Nastavenie klienta so synchronizáciou kontaktov a kalendárov (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail je inteligentné emailové riešenie, ktoré ponúka dostatok priestoru pre elektronické správy i pre zdieľanie adresárov, dokumentov alebo kalendára.

Mobilné zariadenie prepojíte so serverom pomocou protokolu ActiveSync®, ktorý je podporovaný PLUSovým riešením ACTIVE 24 E-maily.

Pre správne nastavenie synchronizácie medzi serverom a PC e-mailovým klientom je potrebné využívať službu ACTIVE24 E-maily

E-mailové riešenie Start E-mail, dodávané napríklad s hostingovými balíčkami, synchronizáciu kalendárov ani kontaktov nepodporujú, môžete ich však nastaviť pomocou protokolu POP3 alebo IMAP.

Nastavenie portov a DNS na doméne nájdete v článku Nastavenie DNS záznamov a portov pre e-maily.

 

 

 

MS Outlook - OutSync

Pre  úplnú synchronizáciu kalendárov a kontaktov medzi ACTIVE24 E-maily a MS Outlooku je potrebné nainštalovať plug-in OutSync (Stiahn). 

OutSync umožní používať funkcie synchronizácie pre všetky ACTIVE24 E-mailové schránky, či už ide o PLUS schránku alebo o klasickú verziu. V priebehu inštalácie vyplníte i prihlasovacie údaje k e-mailovej schránke, tým ju pridáte do e-mailového klienta.

 

 1. Spusťte inštaláciu OutSync a vyberte jazyk inštalácie. Nezabudnite potvrdiť licenčné podmienky.
 2. Zvoľte typ inštalácie (užívateľské alebo všetky - závisí na užívateľských právach operačného systému).
 3. Vyplňte e-mailovú adresu, heslo a názov profilu. Plugin OutSync vytvorí v Outlooku pre každý e-mailový účet zvláštny užívateľský profil. Nastavenie je nutné urobiť ručne.
 4. Nastavte prihlasovacie údaje k e-mailovému účtu, hostiteľa i port - môžete ho nájsť v Nastavení DNS záznamov a portov pre e-maily.
 5. Vyberte si zložku, kam chcete doplnok OutSync nainštalovať a dokončite inštaláciu.
 6. Po dokončení inštalácie sa spustí Outlook. Synchronizácia začne automaticky.

Podrobný postup:

 1. Spusťte inštaláciu OutSync a vyberte jazyk inštalácie. Nezabudnitte potvrdiť licenčné podmienky.
 2. Zvoľte typ inštalácie. Užívateľská znamená, že OutSync nainštalujete len pre práve prihláseného užívateľa v Operačnom systéme. All users nainštaluje doplnok pre všetkých užívateľov na tomto počítači (musíte mať prístup k Administračným údajom).
 3. Vyplňte e-mailovú adresu, heslo a názov profilu. Plugin OutSync vytvorí v Outlooku pre každý e-mailový účet zvláštny užívateľský profil. Nastavenie je nutné urobiť ručne.
 4. Vyplníte prihlasovacie údaje k e-mailovému účtu, hostiteľa i port. Použite server email.active24.com, IMAP s portom 993 a zabezpečenie SSL/TLS. Nastavenie overte pomocou testu pripojenia.
 5. Nastavenie odchádzajúceho servera pošty je rovnaké ako pre prichádzajúcu, email.active24.com. Port nastavte na 587, šifrovanie vyberte TLS. Opäť urobte Test nastavenia.
 6. Nakoniec vyberte zložku, kam sa má doplnok OutSync nainštalovať a dokončite inštaláciu.
 7. Po dokončení inštalácie sa spustí Outlook. Synchronizácia začne automaticky.

 


Apple Mac Mail

Desktopoví emailoví klienti Apple nepodporujú prepojenie so serverom pomocí ActiveSync, preto je nutné pridať emailovú schránku po častiach. Najskôr samotný e-mail, potom kalendár a kontakty. I keď sa môže nastavenie synchronizácie zdať zložité, ide len o pár jednoduchých krokov.

