Identifikátor kontaktu .SK domény (údaje vlastníka)

Centrálny register .SK domén používa ako údaje držiteľa domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje ako kód držiteľa, obsahujúci jeho osobné údaje, pritom jeden Identifikátor kontaktu môže byť uvedený ako držiteľ alebo registrátor u viacerých .SK domén.

 

 

 

Ako preveriť údaje u identifikátora držiteľa .SK domény

Podľa pravidiel centrálneho registra .SK domén je nutné u domény udržiavať aktuálne údaje držiteľa domény. Inak môže dôjsť k nežiadúcim komplikáciám, ktoré môžu viesť až ku zmazaniu domény.

Na adrese https://whois.sk-nic.sk/ , zadajte číslo Identifikátora kontaktu domény a kliknite na Odoslať. Zobrazia sa údaje, ktoré sú u identifikátora nastavené.

Ak ID Vášho kontaktu nepoznáte, zadajte do vyhľadávania název .SK domény bez www a kliknite na klikni pre podrobnosti (more information). Zobrazí sa detailný výpis domény, pod riadkom Information about: domain holder nájdete u položky Admin-id názov identifikátora držiteľa domény.

Ak je identifikátor držiteľa GLOB-0079, potom je doména zaregistrovaná v našom zastúpení podľa tzv. príkaznej zmluvy

 

Ako zmeniť údaje identifikátora držiteľa .SK domény

Na adrese https://www.sk-nic.sk/main.jsp?form=user_change_i zadajte požadované prístupové údaje, zobrazí sa editácia kontaktných údajov identifikátora držiteľa.

Po editácii údajov kliknite na Odoslať. Na ďalšej stránke preverte, či údaje zodpovedajú a potom znovu kliknite na Odoslať. Na nasledujúcej stránke si vytlačte zmenový formulár. Formulár je potrebné podľa pokynov, ktoré sú na ňom uvedené, podpísať a zaslať poštou na adresu SK-NIC.

Ak má identifikátor status registrátora, je možné zmenu údajov robiť online na https://sk-nic.sk/main.jsp, svoje prihlasovacie údaje zadajte do Prihlásenie registrátora.