DNS records en poort instellingen voor e-mail

Mocht u onze naamservers niet gebruiken zullen de automatische instellingen voor het domein niet functioneren. Vraag alstublieft aan uw DNS provider om de volgende instellingen te veranderen:
 

DNS instellingen voor het domein:

De MX records zijn hetzelfde voor e-mail Start en Active24 E-mail.

MX records:

mx1.active24.com. (Prioriteit 10)
mx2.active24.com. (Prioriteit 20)

DKIM key (TXT record) - domein handtekening voor het verzenden van e-mails.

TXT record:

Name: a24._domainkey

Text: 
v=DKIM1; t=s; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDW6fYb2EdwHUMv94tFLrYlQF+XTt
5N1KGmguewROebRvPHgrQTQZm3IzWwVyazo3e51hIkcCwVeH3txuS/Q/qu4elEEjFSUlQ3mCpZr0/we9Mzm3zkBIy
jXT+K6JdGe7wMf0dJfENibrpN5+bWBm+LbZlc0iqcXDSmIfi8oHfrzwIDAQAB

SPF record (TXT record) - regels voor te versturen e-mail

TXT record:

Name: @ (only domain)
TTL:  0
Text: v=spf1 include:spf.active24.com ~all 

CNAME en SRV records worden alleen gebruikt voor PLUS e-mailaccounts van  Active24. Deze zijn niet nodig voor START email.

CNAME record: 

Name: autodiscover 
TTL:  3600 
Alias: email-ad.active24.com.
SRV record:

Name:   _autodiscover._tcp
TTL:   3600
Priority: 0
Value:   0
Port:   443
Destination: email-ad.active24.com


Servers en poort instellingen voor e-mail :

Voor Start en Active24 E-mail diensten zijn de volgende instellingen nodig.

Inkomende server: email.active24.com
Uitgaande server: email.active24.com

Onze e-mail servers werken alleen via een versleutelde verbinding.Voor de uitgaande e-mail is het limiet 100 berichten per uur. Eén bericht kan max 50 MB als bijlage bevatten

Versleutelde verbinding:

POP3: poort 995, versleutelde verbinding SSL/TLS
IMAP: poort 993, versleutelde verbinding SSL/TLS
SMTP: poort 587, versleutelde verbinding STARTTLS of poort 465, versleutelde verbinding SSL/TLS

Via onze webmail kunt u alle e-mails behandelen van uw mailboxen.