Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka)

Centrální registr .CZ domén používá jako údaje držitele nebo administrátora domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje jako kód držitele obsahující jeho osobní údaje, přitom jeden Identifikátor kontaktu může být uveden jako držitel nebo administrátor u více .CZ domén.

 


Registrace Identifikátoru kontaktu

Pokud si přejete .CZ doménu převést na nového majitele, je nutné, aby se pro nového držitele .CZ domény založil vlastní Identifikátor kontaktu. Nový Identifikátor kontaktu je zapotřebí založit také v případě, že si přejete změnit název společnosti nebo své jméno u držitele.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Domény / Změny v registru vyberte Vytvořit nový kontakt pro NIC.CZ.
 3. Vyplňte údaje držitele domény a potvrďte tlačítkem Vytvořit kontakt. Některé údaje můžete nechat skrýt. 
 4. Registraci nového kontaktu ověřte v sekci Domény / Přehled požadavků.
 5. Pokud je u nového Identifikátoru Stav hotový, můžete jej použít pro změnu držitele.

 

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si o ně můžete požádat na této stránce.
 2. Po přihlášení zvolte sekci Domény / Změny v registru, vyberte Vytvořit nový kontakt pro NIC.CZ.
 3. Upravte předvyplněné údaje dle vlastní potřeby, samotný název Identifikátoru lze také změnit, musí být jedinečný a zadaný velkými písmeny. Některé údaje můžete nechat skrýt, nebudou pak dostupné ve veřejném výpisu WHOIS databáze registru domén. 
 4. Jakmile nový Identifikátor kontaktu uložíte tlačítkem Vytvořit kontakt, zkontrolujte stav jeho zřízení v sekci Domény / Přehled požadavků.
 5. Pokud je u nového Identifikátoru Stav hotový, můžete jej použít pro změnu držitele. 

 


 

Oblíbené identifikátory

Každý vytvořený identifikátor pro .CZ doménu (kontakt, NSSET nebo KEYSET) se automaticky uloží do tzv. Oblíbených identifikátorů (v Zákaznickém centru naleznete po přihlášení do účtu v Domény / Změny v registru / Oblíbené identifikátory .CZ a .SK domén). Dokonce si sem můžete přidávat i ostatní identifikátory, které jste vytvořili pod jiným uživatelským účtem, nebo dokonce ty, které nejsou registrovány přes ACTIVE 24.

Při změnách na .CZ domén se pak uložené kontakty, sady nameserverů nebo keysety našeptávají právě tam, kam je potřebujete nastavit.

TIP: Nastavovat jiné než oblíbené identifikátory je samozřejmě možné. Při změnách na .CZ doméně jednoduše ignorujte náš našeptávač a vložte vlastní identifikátor.

Přidat existující identifikátor

Spravujete-li více .CZ domén, vložení vlastního identifikátoru do Oblíbených. Vložit můžete jakýkoliv identifikátor – pro kontakt držitele, administrativní kontakt, sadu nameserverů a nebo keyset, který jste vytvořili pod jiným uživatelským účtem, nebo dokonce u jiné společnosti.

Přidání i odebrání oblíbeného identifikátoru je provedeno ihned a nevyžaduje žádnou dodatečnou autorizaci. Viditelné jsou pouze ty údaje identifikátoru, které jsou veřejně dostupné na NIC.cz.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Vyberte typ kontaktu a vyplňte jeho název.
 3. Potvrďte přidání.


Odemknout pro úpravy

Odemknutí je nutné potvrdit z kontaktní emailové adresy daného identifikátoru. Jakmile vlastník identifikátoru potvrdí jeho odemknutí, uvidíte v Zákaznickém centru i skryté údaje. Zároveň jste oprávněni žádat o změny na identifikátoru. Zadané změny musí opět potvrdit majitel identifikátoru.

V detailu identifikátoru také uvidíte, u kterých účtů je identifikátor odemčen a jejich majitelé tedy vidí skryté údaje.


Zamknout úpravy ostatním účtům

Účty, u který je kontakt odemknutý pro úpravy, nadále neuvidí skryté údaje a nemohou žádat o jejich změnu. Stále však mohou mít identifikátor uložený jako oblíbený. Zamknutí úprav je nutné potvrdit z kontaktního emailu identifikátoru.


