POP3 a IMAP - nastavenie klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP sú ustálené internetové protokoly, pomocou ktorých sťahuje e-mailový klient poštu z e-mailového servera. Každý však trochu iným spôsobom, ani jeden nezaisťuje synchronizáciu kontaktov ani kalendárov.

Akú e-mailovú službu použiť na synchronizáciu dát sa môžete dočítať v článku Synchronizácia kontaktov a kalendárov (Exchange).

Aký je rozdiel medzi POP3 a IMAP ?

POP3 (Post Office Protocol v.3)

Pri použití POP3 e-mailový klient stiahne všetky správy zo servera do zariadenia, na ktorom je klient nainštalovaný. Podľa nastavení sa správy zo servera smažú ihneď alebo napríklad po 14 dňoch.

Použitie tohto protokolu má tú výhodu, že nevyžaduje veľký priestor v e-mailovej schránke, nakoľko správy uchovávate vo svojom počítači a nezostávajú na serveri. Svoju poštu máte viac pod kontrolou.

Nevýhodou môže byť obmedzenie vyplývajúce z mazania správ zo servera. Užívateľ prihlásený z iného zariadenia uvidí len neprečítané správy. Problematická je aj obnova zo zálohy e-mailového účtu, kedy sa obnovia len tie správy, ktoré v dobe zálohovania schránka obsahovala.

Ak si prajete e-mailovú schránku zdieľať s viacerými užívateľmi, alebo k nej pristupovať z viacerých zariadení, odporúčame použiť protokol IMAP.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Emailový klient manipuluje so správami priamo na serveri. Užívatelia takmer hneď vidia, či už e-mail bol niekým prečítaný alebo odoslaný. Samotné správy v schránke naďalej zostávajú. Ak ju zmažete, neuvidíte ju v žiadnom zariadení prihlásenom ku schránke.

Veľkou výhodou je dostupnosť správ. Nakoľko všetka pošta zostáva na serveri,  môžete k nej pristupovať odkiaľkoľvek. 

I keď je IMAP vhodný pre prepojenie e-mailovej schránky s mobilným zariadením, nepodporuje synchronizáciu kontaktov a kalendárov. Pre synchronizáciu všetkých dát je potrebné používať našu PLUSovou schránku, ktorá podporuje tzv. Exchange služby.

 


Ako pridať emailovú schránku do MS Outlook 2013

Nastavenie e-mailového účtu v programe MS Outlook 2013 ku správe pošty cez POP3 alebo IMAP môžete previesť podľa nižšie uvedeného jednoduchého návodu. Všetky údaje sú platné pre riešenie Start mail i ACTIVE24 E-mail. Nezahŕňa však postup pre synchronizáciu kontaktov ani kalendárov. Spomínaná synchronizácia môže byť nastavená len s riešením ACTIVE24 E-mail a je detailne popísaná v tomto návode.

 1. Pre pridanie nového účtu použite Ručné nastavenie a možnosť POP3 alebo IMAP.
 2. Vyplňte prihlasovacie údaje ku schránke, odchádzajúci i prichádzajúci server je email.active24.com - pre POP3 i IMAP.
 3. V Ďalšie nastavenia použite v záložke Server pre odchádzajúcu poštu rovnaké nastavenia ako pre server prichádzajúcej pošty.
 4. Naše servery vyžadujú SSL/TLS zabezpečenie, preto ešte v záložke Upresnenie nastavte šifrovanie. Pre POP3 vyplňte 995, pre IMAP 993.
 5. Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) využíva port 587, pri použití šifrovaného pripojenia STARTTLS / automatické.

 

Podrobný postup:

 1. Po spustení programu zvoľte vľavo hore možnosť Súbor (1) a kliknite na možnosť Pridať účet (2).
   
 2. Vyberte Ručné nastavenie alebo ďalšie typy serverov (3) a potom POP alebo IMAP (4).
   
 3. Vyplňte Informácie o užívateľovi (5), vyberte typ účtu (6) - POP3 nebo IMAP? server prichádzajúcej i odchádzajúcej* pošty je email.active24.com (7), Prihlasovacie informácie (8) slúžia pre prihlásenie do už funkčnej e-mailovej schránky. Ak neviete svoje heslo, můžete ho jednoducho zmeniť podľa nášho návodu. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalšie nastavenia... (9).

  *V prípade, že správu nebude možné odoslať s našim odchádzajúcim serverom, obráťte sa prosím na poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý môže z bezpečnostných dôvodov uprednostňovať vlastné servery.
 4. V prostrednej záložke Server pre odchádzajúcu poštu (10) zaškrtnite možnosť Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) požaduje overenie (10) a prejdite do poslednej záložky Upresniť (11).
   
