Ako nasmerovať doménu na webové stránky

Po zadaní domény do adresného riadku internetového prehiadača, dôjde k tzv. preloženiu doménového názvu na IP adresu. Podľa nastavenej IP adresy (A záznamu) sa zobrazí webová stránka. 


Ako nasmerovať doménu na služby ACTIVE24?


Ak doména využíva pre smerovanie naše nameservery a nie je v dobe zriadenia služieb nasmerovaná na iné služby, prevedieme presmerovanie automaticky. Inak je potrebné u domény nastaviť A záznam na IP adresu služby, ktorú si prajete využívať. Zoznam služieb a ich IP adries nájdete nižšie.

Hosting - IP adresy hostingu nájdete v Zákazníckom centre v detaili virtuálneho servera.

Superstránka - A záznamy pre zvolenú doménu 2. alebo 3. úrovne na IP 81.95.96.76

Webforward - A záznamy pre zvolenú doménu 2. alebo 3. úrovne na IP 81.95.96.29

Mailforward - MX záznam na mailforward.globe.cz.

Fotogaléria - A záznam na na IP 81.95.96.181

MojeStránky - IP adresu nájdete v Zákazníckom centre v prehľade služieb MojeStránky.

E-shop - A záznamy: domena.xy (81.95.107.241)

                    www.domena.xy (81.95.107.241)

                    admin.domena.xy (81.95.107.243)

                    ftp.domena.xy (81.95.107.244)

                    img.domena.xy (81.95.107.244)

TIP: MX záznamy našich emailových riešení Start E-mail a ACTIVE24 E-mail nájdete v Nastavení DNS záznamov a portov pre emaily.


Presmerovať pomocou Webforward

Prostredníctvom tejto služby môžete presmerovať doménu na akékoľvek iné webové stránky. Službu je možné využiť len v prípade, že je doména registrovaná u našej spoločnosti a máte nastavené naše nameservery a zároveň doména smeruje na IP adresu 81.95.96.29.

Pri presmerovaní sa v adrese prehliadača zobrazí cieľová adresa, návštevník stránky jasne spozná, že bol presmerovaný inde.

Službu môžete jednoducho zapnúť pomocou článku Webforward - presmerovanie domény.


Pomocou DNS záznamov

Nasmerovať doménu môžete pomocou nastavení jednotlivých DNS záznamov (A, AAAA, CNAME atď.). Ak doména využíva naše nameservery, môžete postupovať podľa článku Nastavenie DNS.

Ak doména využíva nameservery iného registrátora, obráťte sa prosím na neho alebo zmeňte nameservery na naše.