Zmena nameserverov u domény

Nameserver inak tiež DNS (Domain Name Server) je základným pomocníkom pri smerovaní domén. Na nameserveri servera sú uložené potrebné DNS záznamy (napr. A záznam, CNAME, MX záznam a pod.), vďaka ktorým sa na doméne zobrazí vybraná webová stránka alebo správa dorazí k správnemu poskytovateľovi emailového riešenia.

Ako zmeniť jednotlivé DNS záznamy popisujeme v článku Nastavenie DNS záznamov.

UPOZORNENIE: U niektorých menej bežných doménových koncoviek môže byť zmena nameserverov spoplatnená. Na prípadný poplatok budete upozornení pri zmeně v zákazníckom centre, prípadne zákazníckou podporou. 

 

Aké nameservery práve využívam?


Každá doména, ktorú vlastníte, môže mať nastavené rozdielne nameservery rôznych poskytovateľov. Aby nastavenie jednotlivých DNS záznamov v našom zákazníckom centre malo na doménu vplyv, musí doména využívať nameservery ACTIVE24

Aké nameservery aktuálne doména využíva sa dá zistiť na WHOISe danej koncovky, prípadne pomocou tzv. DNS lookup nástrojov, napríklad MXtoolbox alebo G SUIT toolbos spoločnosti Google. 

 

Nameservery ACTIVE24


Nameservery prevádzkované a používané v súčasnosti spoločnosťou ACTIVE 24 sú nasledujúce:

Sada menných serverov (NSSET):

 

- NSS:GLOBE-SGLO000001:1

 

Používa sa výhradne u .CZ domén.

Primárne DNS:

 

- alfa.ns.active24.cz

  IPv4: 81.95.96.2

  IPv6: 2a02:4a8:ac24:100::96:2

 

 

Sekundárne DNS:

 

beta.ns.active24.cz 

  IPv4: 81.0.238.27

  IPv6: 2001:1528:151::12

 

 

Terciárne DNS:

 

- gama.ns.active24.sk 

  IPv4: 194.9.95.219

 

 

Zmena NSSETu u .CZ domény

U CZ domén sa nedajú nastavovať priamo nameservery, ale používa sa tzv. sada nameserverov (NSSET). Ak potrebujete nastaviť iné nameservery než naše, potom správny NSSET zistíte u poskytovateľa hostingových či emailových služieb. Môže sy však stať, že pre požadované nameservery jednoducho NSSet ešte nie je vytvorený a bude nutné ho založiť, postupovať môžete podľa návodu Ako založiť NSSet (sadu nameserverov).

UPOZORN&ENIE: Zmena nameserverov (NSSetu)prebehne na centrálnom registri v priebehu niekoľkých minút po potvrdení. Zmena smerovania domény sa však v sieti prejaví až po načítaní DNS záznamov z nových nameserverov. Úplná zmena sa prejaví medzi 2 - 24 hodinami.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte doménu (Služby/Domény/Prehľad domén).
 3. Prejdite do sekcie Služby/Domény/Zmeny v CZ a SK registri
 4. Zvoľte koncovku .CZ a vyberte Zmena na Doméne.
 5. Do Názvu vyplňte názov domény bez www (domena.cz).
 6. Do poľa Sada nameserverov vyplňte požadovaný NSSet, pole KeySet ponechajte prázdne a zmenu potvrďte Uložiť a pokračovať
 7. Zmenu je nutné potvrdiť na kontaktnom emaili držiteľa domény, kam bol zaslaný validačný odkaz. Zmena sa prejaví v sieti behom 2 - 24 hodín.  

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Prejdite do sekcie Služby/Domény/Zmeny v CZ a SK registri a vyberte koncovku .CZ a kliknite na Pokračovať
 3. Ide o zmenu na doméne, teda vyberieme túto možnosť. Do názvu vyplňte názov domény bez WWW, u ktorej si prajete zmenu previesť a potvrďte tlačidlom Pokračovať.
 4. Pole KEYSET nechajte prázdne, službu DNSSec je možné aktivovať až po zmene nameserverov. Do poľa Sada nameserverov vyplňte nový NSSet a potvrďte zmenu tlačidlom Uložiť a pokračovať.
 5. Zmenu nameserverov na doméne je nutné potvrdiť na kontaktnom emaili držiteľa domény, kam bol zaslaný validačný email s odkazom. Po potvrdení sa zmena prevedie (môžete overiť priamo na registri CZ domén). Zmena sa prejaví v sieti behom 2 - 24 hodín.

 

Zmena NS u ostatných domén

Nastavenie nových nameserverov prebieha u väčšiny domén rovnako. Vždy je nutné zmenu potvrdiť z kontaktného emailu, ktorý je nastavený u domény a změna sa vždy prejaví medzi 2 - 24 hodinami od potvrdenia.

UPOZORNENIE: U niektorých menej bežných doménových koncoviek môže byť zmena nameserverov spoplatnená. Na prípadný poplatok budete upozornení pred zmenou v zákazníckom centre, prípadne zákazníckou podporou. 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte doménu (Služby/Domény/Prehľad domén).
 3. V detaili domény kliknite na položku Zmena nameserverov.
 4. V kolónke Nameservery môžete pridať nový NS alebo zmeniť súčasný.
 5. Zmenu je nutné potvrdiť na kontaktnom emaili držiteľa domény, kam bol zaslaný validačný odkaz. Zmena sa prejaví v sieti behom 2 - 24 hodín.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte doménu, u ktorej si prajete nameservery zmeniť (Služby/Domény/Prehľad domén).
 3. V detaili domény kliknite na položku Zmena nameserverov.
 4. V kolónke Nameservery môžete pridať nový NS alebo zmeniť súčasný. Ak si prajete DNS záznamy u domény spravovať v našom Zákazníckom centre, musí doména využívať nameservery ACTIVE24.
 5. Zmenu je nutné potvrdiť na kontaktnom emaili držiteľa domény, kam bol zaslaný validačný odkaz. Zmena sa prejaví v sieti behom 2 - 24 hodín.

 

Ako založit NSSet (sadu nameserverov)

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra.
 2. Prejdite do sekcie Služby/Domény/Registrácia CZ identifikátora.                                                            
 3. Pod položkou Registrovať vyberte NSSet a kliknite na Pokračovať.
 4. Do kolónky ID sady nameserverov napíšte jedinečný názov novej sady NS, ako Technický kontakt použite identifikátor uvedený u držiteľa .CZ domény a vyplňte požadované nameservery.
 5. Nový NSSet uložíte kliknutím na Uložiť a pokračovať.
 6. Či sa NSSet registroval v poriadku môžete overiť v sekcii Evidencia požiadaviek 
 7. Teraz je možné registrovaný NSSet nastaviť u akejkoľvek .CZ domény - Zmena NSSETu u .CZ domény.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Prejdite do sekcie Služby/Domény/Registrácia CZ identifikátora
 3. Pod položkou Registrovať vyberte NSSet a kliknite na Pokračovať.
 4. Do kolónky ID sady nameserverov napíšte jedinečný názov novej sady NS, ako Technický kontakt použite identifikátor uvedený u držiteľa .CZ domény a vyplňte požadované nameservery.
 5. Či sa NSSet registroval v poriadku môžete overiť v sekcii Evidencia požiadaviek
 6. Teraz je možné registrovaný NSSet nastaviť u akejkoľvek .CZ domény - Zmena NSSETu u .CZ domény.