Fakturace a platby

Ceník balíčků na nové platformě websupport.cz

Ceník nových balíčků, které jsou dostupné po migraci na naší nové platformě na websupport.cz naleznete na https://www.websupport.cz/cenik/.

Automatické platby kartou

Automatické platby kartou jsou novou platební možností, jak hradit služby u naší společnosti. Jednoduše si u nás uložte svou platební kartu a výzvy k platbě se uhradí automaticky po 10ti dnech od jejich vystavení. - Jak uložit kartu (#ulozit) - Jak funguje automatická platba (#automplatba) - Jak automatickou platbu deaktivovat (#deaktivace) Jak uložit kartu - Při platbě kartou v posledním kroku objednávky - V Zákaznickém centru Auto...

Odložení splatnosti

Tato nabídka byla platná do 31.3.2020 Nabízíme malou úlevu všem firmám, které ohrožují dopady vyhlášeného nouzového stavu a hostují webové stránky u nás. Rádi vám vyjdeme vstříc, pokud vám pomůže odložení splatnosti aktuálně vystavené výzvy k platbě za webhosting o jeden, ve výjimečných případech o tři měsíce. Napište nám na zákaznickou podporu, popište, jak vás tato situace zasáhla, uveďte kód #sedimdoma a my vám nastavíme odložení platby. Do konce března můžete využít také kód “ACT2...

Kreditní systém

Kreditní systém je určen pro všechny naše zákazníky, ale zejména jej uvítají ti, kteří mají větší množství služeb a kteří nechtějí stále řešit, zda již provedli úhradu za služby, které využívají. Kreditní systém totiž umožňuje okamžité odeslání služeb ke zřízení/registraci při dostatečné výši kreditu a automatickou úhradu za prodloužení platnosti služeb, kterým se blíží expirace a šetří tak váš čas. Platbu z kreditního systému lze uplatnit na jakékoliv služby vedené pod vaším zákaznickým účtem ...

Sjednocení fakturace

Sjednocení plateb je možné zapnout v Zákaznickém centru (https://customer.active24.com/). Nastavení umožní automaticky sjednotit výzvy za jednotlivé služby. Na výběr je z 6 fakturačních období: - 14 dní - 30 dní - 90 dní - Konec kvartálu - Konec pololetí - Konec roku Pokud tedy vyberete například 90 dní, náš systém Vám automaticky vystaví výzvu s první službou, která se má fakturovat a do výzvy sjednotí i služby, které by se Vám fakturovaly v následujících 90 dnech. Upozorněn...

Způsoby platby

Vzhledem k využívání e-mailu jako hlavního komunikačního kanálu a hlavně kvůli zachování bezpečnosti je velmi důležité u svého uživatelského účtu udržovat aktuální kontaktní údaje. Tip: Změnu fakturačních a kontaktních údajů můžete provést podle tohoto článku (https://faq.active24.com/cz/603468-Zm%C4%9Bna-faktura%C4%8Dn%C3%ADchkontaktn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF). - Možnosti uhrazení (#zpusob) - Platební údaje Active24 s.r.o (#udaje) - Kontrola zaplacení (#kontrola) - Neobdržel jsem v...

Změna fakturačních/kontaktních údajů

Změnu kontaktních i fakturačních údajů můžete provést kdykoliv v Zákaznickém centru (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum). Pokud si přejete také změnit údaje na již vystaveném daňovém dokladu, kontaktujte nás autorizovaným požadavkem (https://faq.active24.com/cz/125908-Autorizovan%C3%BD-po%C5%BEadavek---jak-n%C3%A1s-nejl%C3%A9pe-kontaktovat). Upravit můžete pouze údaje u účtu, do kterého máte přístup, jestliže si přejete opravit údaje u firemního účtu a máte přístup ...