E-mailová řešení


Nastavení DNS záznamů a portů pro emaily

V případě, že nevyužíváte naše nameservery, nemohlo dojít k automatickému nastavení DNS záznamů na doméně. Požádejte prosím svého poskytovatele DNS, aby provedl následující nastavení. Nastavení DNS na doméně: MX záznamy jsou stejné pro emailové řešení Start i Active24 E-maily. MX záznamy: ...

Nastavení klienta se synchronizací kontaktů a kalendářů (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail je inteligentní emailové řešení, které nabízí dostatek prostoru pro elektronické zprávy i pro sdílení adresářů, dokumentů nebo kalendáře. Mobilní zařízení propojíte se serverem pomocí protokolu ActiveSync®, který je podporován PLUSovým (https://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/ema...

POP3 a IMAP - nastavení klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP jsou ustálené internetové protokoly, pomocí kterých stahuje emailový klient poštu z e-mailového serveru. Každý však trochu jiným způsobem, ani jeden nezajišťuje synchronizaci kontaktů ani kalendářů. Jakou emailovou službu použít ke synchronizaci dat se můžete dočíst v článku Synchroniza...

Alias k emailové schránce

Alias na schránce lze vnímat jako přezdívku nebo také jako další jméno emailové schránky. Například schránka info@vasefirma.cz může vystupovat i pod názvem objednavka@vasefirma.cz. Přičemž jde fyzicky stále o jednu a tutéž schránku. Oproti tomu Doménový alias zastupuje doménové jméno, tedy schrán...

Jak rozesílat newslettery

Rozesíláte-li hromadnou poštu, doporučujeme využívat technologii DKIM (https://faq.active24.com/cz/646918-Nastaven%C3%AD-DNS-z%C3%A1znam%C5%AF-a-port%C5%AF-pro-emaily), která slouží pro ověřování domény odesílatele. Některé mailové servery hromadné zprávy, které pomocí DKIM nejsou podepsané, vůbec ...

Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se u emailových schránek nezmění heslo. UPOZORNĚNÍ: Nedojde k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přes...

Nejčastější potíže s emaily (Quota exceeded, Greylisting)

** ** * Quota Exceeded - překročení kvóty (#quota) * Greylisting - email je přijat se zpožděním (#greylist) ** ** **Quota Exceeded - překročení kvóty** Při odesílání emailu přes naše odchozí emailové servery se může zobrazit chybové hlášení: Recipient address rejected: Policy...