Způsoby platby

Vzhledem k využívání e-mailu jako hlavního komunikačního kanálu a hlavně kvůli zachování bezpečnosti je velmi důležité u svého uživatelského účtu udržovat aktuální kontaktní údaje.
 

Tip: Změnu fakturačních a kontaktních údajů můžete provést podle tohoto článku.

 

Možnosti uhrazení


On-line platební kartou

Platba probíhá v reálném čase, informace o jejím výsledku je klientovi zobrazena na obrazovce. Výhodou je jistota klienta, že nedojde ke zbytečné prodlevě mezi objednávkou a aktivací služby.

GP webpay (dříve PayMUZO) je brána, která umožňuje platby bankovními kartami MasterCard a VISA při on-line transakcích. Vydavatel karty (Vaše banka) musí umožňovat platbu na internetu. Některé banky vydávají pro tyto účely speciální virtuální (3D) i-karty. Pro přesnější informace kontaktujte svou banku.

Bankovním převodem

Klientovi jsou zobrazeny pokyny k platbě a poté e-mailem zaslána výzva k platbě. Při platbě je potřeba uvést variabilní symbol, který zasíláme společně s potvrzením o objednávce.

Číslo našeho bankovního účtu u Raiffeisenbank je 34175028/5500.

Variabilní symbol slouží pouze pro konkrétní objednávku. Při další objednávce nebo při obnově služby je vygenerována vždy nová výzva k platbě s novým variabilním symbolem. Není možné jej použít pro trvalý (pravidelný) příkaz.

Vkladem na účet Raiffeisenbank

Služby je také možné uhradit přímo na pobočce banky. Platí přitom stejný postup jako u bankovního převodu. Po platbě kartou se jedná o nejrychlejší způsob uhrazení služeb.

Zálohový systém

Zálohový systém umožňuje uložit u Active24 kredit a z něj platit veškeré doménové služby. Jeho využití však doporučujeme jen zákazníkům s vyšším počtem domén.

Více informací naleznete v článku Zálohový systém.

 


Platební údaje Active24 s.r.o

Název společnosti   ACTIVE 24, s.r.o
Adresa sídla       Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
            25115804
DIČ           CZ25115804
Bankovní účet      Raiffeisenbank a.s. 34175028/5500
IBAN           CZ6155000000000034175028
BIC (SWIFT)       RZBCCZPP
Adresa banky CZ     Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4, Czech Republic
Adresa banky SK     Tatra Banka, a.s.,Hodžovo nám. 3.,850 05 Bratislava

Kontrola zaplacení

Klient má po přihlášení do Zákaznického centra možnost:

 • průběžně sledovat stav zaplacení objednaných služeb
 • zobrazit historii všech Výzev k platbě a vystavených daňových dokladů, tj. všechny tyto dokumenty si můžete sami stáhnout, resp. vytisknout
 • provádět změny kontaktních a fakturačních údajů

 


Neobdržel jsem výzvu k platbě nebo daňový doklad

Kompletní historie daňových dokladů a výzev k platbě, včetně informací o jejich stavu, datu splatnosti, částce i možnosti úhrady, naleznete v našem zákaznickém centru, kde po přihlášení svými přihlašovacími údaji přejděte do sekce Platby a fakturace.

Dokumenty ve formátu PDF si v zákaznickém centru můžete vytisknout nebo také uložit do svého počítače.

Daňové doklady zasíláme výhradně na e-mailovou adresu, která je uvedená jako kontaktní u zákaznického účtu.


Přegenerování výzvy k platbě - změna položek na výzvě

Chcete-li změnit nebo ukončit některé služby uvedené na výzvě k platbě, kontaktujte nás prosím Autorizovaným požadavkem.

 V  části „Požadavek se týká služeb“ vyberte „Fakturace a platby“ a do těla zprávy rozepište o jaké konkrétní služby máte nadále zájem, které si přejete změnit nebo ukončit a k jakému datu. Novou výzvu k platbě nebo fakturu Vám obratem zašleme na Vaši kontaktní e-mailovou adresu.