Zmeny na doméne

Ako nasmerovať doménu na webové stránky

Po zadaní domény do adresného riadku internetového prehiadača, dôjde k tzv. preloženiu doménového názvu na IP adresu. Podľa nastavenej IP adresy (A záznamu) sa zobrazí webová stránka. - Ako nasmerovať doménu na služby Active24? (#smerovani) - Presmerovať pomocou Webforward (#webforward) - Pomocou DNS záznamov (#dns) Ako nasmerovať doménu na služby ACTIVE24? Ak doména využíva pre smerovanie naše nameservery (#nsA24) a nie je v dobe zriadenia služieb nasmerovaná na iné služby, p...

Nastavenie DNS záznamov (A, AAAA, MX, CNAME, TXT...)

DNS záznamy slúžia pre základné nasmerovanie domény, teda určujú služby, ktoré budete na doméne používať. Pomocou jednotlivých DNS záznamov môžete určiť hosting pre webové stránky alebo nastaviť poskytovateľa emailového riešenia. Jednotlivé DNS sa dajú zistiť u poskytovateľa služieb, ak používate výhradne naše služby, môžete potrebné IP adresy nájsť v prehľadnom článku Ako nasmerovať doménu na webové stránky? (https://faq.active24.com/cz/070511-Jak-nasměrovat-doménu-na-webové-stránky) Samotné...

Zmena vlastníka domény

Vlastník alebo držiteľ domény, býva uvedený na centrálnom registri domén. U vačšiny doménových koncoviek je tento údaj verejný a dá sa dohľadať v tzv. WHOIS databáze. WHOIS databázy prevádzkujú jednotlivé centrálne registre a informácie, ktoré sú vo WHOIS dostupné sa u rôznych doménových koncoviek líšia. Platí však, že majiteľ domény je tá osoba alebo spoločnosť, uvedená na centrálnom registri domén - nemusí ísť nevyhnutne o vlastníka užívateľského účtu, pod ktorým je doména vedená ani jej pl...

Zmena nameserverov u domény

Nameserver inak tiež DNS (Domain Name Server) je základným pomocníkom pri smerovaní domén. Na nameserveri servera sú uložené potrebné DNS záznamy (napr. A záznam, CNAME, MX záznam a pod.), vďaka ktorým sa na doméne zobrazí vybraná webová stránka alebo správa dorazí k správnemu poskytovateľovi emailového riešenia. Ako zmeniť jednotlivé DNS záznamy popisujeme v článku Nastavenie DNS záznamov (https://faq.active24.com/cz/866013-Nastavení-DNS-záznamů-A-AAAA-MX-CNAME-TXT). UPOZORNENIE: U niektorých...

Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka)

Centrálny register .CZ domén používa ako údaje držiteľa alebo administrátora domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje ako kód držiteľa, obsahujúci jeho osobné údaje, pritom jeden Identifikátor kontaktu môže byť uvedený ako držiteľ alebo administrátor u viacerých .CZ domén. * Registrácia Identifikátora kontaktu (#registraceID) * Východiskový Identifikátor kontaktov pre registráciu .CZ domén (#vychoziID) * Zmena údajov na Identifikátori kontaktu (#zmenanaID) * T...

Identifikátor kontaktu .SK domény (údaje vlastníka)

Centrálny register .SK domén používa ako údaje držiteľa domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje ako kód držiteľa, obsahujúci jeho osobné údaje, pritom jeden Identifikátor kontaktu môže byť uvedený ako držiteľ alebo registrátor u viacerých .SK domén. * Ako preveriť údaje u identifikátora držiteľa .SK domény (#provereni) * Ako zmeniť údaje identifikátora držiteľa .SK domény (#zmena) Ako preveriť údaje u identifikátora držiteľa .SK domény Podľa pravidiel ...