Migračný sprievodca e-mailových služieb

Vďaka migračnému sprievodcovi dokážeme previesť pôvodné schránky vrátane ich obsahu na nové e-mailové riešenie, pričom sa nezmení ani heslo k vašej schránke.

UPOZORNENIE: Nedôjde však k prevedeniu Kontaktov, Spamovej zložky alebo Koša. Nebude prevedené ani vnútorné nastavenie schránky (pravidlá, blacklist, presmerovanie apod.), tie je nutné exportovať pred migráciou.

V prípade, že ste objednali službu ACTIVE 24 E-mail na doméne, pre ktorú je u nás už aktívna služba Start mail, nedôjde ihneď ku zriadeniu nových schránok. Tieto služby nie je možné využívať súčasne, preto je nutné zriadenie nových schránok dokončiť pomocou Migračného sprievodcu, ktorého nájdete v Zákazníckom centre

 

 1. V Zákazníckom centre v sekcii Služby / E-mail / Prehľad zvoľte doménu, u ktorej je uvedená služba ACTIVE 24 e-mail(1)
   
 2. Potom si môžete vybrač, či si prajete obsah schránok previesť(2) alebo môžete založiť nové prázdne schránky(3), ktoré budú mať rovnaký názov i heslo.
   

UPOZORNENIE: Nedôjde však k prevedeniu Kontaktov, Spamovej zložky alebo Koša. Nebude prevedené ani vnútorné nastavenie schránky (pravidlá, blacklist, presmerovanie apod.), tie je nutné exportovať pred migráciou.

 1. Migrácia prebieha, doba trvania sa odvíja od množstva schránok a prevádzaných dát. Hneď jako bude migrácia dokončen, v ponuke domén zostane len variant ACTIVE 24 e-mail a na kontaktnú emailovú adresu uvedenú pri užívateľskom účte bude odoslané upozornenie o úspešnej dokončenej migrácii.
   
  UPOZORNENIE: Ak používate e-mailových klientov 3. strán ako je napr. Microsoft Outlook alebo Mozilla Thunderbird, skontrolujte si, či máte nastavené zabezpečené porty podľa tohoto článku.