Najčastejšie problémy s e-mailami (Quota exceeded, Greylisting)

 

Quota Exceeded - prekročenie kvóty

Pri odosielaní emailu cez naše odchádzajúce e-mailové servery sa môže zobraziť chybové hlásenie:

Recipient address rejected: Policy Rejection - Quota Exceeded.

Cez náš odchádzajúci e-mailový server sa dá za hodinu odoslať obmedzený počet emailov, chybová hláška informuje o prekročení tohto limitu. Aby mohla byť pošta odoslaná, je nutné buď 1 hodinu počkať, alebo nastaviť odchádzajúci server bulk.smtp.cz, ktorý je určený pre odosielanie hromadných správ.

Limity chránia nás ako poskytovateľa, ale aj našich zákazníkov. Po internete sa šíria vírusy, vykrádajú sa heslá z e-mailových klientov, ktoré sú následne zneužívané na masívne šírenie spamu/phishingových správ. Ak by cez naše servery prešlo veľké množstvo spamových/phishingových správ, mohli by byť umiestnené na tzv. blacklisty, tým by došlo k zablokovaniu emailových správ odoslaných našimi zákazníkmi.

S platnosťou od 1.6.2015 sú limity nastavené takto:

email.active24.com - 100 emailov/príjemcov za hodinu

 

bulk.smtp.cz - 1000 emailov/príjemcov za hodinu

V oboch prípadoch platí naviac limit 500MB dát za hodinu. Server email.active24.com  (implicitný) teda použite vo všetkých prípadoch pre bežnú e-mailovú korešpondenciu (v mobilných i desktopových klientoch). Pre vyžiadanú hromadnú korešpondenciu naopak zvoľte server bulk.smtp.cz. Prihlasovacie meno a heslo je v oboch prípadoch rovnaké.

Ak si nie ste vedomí, že by ste rozoslali také množstvo pošty, je možné, že je Váš počítač nakazený spomínaným vírusom a v tom prípade odporúčame urobiť dôkladnú antivírusovú kontrolu všetkých počítačov, kde daný emailový účet používate a následne na schránke zmeniť prístupové heslo. Okrem iného Vám v takom prípade hrozí i úplné zablokovanie e-mailového účtu kvôli šíreniu spamu. Preto prosíme, aby ste situáciu nepodceňovali.

V prípade, že cez svoj účet rozosielate newsletter či inú vopred vyžiadanú hromadnú poštu, je potrebné rozosielanie prispôsobiť tak, aby vyhovovalo daným limitom, teda nerozesielať všetko naraz ale postupne po menších dávkach. Druhou možnosťou je rozosielať hromadnú poštu scriptom v rámci Vášho webového priestoru, kde tieto limity neplatia.

Greylisting - email je prijatý s oneskorením

Greylisting je metóda boja proti spamu, ktorá dokáže odmietať spam s účinnosťou až 95%.

Ako funguje Greylisting?

Prvý pokus o doručenie e-mailu poštový server odmietne a odosielaciemu stroju oznámi, aby to skúsil za chvíľku opäť. Druhý pokus o doručenie tohto e-mailu je potom akceptovaný. Identifikácia rovnakého e-mailu je realizovaná porovnaním nasledujúcej trojice údajov:

  • adresa odosielateľa
  • adresa príjamcu
  • server, ktorý poštu odosiela

Nástroje, ktoré spammeri používajú, rozosielajú poštu na milióny e-mailových adries. Vo veľkej väčšine prípadov nedokážu v tomto množstve kontrolovať, či sa každý odoslaný e-mail v poriadku doručil a tak sa po dočasnom odmietnutí nikdy nepokúsi e-mail doručiť opäť. Oproti tomu regulérne poštové servery e-mail po dočasnom odmietnutí opakujú stále dookola, pokiaľ nedostanú potvrdenie, že bol email v poriadku prijatý.

Ako je použitý Greylisting u ACTIVE 24?

Greylisting používame len na emaily, ktoré sú vopred podozrivé - teda prevažná väčšina regulérnych prichádzajúcich emailov greylistom vôbec neprechádza. Ak e-mail pochádza z podozrivého zdroja (predovšetkým zo zahraničia), prechádza greylistom.

Výhody Greylistingu

Významný pokles prijatých nevyžiadaných emailov vo Vašich schránkach, ktorý má druhotne za následok tiež poznateľne nižšie zaťaženie našich e-mailových systémov a tie potom netrpia preťažovaním při šírení spamových útokov.

Nevýhody Greylistingu

Greylist môže zdržať emaily, ak odosielateľ adresátovi píše poprvýkrát alebo po dlhej dobe (rádovo mesiace), prípadne ak z iného miesta ako obvykle. Zdržanie doručenia sa môže dotýkať predovšetkým emailov pochádzajúcich zo zahraničia a obvykle nepresahuje cca 10 minút.

V prípade, že si neprajete, aby Vaša schránka bola chránená touto antispamovou metódou, máte možnosť si greylisting vypnúť prostredníctvom nášho Zákazníckeho centra v administrácii jednotlivých e-mailových schránok.