Způsoby platby

Vzhledem k využívání e-mailu jako hlavního komunikačního kanálu a hlavně kvůli zachování bezpečnosti je velmi důležité u svého uživatelského účtu udržovat aktuální kontaktní údaje.
 

Tip: Změnu fakturačních a kontaktních údajů můžete provést podle tohoto článku.

 

Možnosti uhrazení


On-line platební kartou

Platba probíhá v reálném čase, informace o jejím výsledku je klientovi zobrazena na obrazovce. Výhodou je jistota klienta, že nedojde ke zbytečné prodlevě mezi objednávkou a aktivací služby.

Adyen je platební brána, která umožňuje platby bankovními kartami MasterCard a VISA při on-line transakcích. Vydavatel karty (Vaše banka) musí umožňovat platbu na internetu. Některé banky vydávají pro tyto účely speciální virtuální (3D) i-karty. Pro přesnější informace kontaktujte svou banku.

Bankovním převodem

Klientovi jsou zobrazeny pokyny k platbě a poté e-mailem zaslána výzva k platbě. Při platbě je potřeba uvést variabilní symbol, který zasíláme společně s potvrzením o objednávce.

Číslo našeho bankovního účtu u Raiffeisenbank je 34175028/5500.

Variabilní symbol slouží pouze pro konkrétní objednávku. Při další objednávce nebo při obnově služby je vygenerována vždy nová výzva k platbě s novým variabilním symbolem. Není možné jej použít pro trvalý (pravidelný) příkaz.

Vkladem na účet Raiffeisenbank

Služby je také možné uhradit přímo na pobočce banky. Platí přitom stejný postup jako u bankovního převodu. Po platbě kartou se jedná o nejrychlejší způsob uhrazení služeb.

Kreditní systém

Kreditní systém je služba, která umožňuje zakoupení kreditů u naší společnosti, pomocí kterých je možné hradit naše služby. 
Více informací v našem článku Kreditní systém.


Platební údaje Active24 s.r.o

Název společnosti   ACTIVE 24, s.r.o
Adresa sídla       Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
            25115804
DIČ           CZ25115804
Bankovní účet      Raiffeisenbank a.s. 34175028/5500
IBAN           CZ6155000000000034175028
BIC (SWIFT)       RZBCCZPP
Adresa banky      Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4, Czech Republic

Kontrola zaplacení

Klient má po přihlášení do Zákaznického centra možnost:

 • průběžně sledovat stav zaplacení objednaných služeb
 • zobrazit historii všech Výzev k platbě a vystavených daňových dokladů, tj. všechny tyto dokumenty si můžete sami stáhnout, resp. vytisknout
 • provádět změny kontaktních a fakturačních údajů

 


Neobdržel jsem výzvu k platbě nebo daňový doklad

Kompletní historie daňových dokladů a výzev k platbě, včetně informací o jejich stavu, datu splatnosti, částce i možnosti úhrady, naleznete v našem zákaznickém centru, kde po přihlášení svými přihlašovacími údaji přejděte do sekce Platby a fakturace.

Dokumenty ve formátu PDF si v zákaznickém centru můžete vytisknout nebo také uložit do svého počítače.

Daňové doklady zasíláme výhradně na e-mailovou adresu, která je uvedená jako kontaktní u zákaznického účtu.


Přegenerování výzvy k platbě - změna položek na výzvě

Chcete-li změnit nebo ukončit některé služby uvedené na výzvě k platbě, kontaktujte nás prosím Autorizovaným požadavkem.

 V  části „Požadavek se týká služeb“ vyberte „Fakturace a platby“ a do těla zprávy rozepište o jaké konkrétní služby máte nadále zájem, které si přejete změnit nebo ukončit a k jakému datu. Novou výzvu k platbě nebo fakturu Vám obratem zašleme na Vaši kontaktní e-mailovou adresu.