DNS záznamy slouží pro základní nasměrování domény, tedy určují služby, které budete na doméně užívat. Pomocí jednotlivých DNS záznamů lze určit hosting pro webové stránky nebo nastavit poskytovatele emailového řešení. Jednotlivé DNS lze zjistit u poskytovatele služeb, pokud používáte výhradně naše služby, můžete potřebné IP adresy nalézt v přehledném článku Jak nasměrovat doménu na webové stránky? (https://faq.active24.com/cz/070511-Jak-nasm%C4%9Brovat-dom%C3%A9nu-na-webov%C3%A9-str%C3%A1nky)...

Změna nameserverů u domény

Nameserver jinak také DNS (Domain Name Server) je základním pomocníkem při směrování domén. Na nameserveru jsou uloženy potřebné DNS záznamy (např. A záznam, CNAME, MX záznam atp.), díky kterým se na doméně zobrazí vybraná webová stránka, nebo zpráva dorazí ke správnému poskytovateli emailového řešení. Jak změnit jednotlivé DNS záznamy popisujeme v článku Nastavení DNS záznamů (https://faq.active24.com/cz/866013-Nastaven%C3%AD-DNS-z%C3%A1znam%C5%AF-A-AAAA-MX-CNAME-TXT). UPOZORNĚNÍ: U některý...

Změna vlastníka domény

Vlastník, neboli držitel domény, bývá uveden na centrálním registru domén. U většiny doménových koncovek je tento údaj veřejný a dá se dohledat v tzv. WHOIS databázi. WHOIS databáze provozují jednotlivé centrální registry a informace, které jsou ve WHOIS dostupné, se u různých doménových koncovek liší. Platí však, že majitel domény je ta osoba nebo společnost, která je uvedena na centrálním registru domén - nemusí se nutně jednat o vlastníka uživatelského účtu, pod kterým je doména vedena, an...

Změna držitele .CZ domény pokud identifikátor kontaktu nového držitele není registrovaný u Active24

Držitel domény (identifikátor kontaktu domény .CZ, dále jen jako „kontakt“) může být registrován pod Active24 nebo i jiným registrátorem. Pokud není kontakt (https://faq.active24.com/511924-Identifik%C3%A1tor-kontaktu-CZ-dom%C3%A9n-%C3%BAdaje-vlastn%C3%ADka?l=cs) registrován pod Active24, není možné standardním způsobem tento kontakt nastavit jako držitele u .CZ domény. V takovém případě je možné vybrat si a provést jednu z níže uvedených možností. 1. Převést kontakt k Active24 (nefunguje pro ...

Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka)

Centrální registr .CZ domén používá jako údaje držitele nebo administrátora domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje jako kód držitele obsahující jeho osobní údaje, přitom jeden Identifikátor kontaktu může být uveden jako držitel nebo administrátor u více .CZ domén. - Registrace Identifikátoru kontaktu (#registraceID) - Oblíbené identifikátory (#fav_ident) - Výchozí Identifikátor kontaktů pro registraci .CZ domén (#vychoziID) - Změna údajů na Identifikátoru ko...

Identifikátor kontaktu .SK domény (údaje vlastníka)

Centrální registr .SK domén používá jako údaje držitele domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje jako kód držitele obsahující jeho osobní údaje, přitom jeden Identifikátor kontaktu může být uveden jako držitel nebo registrátor u více .SK domén. - Registrace Identifikátoru kontaktu (#regidentifikatoru) - Výchozí Identifikátor kontaktů pro registraci .SK domén (#vychozi) - Změna údajů na Identifikátoru kontaktu (#zmenaudaju) - Odemknutí úprav Identifikátoru (#zm...