Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka)

Centrálny register .CZ domén používa ako údaje držiteľa alebo administrátora domény Identifikátory kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje ako kód držiteľa, obsahujúci jeho osobné údaje, pritom jeden Identifikátor kontaktu môže byť uvedený ako držiteľ alebo administrátor u viacerých .CZ domén.

 

 


Registrácia Identifikátora kontaktu

Ak si prajete .CZ doménu prieviesť na nového majiteľa, je nutné, aby sa pre nového držiteľa .CZ domény založil vlastný identifikátor kontaktu. Nový Identifikátor kontaktu je potrebné založiť aj v prípade, že si prajete zmeniť názov spoločnosti alebo svoje meno u držiteľa.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V sekcii Služby / Domény/Registrácia .CZ identifikátora vyberte registrovať Kontakt.
 3. Vyplňte povinné údaje označené hviezdičkou. Niektoré z nich môžu byť skryté.
 4. Registráciu nového kontaktu overte v sekcii Služby / Domény / Evidencia požiadaviek.
 5. Ak je u nového identifikátora Stav hotový, môžete ho použiť pre zmenu držiteľa.

 

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si o ne môžete požiadať na tejto stránke.
 2. Po prihlásení zvoľte v sekcii Služby / Domény/Registrácia .CZ identifikátora možnosť registrovať Kontakt.
 3. Upravte predvyplnené údaje podľa vlastnej potreby, samotný názov Identifikátora sa dá tiež zmeniť, musí byť jedinečný a zadaný veľkými písmenami. Niektoré údaje môžete nechať skryť, nebudú potom dostupné vo verejnom výpise WHOIS databázy registradomén. 
 4. Hneď ako nový Identifikátor kontaktu uložíte, skontrolujte stav jeho zriadenia v sekcii Služby / Domény / Evidencia požiadaviek.
 5. Ak je u nového identifikátora Stav hotový, môžete ho použiť pre zmenu držiteľa. 

 

 

Východiskový Identifikátor kontaktov pre registráciu .CZ domén

U každého zákazníckeho účtu môže byť nastavený východiskový Identifikátor kontaktu pre registračnú autoritu NIC.CZ. Zvolený Identifikátor bude použitý pri každej novej registrácii domény s koncovkou .CZ, ak nie je v objednávke určené inak.

Ak tu žiadny Identifikátor nie je nastavený, dôjde pri prvej registrácii domény s koncovkou .CZ automaticky k vytvoreniu nového Identifikátora kontaktu, tento nový identifikátoru sa nastaví ako východiskový pre ďalšie registrácie.

Zmeniť východiskový Identifikátor kontaktu môžete kedykoľvek v Zákazníckom centre v sekcii Údaje zákazníka.

UPOZORNENIE: Zmenou východiskového identifikátora nedôjde ku zmene držiteľa u už registrovaných domén. Ako zadať Zmenu držiteľa .CZ domény popisujeme nižšie.

 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V sekcii Údaje zákazníka kliknite u položky NIC.CZ identifikátor na tlačidlo editovať.
 3. Zadajte celý názov kontaktného Identifikátora a dajte Uložiť.
 4. Teraz môžete robiť nové objednávky .CZ domén na zadaný Identifikátor kontaktu.

 

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckrho centra. Prípadne si o nich môžete požiadať na tejto stránke.
 2. V sekcii Údaje zákazníka kliknite u položky NIC.CZ identifikátor na tlačidlo editovať. Ak svoj Identifikátor nepoznáte a viete, u ktorej domény je priložený, môžete ho zistiť pomocou článku Ako zistiť Identifikátor kontaktu nižšie. Prípadne môžete nový Identifikátor založiť podľa článku Registrácia Identifikátora kontaktu.
 3. Po uložení nového Identifikátora môžete ihneď objednať nové .CZ domény na zvolený kontakt držiteľa.

 

Zmena údajov na Identifikátori kontaktu

Zmenu údajov môžete urobiť elektronicky cez naše Zákaznícke centrum, zmenu je vždy potrebné potvrdiť pomocou validačného odkazu, ktorý je zaslaný na aktuálne používanú kontaktnú emailovú adresu uvedenú u Identifikátori kontaktu.

UPOZORNENIE: Ak táto emailová adresa nie je dostupná, je nutné najskôr požiadať o jej zmenu pomocou papierového formulára pre zmenu kontaktného emailu u kontaktu držiteľa: Stiahnuť formulár. Formulár je nutné vytlačiť a zaslať s úradne overeným podpisom vlastníka domény na našu adresu, ktorá je uvedená v pätičke dokumentu.

U Identifikátora sa nedá zmeniť jeho název ani meno osoby alebo spoločnosti. V prípade tejto zmeny je nutné najskôr zaregistrovať nový Identifikátor kontaktu a potom urobiť zmenu kontaktu na doméne. Ostatné zmeny zadáte v zákazníckom centre pomocou nižšie popísaného postupu.