 1. Vo svojom Apple zariadení pridáte nový účet. Potom zvolíte poslednú možnosť Pridať iný účet…
 2. Začnite pridaním e-mailového účtu. 
 3. Vyplníte svoje meno, celú e-mailovú adresu a jej heslo. Potom dáte prihlásiť.
  Kalendár:
 4. E-mailový účet je pridaný, ak si prajete synchronizovať i kalendár, pridajte pre neho zvláštny "účet"
 5. Opäť pridáme iný účet a následne vyberieme možnosť Účet CalDav. 
 6. Zvolíme Typ účtu ručný a vyplníme užívateľské meno, heslo a adresu servera. Užívateľským menom sa opäť myslí celá e-mailová adresa. 
 7. Kalendár je pridaný, môžete si zvolič, či chcete pridať i Pripomienky. Síce nie sú hneď vybrané, ACTIVE24 E-maily ich však podporujú. Ak chcete pridať i kontakty, opäť zvolíme tlačidlo „plus“ v ľavom dolnom rohu.
  Kontakty:
 8. Po pridaní nového účtu vyberime Pridať iný účet a následne Účet CardDav.
 9. Typ účtu bude opäť ručný, užívateľ je celá vaša e-mailová adresa a jej heslo. Adresa servera je rovnaká ako v predchádzajúcom nastavení.
 10. Emailová schránka spoločne s kontaktami a kalendárom je teraz v poriadku pridaná do vášho Apple zariadenia.

Podrobný postup:

 1. Vo svojom Apple zariadení pridáte nový účet. Potom zvolíte poslednú možnosť Pridať iný účet…
 2. Začnite pridaním emailového účtu. 
 3. Vyplníte svoje meno, celú emailovú adresu a jej heslo. Potom dáte prihlásiť.
  Kalendár:
 4. Emailový účet je pridaný, ak si prajete synchronizovať i kalendár, pridajte pre neho zvláštny "účet"
 5. Opäť pridáme iný účet a následne vyberieme možnosť Účet CalDav. 
 6. Zvolíme Typ účtu ručný a vyplníme užívateľské meno, heslo a adresu servera. Užívateľským menom sa opäť myslí celá e-mailová adresa. 
 7. Kalendár je pridaný, môžete si zvoliť, či chcete pridať i Pripomienky. Síce nie sú hneď vybrané, ACTIVE24 E-maily ich však podporujú. Ak chcete pridať i kontakty, opäť zvolíme tlačidlo „plus“ v ľavom dolnom rohu.
  Kontakty:
 8. Po pridaní nového účtu vyberieme Pridať iný účet a následne Účet CardDav.
 9. Typ účtu bude opäť ručný, užívateľ je celá vaša e-mailová adresa a jej heslo. Adresa servera je rovnaká ako v predchádzajúcom nastavení.
 10. E-mailová schránka spoločne s kontaktami a kalendárom je teraz v poriadku pridaná do vášho Apple zariadenia.

 

 

iOS

Podpora technológie Exchange ActiveSync® zaisťuje bezproblémovú "PUSH" synchronizáciu všetkých dát, vrátane kontaktov a úloh, uložených na serveri pre Plusové schránky e-mailového ACTIVE24 emailového riešenia.

Mobilní užívatelia tak majú okamžitý prístup ku svojim zdieľaným a osobným informáciám. Aby na mobilnom zariadení prebiehala synchronizácia dát a kalendárov, musí byť nastavená ako PLUS schránka.

Pre nastavenie ActiveSync® Exchange na iOS zariadeniach je potrebné nasmerovať doménu na tzv. autodiscover, ako toto smerovanie urobiť sa môžete dočítať v článku Autodiscover - nastavenie v zákazníckom centre.

 

 1. Pridanie schránky ACTIVE24 PLUS do iOS zariadenia urobíme v nastavení mobilného zariadenia iOS a zvolíme možnosť Pošta -> Kontakty -> Kalendáre. V nasledujúcej ponuke vyberieme možnosť Pridať účet.
   
 2.  V ponuke si vyberiete pripojenie schránky pomocou Exchange
   
 3. Následne si vyplníte svoju e-mailovú adresu, heslo a popis (zobrazované meno vo Vašom iOS e-mailovom klientovi). 
   
 4. Po úspešnom prihlásení stačí nastaviť možnosti synchronizácie a voľby Uložiť.
   
 5. Schránka sa teraz pridá do iOS e-mailového klienta a začne synchronizovať dáta. Hneď ako tento proces skončí, môžete ju začať používať.
   

Vďaka technológii Autodiscover nemusíte riešiť žiadne iné nastavenia a schránka sa už sama nastaví a synchronizuje s obsahom e-mailového účtu.