 5. Podľa typu účtu nastavte zabezpečenie serverov. IMAP používa port 993 (12) a POP3 port 995 (13), skriptovanie pomocou SSL. Odchádzajúcu poštu chránime cez port 587 so zabezpečením STARTTLS / automatické (14).
   
 6. Teraz stačí všetky nastavenia potvrdiť. Pomocou tlačidla Ďalšie > (15) pridáte e-mailový účet do správy e-mailového klienta MS Outlook 2013.
   

 


Ako pridať emailovú schránku do Mozilla Thunderbird

Nastavenie emailového účtu v programu Mozilla Thunderbird ku správe pošty cez POP3 alebo IMAP môžete urobiť podľa nižšie uvedeného jednoduchého návodu. Všetky údaje sú platné pre riešenie Start mail i ACTIVE24 E-mail. Nezahŕňa však postup pre synchronizáciu kontaktov ani kalendárov. Psomínaná synchronizácia môže byť nastavená len s riešením ACTIVE24 E-mail a je detailne popísaná v tomto návode.

 1. Pre pridanie už založeného e-mailového účtu použite prihlasovacie údaje schránky.
 2. Odchádzajúci i prichádzajpci server je email.active24.com – pre POP3 i IMAP.
 3. Naše servery vyžadujú SSL/TLS zabezpečenie, preto upresnite porty a typ šifrovania. Pre POP3 vyplňte 995, pre IMAP 993.
 4. Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) využíva port 587, pri použití šifrovaného pripojenia STARTTLS / automatické.
 5. Užívateľské meno je celá e-mailová adresa.

 

Podrobný postup:

 1. Po spustení programu zvoľte v kategórii Účty medzi možnosťami Vytvoriť nový účet: E-mail.
   
 2. Kliknite na Preskočiť sprievodcu a použiť existujúci e-mail.
   
 3. Vyplňte prihlasovacie údaje ku svojmu emailovému účtu a stlačte tlačidlo Pokračovať.
   
 4. Mozilla Thunderbird by mala automaticky rozpoznať naše emailové servery. Stačí si teda len vybrať, či si prajete používať POP3 alebo IMAP. Tlačidlom Hotovo pridáte schránku do e-mailového klienta. V prípade, že nedôjde ku rozpoznaniu serverov automaticky, využite možnosť Ručné nastavenie.
   
 5. V prípade ručného nastavenia vyberte požadující protokol POP3 alebo IMAP
  POP3 požaduje šifrovanú komunikáciu cez port 995 so zabezpečením SSL/TLS, názov servera je email.active24.com (1).
  IMAP vyžaduje port 993 s rovnakým zabezpečením - SSL/TLS, server email.active24.com (2).
  Odchádzajúci server* (SMTP) je rovnaký ako prichádzajúci email.active24.com* s portom 587 a zabezpečením STARTTLS/automatické (3).
  Užívateľské meno je celá e-mailová adresa (4).

  *Ak správu nebude možné odoslať s našim odchádajúcim serverom, obráťte sa prosím na poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý môže z bezpečnostných dôvodov uprednostňovať vlastné servery.

 


Ako pridať e-mailovú schránku do Apple Mac Mail

Nastavenie emailového účtu v programe Apple Mac Mail ku správe pošty cez POP3 alebo IMAP môžete urobiť podľa nižšie uvedeného jednoduchého návodu. Všetky údaje sú platné pre riešenie Start mail i ACTIVE24 E-mail. Postup však nezahŕňa nastavenie pre synchronizáciu kontaktov ani kalendárov. Synchronizácia kontaktov a kalendárov môže byť nastavená len u riešení ACTIVE24 E-mail a je detailne popísaná v návode "Synchronizácia A24mail."

 1. Vo svojom Apple zariadení nájdete možnosť Pridať nový účet. Tu zvolíte poslednú možnosť Pridať iný účet...
 2.  Vyplníte svoje meno, celú emailovú adresu a jej heslo a kliknete na tlačidlo Prihlásiť.
 3. Prihlásenie sa na prvýkrát nepodarí, stačí však doplniť e-mailové servery pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu - email.active24.com
 4.  Nezabudnite zvoliť Typ účtu - POP3 alebo IMAP

Podrobný postup:

 1. Vo svojom Apple zariadení pridáte nový účet. Potom zvolíte poslednú možnosť Pridať iný účet…
 2. Začnite pridaním e-mailového účtu. 
 3.  Vyplníte svoje meno, celú e-mailovú adresu a jej heslo. Potom dáte prihlásiť.
 4. Prihlásenie sa na prvýkrát nepodarí, stačí však vyplniť e-mailové servery pre prichádzajpcu a odchádzajúcu poštu - email.active24.com ako pre prichádzajúci, tak i pre odchádzajpci - a prihlásenie prebehne v poriadku.