 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V sekcii Služby / Domény/Zmeny v .CZ a .SK v registri vyberte .CZ Koncovku domény.
 3. Vyberte Zmena na: Kontakte a do názvu vpíšte celý názov Identifikátora kontaktu.
 4. Po uložení zmien odošleme validačný odkaz na kontaktný email, ktorý je aktuálne platný na kontakte. 
 5. Zmeny sa prejavia do dvoch hodín po potvrdení validačného odkazu, tento odkaz je platný po dobu 14 dní.

 

Transfer Identifikátora kontaktu

Ak bol Identifikátor kontaktu vytvorený iným registrátorom, nemôžeme do neho zasahovať, a preto na ňom nie je možné robiť zmeny kontaktných údajov zo Zákazníckeho centra. Aby tento zásah bol možný, je nutné Identifikátor kontaktu previesť k našej spoločnosti.

Transfer kontaktu sa používa aj v prípade, kedy si na kontakte registrovanom u nás prajete zmeniť skryté údaje. Prevodom odomknete skryté možnosti pre editáciu.  

 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V sekcii Služby / Domény / Transfer .CZ identifikátora vyberte Transferovať: Kontakt
 3. Doplňte celý názov Identifikátora a doplňte jeho authinfo kód. Ak ho nemáte, môžete si ho nechať zaslať na kontaktný email uvedený u Identifikátora.
 4. Hneď ako potvrdíte transfer, môžete jeho postup sledovať v sekcii Služby / Domény / Evidencia požiadaviek.

UPOZORNENIE: Ak robíte transfer identifikátora, aby ste zmenili skryté údaje, zobrazí sa chybová správa: "Uvedený kontakt je u našej společnosti." Túto správu ignorujte, kontakt je otvorený všetkým zmenám pod užívateľským účtom, ktorý robil transfer.

 

Ako zistím identifikátor kontaktu na .CZ doméne?

Držiteť .CZ domény je vždy uvedený v databáze registra. I keď sa dajú niektoré údaje skryť, základné informácie o držiteľovi sú vždy dostupné.

 1. Navštívte databázu domén registra .CZ domén - https://www.nic.cz/whois/
 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte doménu (bez WWW).
 3. Identifikátor domény je spoločne s menom vlastníka alebo spoločnosti uvedený u Držiteľa. Identifikátor kontaktu je celý podčiarknutý. 
 4. Po rozkliknutí Identifikátora kontaktu môžete zistiť údaje držiteľa domény.

UPOZORNENIE: V riadku Určený registrátor identifikátora musí byť vždy uvedené  REG-ACTIVE24  ACTIVE 24, s.r.o. Inak nie je možné robiť zmeny na kontakte cez naše Zákaznícke centrum.

 

 

 

Zmena držiteľa .CZ domény (výmena Identifikátorov kontaktov)

Zmenu držiteľa domény s koncovkou .CZ môžete urobiť priamo v Zákazníckom centre, a to v sekcii Služby/Domény/Zmeny .CZ a .SK v registri.

Po výbere koncovky a zadaní názvu domény (i s koncovkou .cz) sa Vám zobrazí formulár s údajmi z centrálneho registra CZ NIC, ktoré tu môžete editovať.

Obsah poľa "Kontakt držiteľa" nahraďte identifikátorom kontaktu budúceho vlastníka (toto ID by Vám mal povedať priamo nový vlastník). V prípade, že daný kontakt nemáte registrovaný, môžete ho získať v sekcii Služby/Domény/Registrácia .CZ identifikátora. Ak už budúci majiteľ nejakú .cz doménu vlastní, môžete eventuálne jeho ID zistiť na adrese http://www.nic.cz/whois po zadaní jeho domény v riadku "Držiteľ".

Po nastavení nového ID a kliknutí na "Uložiť a pokračovať" sú na kontaktné emailové adresy oboch kontaktov (jako súčasného, tak aj budúceho vlastníka) zaslané autorizačné správy. K finálnej zmene na centrálnom registri dôjde až po získaní súhlasu súčasného i budúceho držiteľa, a to potvrdením validačného odkazu v správe zaslanej na kontaktné e-mailové adresy oboch zúčastnených osôb. Zmenu držiteľa na CZ doméne je oprávnený potvrdiť len držiteľ domény.

Prevod domény pod nového vlastníka je prevedený ihneď, akonáhle dôjde k potvrdeniu prevodu z oboch strán.

Ak nemáte prístup do Zákazníckeho centra a Vaša e-mailová adresa v databáze centrálneho registra už nie je platná, môžete požiadať o zmenu držiteľa pomocou formulára.

Zaslaním vyplneného a otvoreného formulára vyjadrujete súhlas s:
a) aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami (http://vop.active24.cz/),
b) aktuálnymi Pravidlami registrácie doménových mien NIC.CZ (http://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/),
c) zmenou držiteľa v databáze centrálneho registra pre danú doménu,
d) tým, že realizáciu tejto požiadavky, nedôjde ku zmene zákazníka a/alebo fakturačných údajov v zákazníckej databáze ACTIVE 24.