Fakturace a platby

Sjednocení fakturace

Sjednocení plateb je možné zapnout v Zákaznickém centru (https://customer.active24.com/). Nastavení umožní automaticky sjednotit výzvy za jednotlivé služby. Na výběr je z 6 fakturačních období: - 14 dní - 30 dní - 90 dní - Konec kvartálu - Konec pololetí - Konec roku Pokud tedy vyberete například 90 dní, náš systém Vám automaticky vystaví výzvu s první službou, která se má fakturovat a do výzvy sjednotí i služby, které by se Vám fakturovaly v následujících 90 dnech. Upozorněn...

Způsoby platby

Vzhledem k využívání e-mailu jako hlavního komunikačního kanálu a hlavně kvůli zachování bezpečnosti je velmi důležité u svého uživatelského účtu udržovat aktuální kontaktní údaje. Tip: Změnu fakturačních a kontaktních údajů můžete provést podle tohoto článku (https://faq.active24.com/cz/603468-Zm%C4%9Bna-faktura%C4%8Dn%C3%ADchkontaktn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF). - Možnosti uhrazení (#zpusob) - Platební údaje Active24 s.r.o (#udaje) - Kontrola zaplacení (#kontrola) - Neobdržel jsem v...

Změna fakturačních/kontaktních údajů

Změnu kontaktních i fakturačních údajů můžete provést kdykoliv v Zákaznickém centru (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum). Pokud si přejete také změnit údaje na již vystaveném daňovém dokladu, kontaktujte nás autorizovaným požadavkem (https://faq.active24.com/cz/125908-Autorizovan%C3%BD-po%C5%BEadavek---jak-n%C3%A1s-nejl%C3%A9pe-kontaktovat). Upravit můžete pouze údaje u účtu, do kterého máte přístup, jestliže si přejete opravit údaje u firemního účtu a máte přístup ...

Zálohový systém

Zálohový systém umožňuje uložit u Active24 kredit a z něj platit veškeré doménové platby. Výhodami tohoto systému je okamžité odeslání domény k registraci při dostatečné výši kreditu a minimalizace množství platebních dokladů, tj. minimalizace administrativy a administrativních nákladů. Aby bylo možné doménu platit ze zálohy, nesmí její objednávka obsahovat jiné než doménové služby, tj. webhosting, e-mailová řešení, atd. Pokud objednávka takové služby obsahuje, dojde k vystavení standardní výz...