Změna fakturačních/kontaktních údajů

Změnu kontaktních i fakturačních údajů můžete provést kdykoliv v Zákaznickém centru. Pokud si přejete také změnit údaje na již vystaveném daňovém dokladu, kontaktujte nás autorizovaným požadavkem.

Upravit můžete pouze údaje u účtu, do kterého máte přístup, jestliže si přejete opravit údaje u firemního účtu a máte přístup pouze do účtu kontaktní osoby, nebudete moci údaje opravit.

Pokud nemáte k účtu ani k jeho kontaktnímu emailu nebo telefonnímu účtu přístup, můžete o změnu údajů požádat pomocí papírového formuláře. Ten je nutné vytisknout, vyplnit a s úředně ověřeným podpisem zaslat na adresu naší společnosti, kterou naleznete v patičce formuláře. 
 

Upozornění: Změna kontaktních údajů v rámci zákaznického účtu nedojde ke změnu údajů u registrovaných domén! Každá doména má vlastní kontaktní údaje uložené na centrálním registru. Změnit je můžete pomocí článku Změna kontaktních údajů na doméně.
  1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
  2. Klikněte na možnost Údaje zákazníka.
  3. Editujte požadované údaje. 
  4. Požadované změny uložte a potvrďte změnu zadáním hesla k účtu. 
  5. Jestli si také přejete opravit daňový doklad, kontaktujte nás prosím autorizovaným požadavkem.

Podrobný postup:

  1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
  2. V levém menu zvolte položku Údaje zákazníka.
  3. V kolonce pro Kontaktní údaje případně Fakturační údaje klikněte na možnost Editovat.
  4. Požadované změny uložte a potvrďte změnu zadáním hesla k účtu. 
  5. Jestli si také přejete opravit daňový doklad, kontaktujte nás prosím autorizovaným požadavkem.