Zmeny na doméne


Ako nasmerovať doménu na webové stránky

Po zadaní domény do adresného riadku internetového prehiadača, dôjde k tzv. preloženiu doménového názvu na IP adresu. Podľa nastavenej IP adresy (A záznamu) sa zobrazí webová stránka. - Ako nasmerovať doménu na služby Active24? (#smerovani) - Presmerovať pomocou Webforward (#webforward) - ...

Nastavenie DNS záznamov (A, AAAA, MX, CNAME, TXT...)

DNS záznamy slúžia pre základné nasmerovanie domény, teda určujú služby, ktoré budete na doméne používať. Pomocou jednotlivých DNS záznamov môžete určiť hosting pre webové stránky alebo nastaviť poskytovateľa emailového riešenia. Jednotlivé DNS sa dajú zistiť u poskytovateľa služieb, ak používate ...

Zmena vlastníka domény

Vlastník alebo držiteľ domény, býva uvedený na centrálnom registri domén. U vačšiny doménových koncoviek je tento údaj verejný a dá sa dohľadať v tzv. WHOIS databáze. WHOIS databázy prevádzkujú jednotlivé centrálne registre a informácie, ktoré sú vo WHOIS dostupné sa u rôznych doménových koncoviek...

Zmena nameserverov u domény

Nameserver inak tiež DNS (Domain Name Server) je základným pomocníkom pri smerovaní domén. Na nameserveri servera sú uložené potrebné DNS záznamy (napr. A záznam, CNAME, MX záznam a pod.), vďaka ktorým sa na doméne zobrazí vybraná webová stránka alebo správa dorazí k správnemu poskytovateľovi emailo...

Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka)

Centrálny register .CZ domén používa ako údaje držiteľa alebo administrátora domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje ako kód držiteľa, obsahujúci jeho osobné údaje, pritom jeden Identifikátor kontaktu môže byť uvedený ako držiteľ alebo administrátor u viacerých .CZ domén. ...

Identifikátor kontaktu .SK domény (údaje vlastníka)

Centrálny register .SK domén používa ako údaje držiteľa domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje ako kód držiteľa, obsahujúci jeho osobné údaje, pritom jeden Identifikátor kontaktu môže byť uvedený ako držiteľ alebo registrátor u viacerých .SK domén. * Ako preveriť údaj...