Hoe nieuwsbrieven te versturen - Nieuwsbrieven

Als u massa-e-mail verspreidt raden we u aan de  DKIM-technologie te gebruiken die het domein van de afzender verifieert.

Sommige e-mailservers leveren geen bulk-e-mail tenzij ze een DKIM-handtekening hebben.

Om misbruik van het domein te voorkomen in verband met het verzenden van spam vanuit andere servers raden wij aan om een SPF-register te configureren in de DNS-records van het domein zodat uitsluitend bepaalde servers geautoriseerd zijn om het het domein te gebruiken voor het verzenden van e-mail.

 

Basisregels voor het versturen van nieuwsbrieven

Het is noodzakelijk om bepaalde regels te volgen bij het verzenden van bulk-e-mail, bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Wanneer deze regels niet opgevolgd worden kan het zo zijn dat de server of de e-mailservice voor deze verzendingen  wordt geblokkeerd.

  1. Stuur de e-mail uitsluitend naar de ontvangers die er uitdrukkelijk om gevraagd hebben op een manier die kan worden aangetoond. Als de registratie van een abonnement gebeurt door een e-mailadres op te geven, moet dit e-mailadres worden bevestigd.
  2. De tekst van de e-mail moet duidelijk worden geïdentificeerd als een zakelijke communicatie.
  3. De e-mail moet een functionele link bevatten, waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.
Tip: Stuur geen e-mails naar adressen die herhaaldelijk een e-mail hebben teruggestuurd als niet-afgeleverd. Evalueer het succespercentage en de reden waarom de e-mail is geretourneerd als niet afgeleverd.


Wat zijn de consequenties wanneer deze regels niet worden gevolgd?

Als het verzenden van een massamail niet voldoet aan de hierboven genoemde regels, wordt deze door ons als SPAM beoordeeld.

In dergelijke gevallen kan het verzenden van berichten van het gebruikte account worden geblokkeerd. In ernstige gevallen kan de volledige service worden opgeschort.

Als het probleem zich herhaalt, kunnen de services permanent worden geblokkeerd totdat een boete van € 40 wordt voldaan.Opties voor het verzenden van bulkmail

Standaard wordt de e-mail verzonden via onze uitgaande server (SMTP) email.active24.com. Deze server is beperkt tot 100 e-mails per uur.

Daarom kunt u onze secundaire server gebruiken die speciaal is ontworpen voor het verzenden van bulk-e-mail en die een limiet van 1000 e-mails per uur heeft.

U kunt de uitgaande server in uw e-mailprogramma wijzigen of een script gebruiken.

 

SMTP-serverconfiguratie:

Uitgaande server (SMTP):

- bulk.smtp.cz

authenticatie:

- gebruikersnaam: uw volledige e-mailadres, met de @ en het domein
- wachtwoord: het wachtwoord dat aan de mailbox is toegewezen.

Beveiligde verbinding: 

SMTP: poort 25 -beveiliging uitgevinkt / poort 465 -beveiliging SSL / poort 587 - beveiliging TLS/AUTO

 

Vanuit een postvak kunt u maximaal 1000 berichten per uur verzenden (1000 e-mailontvangers) en 500 MB aan gegevens. In het geval dat de limiet wordt overschreden, wordt de mailbox een uur geblokkeerd.

Gedurende deze tijd geeft de server dit als resultaat foutmelding : Recipient address rejected: Policy Rejection- Quota Exceeded.

TIP: We raden aan de zendingen te distribueren om te voorkomen dat het quotum wordt overschreden.

 

Via de hosting webserver.

Als u  de webhosting met ACTIVE24 gebruikt, kunt u e-mails rechtstreeks vanaf de webserver verzenden

De meest gebruikelijke is via de mail () functie van PHP.  De officiële documentatie voor deze functie vindt u  op deze pagina

Zelfs als het via PHP wordt verzonden, kunt u onze server smtp bulk.smtp.cz als uitgaande server configureren, maar dan zijn de regels zoals die hierboven zijn genoemd.

Het is eenvoudiger om rechtstreeks via de webserver te verzenden:

Uitgaande server (SMTP):

- localhost


authenticatie:

- Verificatie is niet nodig wanneer het via een web-server wordt verzonden

Er is geen maximumlimiet voor uitgaande berichten wanneer deze via een webserver worden verzonden.

WAARSCHUWING: wanneer u een groot aantal berichten tegelijkertijd verzendt, kunnen ze worden uitgesteld omdat onze beheerders handmatig controleren of er spam wordt verspreid.