E-mailové riešenia


Nastavenie DNS záznamov a portov pre emaily

V prípade, že nevyužívate naše nameservery, nemohlo dôjsť k automatickému nastaveniu DNS záznamov na doméne. Požiadajte prosím svojho poskytovateľa DNS, aby urobil nasledujúce nastavenia. Nastavenie DNS na doméne: MX záznamy sú rovnaké pre emailové riešenie Start i ACTIVE24 E-maily. MX záznam...

Nastavenie klienta so synchronizáciou kontaktov a kalendárov (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail je inteligentné emailové riešenie, ktoré ponúka dostatok priestoru pre elektronické správy i pre zdieľanie adresárov, dokumentov alebo kalendára. Mobilné zariadenie prepojíte so serverom pomocou protokolu ActiveSync®, ktorý je podporovaný PLUSovým (https://www.active24.cz/produkty-...

POP3 a IMAP - nastavenie klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP sú ustálené internetové protokoly, pomocou ktorých sťahuje e-mailový klient poštu z e-mailového servera. Každý však trochu iným spôsobom, ani jeden nezaisťuje synchronizáciu kontaktov ani kalendárov. Akú e-mailovú službu použiť na synchronizáciu dát sa môžete dočítať v článku Synchroniz...

Migračný sprievodca e-mailových služieb

Vďaka migračnému sprievodcovi dokážeme previesť pôvodné schránky vrátane ich obsahu na nové e-mailové riešenie, pričom sa nezmení ani heslo k vašej schránke. UPOZORNENIE: Nedôjde však k prevedeniu Kontaktov, Spamovej zložky alebo Koša. Nebude prevedené ani vnútorné nastavenie schránky (pravidlá, bl...

Najčastejšie problémy s e-mailami (Quota exceeded, Greylisting)

* Quota Exceeded - prekročenie kvóty (#quota) * Greylisting - e-mail je prijatý s oneskorením (#greylist) Quota Exceeded - prekročenie kvóty Pri odosielaní emailu cez naše odchádzajúce e-mailové servery sa môže zobraziť chybové hlásenie: Recipient address rejected: Policy Rejection - Qu...