E-mailové riešenia

Nastavenie DNS záznamov a portov pre emaily

V prípade, že nevyužívate naše nameservery, nemohlo dôjsť k automatickému nastaveniu DNS záznamov na doméne. Požiadajte prosím svojho poskytovateľa DNS, aby urobil nasledujúce nastavenia. Nastavenie DNS na doméne: MX záznamy sú rovnaké pre emailové riešenie Start i ACTIVE24 E-maily. MX záznamy: mx1.active24.com. (priorita 10) mx2.active24.com. (priorita 20) DKIM kľúč (TXT záznam) - doménový podpis odoslaných emailov. TXT záznam: Meno: a24._domainkey Text: v=DKIM1;t=s;k=r...

Nastavenie klienta so synchronizáciou kontaktov a kalendárov (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail je inteligentné emailové riešenie, ktoré ponúka dostatok priestoru pre elektronické správy i pre zdieľanie adresárov, dokumentov alebo kalendára. Mobilné zariadenie prepojíte so serverom pomocou protokolu ActiveSync®, ktorý je podporovaný PLUSovým (https://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/emailova-reseni/schranka-plus/) riešením ACTIVE 24 E-maily. Pre správne nastavenie synchronizácie medzi serverom a PC e-mailovým klientom je potrebné využívať službu ACTIVE24 E-maily (https:...

POP3 a IMAP - nastavenie klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP sú ustálené internetové protokoly, pomocou ktorých sťahuje e-mailový klient poštu z e-mailového servera. Každý však trochu iným spôsobom, ani jeden nezaisťuje synchronizáciu kontaktov ani kalendárov. Akú e-mailovú službu použiť na synchronizáciu dát sa môžete dočítať v článku Synchronizácia kontaktov a kalendárov (Exchange) (https://faq.active24.com/cz/155556-Synchronizace-kontaktů-a-kalendářů-Exchange). * Aký je rozdiel medzi POP3 a IMAP? (#rozdilPOPimap) * MS Outlook 2013 (...

Migračný sprievodca e-mailových služieb

Vďaka migračnému sprievodcovi dokážeme previesť pôvodné schránky vrátane ich obsahu na nové e-mailové riešenie, pričom sa nezmení ani heslo k vašej schránke. UPOZORNENIE: Nedôjde však k prevedeniu Kontaktov, Spamovej zložky alebo Koša. Nebude prevedené ani vnútorné nastavenie schránky (pravidlá, blacklist, presmerovanie apod.), tie je nutné exportovať pred migráciou. V prípade, že ste objednali službu ACTIVE 24 E-mail na doméne, pre ktorú je u nás už aktívna služba Start mail, nedôjde ihneď ku...

Najčastejšie problémy s e-mailami (Quota exceeded, Greylisting)

* Quota Exceeded - prekročenie kvóty (#quota) * Greylisting - e-mail je prijatý s oneskorením (#greylist) Quota Exceeded - prekročenie kvóty Pri odosielaní emailu cez naše odchádzajúce e-mailové servery sa môže zobraziť chybové hlásenie: Recipient address rejected: Policy Rejection - Quota Exceeded. Cez náš odchádzajúci e-mailový server sa dá za hodinu odoslať obmedzený počet emailov, chybová hláška informuje o prekročení tohto limitu. Aby mohla byť pošta odoslaná, je nutné buď 1 ...