Veel voorkomende problemen met e-mail (Quota overschreden, Greylisting)

 

Quota Overschreden

Het is mogelijk dat U een foutmelding krijgt als U een email verstuurd via onze uitgaande mailserver:

Recipient address rejected: Policy Rejection - Quota Exceeded. 
(Het adres van de ontvanger is verworpen; Rejected policy - Quota overschreden)

Er is een limiet aan het aantal mails welke per uur verzonden kunnen worden vanaf onze mailserver. De foutmelding geeft aan dat U deze limiet heeft overschreden. U moet één uur wachten tot U weer email kunt versturen of U moet de uitgaande mailserver veranderen in bulk.smtp.cz, deze is gemaakt om grote hoeveelheden mail te versturen.

Deze beschermt ons als providers, maar beschermt U ook als onze klant. Virussen verspreiden zich via het internet, om de wachtwoorden van de email van de klanten te achterhalen, die vervolgens worden gebruikt om massaal spam / phishing mails te verspreiden. Als er een groot aantal spam/phishing mails via onze servers worden verzonden, kunnen onze mailservers op de zogenaamde zwarte lijst komen te staan, en op deze manier de e-mails van onze klanten blokkeren.

Per 1.6.2015, is de limit  als volgt vastgelegd: 

email.active24.com - 100 e-mails/ontvangers per uur

bulk.smtp.cz - 1000 e-mails/ontvangers per uur

In beide gevallen is er ook een limiet van maximaal 500 MB per uur. Daarom, gebruik email.active24.com in alle gevallen voor de normale email correspondentie.(op mobiel apparaten en mailprogramma´s). Voor bulk mails, kies bulk.smtp.cz. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hetzelfde in beide gevallen.

Als U zich niet bewust bent dat U teveel mails verstuurd, is het mogelijk dat Uw computer besmet is met een virus. In dat geval raden wij aan extra complete antivirus scan te doen op alle computers waar u de email mee controleert en daarna het email wachtwoord te veranderen in het controle paneel. Dit kan zelfs uw e-mailaccount volledig blokkeren als gevolg van de verspreiding van spam, dus het is belangrijk de situatie niet te onderschatten.

Als U een nieuwsbrief of veel mails in een keer verzend vanuit uw email account, is het goed om rekening te houden met deze limieten en eventueel de mails in kleinere groepen te versturen. De tweede optie om veel mail te versturen is via een script binnen uw webpagina, waar deze limieten niet gelden.


 

Grey listing - vertraging in het ontvangen van mail

Grey listing is een methode voor het bestrijden van spam, wat tot 95% van de spam kan tegenhouden.

¿Hoe werkt Grey listing?

De eerste poging om een e-mail af te leveren wordt verworpen door de e-mailserver en vertelt de afzender om het opnieuw te proberen in een paar ogenblikken. De tweede poging om deze e-mail te bezorgen wordt geaccepteerd. De identificatie wordt uitgevoerd door het vergelijken van de drie volgende feiten:

  • adres van de afzender
  • adres van de ontvanger
  • server die de mail verstuurde

Spammers versturen mails naar miljoenen mailadressen. In de meeste gevallen kunnen zij niet, door de grote hoeveelheid, controleren of elke verstuurde mail ook echt is aangekomen en zij zullen nooit proberen deze mail nogmaals te versturen als deze de eerste keer geweigerd is. Dit in tegenstelling tot de normale mailservers, zij zullen wel proberen de mail nogmaals te versturen totdat ze het teken krijgen dat de mail goed is afgeleverd.

¿Hoe gebruikt U Grey listing met ACTIVE 24?

Grey listing wordt alleen gebruikt voor e-mails die verdacht zijn - dus de overgrote meerderheid van de reguliere inkomende e-mails gaan niet door de grey list. Als de e-mail afkomstig is van een verdachte bron (vooral vanuit het buitenland), passeert het de grey list.


De voordelen van Grey listing

Een significante vermindering van het ontvangen van spam in uw mailbox, waardoor er ook een significant lagere belasting is van onze e-mail systemen, en is er geen last van overbelasting door spam.

Nadelen van Grey listing


De grey list kunnen e-mails vertragen indien de afzender of ontvanger, voor de eerste keer in een lange tijd schrijft (enkele maanden) of schrijft vanuit een andere dan de gebruikelijke plaats. De vertraging in de aflevering heeft vooral invloed op mails uit het buitenland, maar meestal niet meer dan 10 minuten.

Als u niet wilt dat uw mailbox wordt beschermd door de anti-spam methode, dan heeft u de mogelijkheid om deze uit te schakelen in het controle paneel, in de administratie van de individuele mailboxen.