Výchozí kontakt

U každé objednávky .CZ domény je možné v rozšířeném nastavení změnit identifikátor kontaktu (držitele domény). Pokud ale změnu nenastavíte, uloží se objednávka s výchozím identifikátorem kontaktu držitele. Výchozí kontakt pro .CZ domény může být vždy pouze jeden.

 


 

Výchozí Identifikátor kontaktů pro registraci .CZ domén

U každého zákaznického účtu může být nastaven výchozí Identifikátor kontaktu pro registrační autoritu NIC.CZ. Zvolený Identifikátor bude použit při každé nové registraci domény s koncovkou .CZ, pokud není v objednávce určeno jinak.

Pokud zde žádný Identifikátor není nastaven, dojde při první registraci domény s koncovkou .CZ automaticky k vytvoření nového Identifikátoru kontaktu, tento nový Identifikátor se nastaví jako výchozí pro další registrace.

Změnit výchozí Identifikátor kontaktu můžete kdykoliv v Zákaznickém centru v nastavení účtu.

UPOZORNĚNÍ: Změnou výchozího Identifikátoru nedojde ke změně držitele u již registrovaných domén. Jak zadat Změnu držitele .CZ domény popisujeme níže.

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Klikněte na jméno firmy/uživatele v pravém horním rohu.
 3. V sekci Propojení účtu můžete tlačítkem Upravit změnit výchozí Identifikátor CZ.NIC.
 4. Zadejte celý název kontaktního Identifikátoru a potvrďte stisknutím Uložit.
 5. Při nové objednávce .CZ domény se nyní automaticky vybere nový Identifikátor kontaktu.

 

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si o ně můžete požádat na této stránce.
 2. Klikněte na jméno firmy/uživatele v pravém horním rohu. V sekci Propojení účtu můžete tlačítkem Upravit změnit výchozí Identifikátor CZ.NIC.
   
  TIP: Pokud svůj Identifikátor neznáte a víte, u které .CZ domény je přiložený, můžete jej zjistit pomocí článku Jak zjistit Identifikátor kontaktu níže. Případně můžete nový Identifikátor založit podle článku Registrace Identifikátoru kontaktu.
 3. Při nové objednávce .CZ domény se nyní automaticky vybere nový Identifikátor kontaktu.
   

 

Změna údajů na Identifikátoru kontaktu

Změnu údajů můžete provést elektronicky přes naše Zákaznické centrum, změnu je vždy potřeba potvrdit pomocí validačního odkazu, který je zaslán na aktuálně používanou kontaktní emailovou adresu uvedenou u Identifikátoru kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud tato emailová adresa není dostupná, je nutné nejprve požádat o její změnu pomocí papírového formuláře pro změnu kontaktního emailu u kontaktu držitele: Stáhnout formulář. Formulář je nutné vytisknout a zaslat s úředně ověřeným podpisem vlastníka domény na naši adresu, která je uvedena v patičce dokumentu.

U Identifikátoru nelze změnit jeho název ani jméno osoby nebo společnosti. V případně této změny je nutné nejprve zaregistrovat nový Identifikátor kontaktu a poté provést změnu kontaktu na doméně. Ostatní změny zadáte v zákaznickém centru pomocí níže popsaného postupu.

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Domény / Změny v registru vyberte v Typu objektu Kontakt (pro .CZ doménu) a do Názvu vložíte Identifikátor kontaktu. Alternativně, pokud je na účtu Identifikátor kontaktu uložen, si v Domény / Změny v registru můžete vybrat možnost Oblíbené identifikátory .CZ a .SK domén / Detail identifikátoru.
 3. Pokud je Identifikátor odemčen pro změnu, můžete rovnou upravovat údaje.
 4. V případě, že nemůžete editovat údaje, je potřeba nejprve odemknout Identifikátor pro úpravy.
 5. Po uložení změn odešleme validační odkaz na kontaktní email, který je aktuálně platný u kontaktu. 
 6. Změny se projeví do dvou hodin po potvrzení validačního odkazu, tento odkaz je platný po dobu 14 dnů.

Odemknutí úprav Identifikátoru

Identifikátor kontaktu slouží jako univerzální "podpis" držitele domény. Lze jej použít u více .CZ domén, které mohou být vedeny pod různými uživatelskými účty.

V případě, že u Identifikátoru chcete změnit skryté údaje, případně si přejete Identifikátor upravit z jiného zákaznického účtu, než pod kterým byl vytvořen, je nutné nejprve odemknout úpravy.

