Zmena vlastníka domény

Vlastník alebo držiteľ domény, býva uvedený na centrálnom registri domén. U vačšiny doménových koncoviek je tento údaj verejný a dá sa dohľadať v tzv. WHOIS databáze

WHOIS databázy prevádzkujú jednotlivé centrálne registre a informácie, ktoré sú vo WHOIS dostupné sa u rôznych doménových koncoviek líšia.

Platí však, že majiteľ domény je tá osoba alebo spoločnosť, uvedená na centrálnom registri domén - nemusí ísť nevyhnutne o vlastníka užívateľského účtu, pod ktorým je doména vedená ani jej platcu.

Držiteľa väčšiny domén je možné jednoducho zmeniť v Zákazníckom centre. Ak do neho nemáte prístup, môžete o zmenu držiteľa domény požiadať pomocou príslušného formulára.

UPOZORNENIE: Zmena držiteľa domény na centrálnom registri neovplyvňuje fakturačné údaje zákazníckeho účtu, ani nemení správcu DNS záznamov. Túto zmenu provediete presunom domény pod iný užívateľský účet - Zmena zákazníka alebo platcu služby

 

 

Zmena držiteľa domény


Zmenu u najčastejšie používaných domén môžete robiť elektronicky priamo v Zákazníckom centre v sekcii Služby / Domény / Prehľad domén. Tu kliknite na názov domény a na ďalšej stránke zvoľte možnosť Zmeny na doméne, potom už budete môcť spravovať jednotlivé údaje.

Zmena držiteľa domény bude prevedená až po autorizácii oprávnenou osobou z kontaktnej emailovej adresy, aktuálne vedenej centrálným registrom (WHOIS).

UPOZORNENIE: Zmena držiteľa v databáze centrálneho registra (WHOIS) neovplyvňuje platcu ani správcu služby v našej zákazníckej databáze. Doména bude naďalej vedená v zákazníckom centre pod rovnakým užívateľským účtom.

Ak je pôvodná kontaktná emailová adresa držiteľa nedostupná, je potrebné najskôr previesť zmenu emailovej adresy pomocou príslušného papierového formulára. Všetky formuláre ponúkame na stiahnutie v článku Dokumenty na stiahnutie.

U .CZ domén prebieha zmena na identifikátori, ktorý môže byť spoločný pre viac domén. Zmenu držiteľa urobíte výmenou identifikátora  alebo nám zašlete vyplnenú Žiadosť o zmenu držiteľa CZ domény s úradne overeným podpisom.

Ak je doména vedená v databáze iného registrátora alebo zmenu  nie je možné urobiť, zo zákazníckeho centra a neviete si rady so zmenou údajov, kontaktujte nás, pokúsime sa vám pomôcť. 

Zmena držiteľa niektorých domén môže byť spoplatnená, na prípadný poplatok budete v priebehu zadávania zmeny upozornení.

Pri zmene držiteľa sa nepredlužuje platnosť doménového mena.

 

Kontaktný email držiteľa nie je dostupný

Ak kontaktná emailová adresa domény, uvedená na centrálnom registri, nie je dostupná, je nutné požiadať najskôr o jej zmenu pomocou príslušného papierového formulára.  


Pre zmenu emailu na .CZ doméne vyplňte nasledujúci formulár. Zašlite nám ho s úradne overeným podpisom držiteľa domény: 

Pre zmenu na doménach spravovaných ICANN, sa nevyžaduje úradne overený podpis, formulár zašlite naskenovaný s vlastným podpisom. Formulár musí obsahovať rovnaké informácie ako sú uvedené vo WHOIS databáze centrálneho registra Icann.

  • Žiadosť o zmenu údajov na gTLD a tzv. newGTLDs doméne (platí pre domény uvedené nižšie): Stiahnuť formulár
    .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel a .travel. +  nové doménové koncovky

 

Pre zmenu kontaktnej emailovej adresy u ostatných doménových koncoviek sa postupy môžu výrazne líšiť. Kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu autorizovanou požiadavkou, aby sme Vám mohli zaslať podrobné informácie.

 

 

 

Kdo je majitelem domény?


Aktuálního držitele domény lze ověřit v databázi centrálního registru WHOIS. Každý registr doménové koncovky má svou vlastní databázi, to znamená, že držitele domény active24.cz nepůjde ověřit na Eurid WHOISu, protože ten spravuje pouze .EU domény

 

TIP: Pokud jste na centrálním registru uvedeni jako majitelé, ale nemáte přístup k její administraci, můžete požádat o převod domény pod svůj uživatelský účet. Pro více informací nás kontaktujte ideálně autorizovaným požadavkem.