Pro odemknutí úprav jemožné zažádat o zaslání konfirmačního e-mailu na e-mailovou adresu, která je u identifikátoru vedena.

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Domény / Změny v registru vyberte v Typu objektu Kontakt (pro .CZ doménu) a do Názvu vložte Identifikátor kontaktu. Alternativně, pokud je na účtu Identifikátor kontaktu uložen, si v Domény / Změny v registru můžete vybrat možnost Oblíbené identifikátory .CZ a .SK domén / Detail identifikátoru.
 3. Na stránce dole pod základními údaji naleznete tlačítko Odemknout pro editaci.
 4. Po uložení změn odešleme validační odkaz na kontaktní email, který je aktuálně platný u kontaktu. 
 5. Změny se projeví do dvou hodin po potvrzení validačního odkazu, tento odkaz je platný po dobu 14 dnů.
   

Transfer Identifikátoru kontaktu

Pokud byl Identifikátor kontaktu vytvořen jiným registrátorem, nemůžeme do něj zasahovat, a proto na něm nelze provést změny kontaktních údajů ze Zákaznického centra.

Aby tento zásah byl možný, je nutné Identifikátor kontaktu převést k naší společnosti.

 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Domény / Transfer k Active 24 vyberte Typ objektu Kontakt (pro .CZ doménu) a do Názvu vložte Identifikátor kontaktu.
 3. Po potvrzení vybraného kontaktu doplňte jeho authinfo kód. Pokud jej nemáte, můžete o něj rovnou zažádat tlačítkem Zaslat authinfo.
 4. Jakmile potvrdíte transfer, můžete jeho postup sledovat v sekci Domény / Přehled požadavků.

   

Jak zjistím Identifikátor kontaktu na .CZ doméně?

Držitel .CZ domény je vždy uveden v databázi registru (WHOIS). I když se dají některé údaje skrýt, základní informace o držiteli jsou vždy dostupné.

 1. Navštivte databázi domén registru .CZ domén - https://www.nic.cz/whois/
 2. Do vyhledávacího pole napište doménu (bez WWW).
 3. Identifikátor domény je společně se jménem vlastníka nebo společnosti uveden u Držitele. Identifikátor kontaktu je celý podtržený. 
 4. Po rozkliknutí Identifikátoru kontaktu můžete zjistit údaje držitele domény.
UPOZORNĚNÍ: V řádku Určený registrátor Identifikátoru musí být vždy uvedeno REG-ACTIVE24 ACTIVE 24, s.r.o. Jinak nelze provádět změny na kontaktu přes naše Zákaznické centrum.

 

Změna držitele .CZ domény (výměna Identifikátorů kontaktů)

Změnu držitele domény s koncovkou .CZ můžete provést přímo v Zákaznickém centru, a to v sekci Domény / Změny v registru výměnou tzv. Identifikátoru kontaktu.

Identifikátor kontaktu slouží jako univerzální "podpis" držitele domény. Lze jej použít u více .CZ domén, které mohou být vedeny pod různými uživatelskými účty.
 

UPOZORNĚNÍ: Změna držitele domény na centrálním registru neovlivňuje fakturační údaje dané domény, ani nemění správce DNS záznamů. Tuto změnu provedete přesunem domény pod jiný uživatelský účet - Změna zákazníka nebo plátce služby
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V sekci Domény / Změny v registru vyberte v Typu objektu Doména (pro .CZ doménu) a do Názvu vložte název domény (bez 'www').
 3. Pod výpisem údajů můžete zahájit editaci tlačítkem Změnit údaje.
 4. Nyní můžete přepsat Kontakt držitele a Uložit změny.
 5. Po uložení změn odešleme validační odkaz na kontaktní email uvedený obou Identifikátorů.
 6. Změny se projeví do dvou hodin po potvrzení validačního odkazu, tento odkaz je platný po dobu 14 dnů.
   

Pokud je původní kontaktní emailová adresa držitele nedostupná, je potřeba nejprve provést změnu emailové adresy pomocí příslušného papírového formuláře s úředně ověřeným podpisem držitele domény. Veškeré formuláře nabízíme ke stažení v článku Dokumenty ke stažení.

Je-li doména vedena v databázi jiného registrátora, nebo změnu nelze provést ze zákaznického centra a nevíte si rady se změnou údajů, kontaktujte nás, pokusíme se vám poradit, jakým způsobem změnu provést.