E-mailová řešení


Nastavení DNS záznamů a portů pro emaily

V případě, že nevyužíváte naše nameservery, nemohlo dojít k automatickému nastavení DNS záznamů na doméně. Požádejte prosím svého poskytovatele DNS, aby provedl následující nastavení. **Nastavení DNS na doméně:** MX záznamy jsou stejné pro emailové řešení Start i Active24 E-maily. MX záznam...

Nastavení klienta se synchronizací kontaktů a kalendářů (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail je inteligentní emailové řešení, které nabízí dostatek prostoru pro elektronické zprávy i pro sdílení adresářů, dokumentů nebo kalendáře. Mobilní zařízení propojíte se serverem pomocí protokolu ActiveSync®, který je podporován PLUSovým (https://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/ema...

POP3 a IMAP - nastavení klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP jsou ustálené internetové protokoly, pomocí kterých stahuje emailový klient poštu z e-mailového serveru. Každý však trochu jiným způsobem, ani jeden nezajišťuje synchronizaci kontaktů ani kalendářů. Jakou emailovou službu použít ke synchronizaci dat se můžete dočíst v článku Synchroniza...

Alias k emailové schránce

Alias na schránce lze vnímat jako přezdívku nebo také jako další jméno emailové schránky. Například schránka info@vasefirma.cz může vystupovat i pod názvem objednavka@vasefirma.cz. Přičemž jde fyzicky stále o jednu a tutéž schránku. Oproti tomu Doménový alias zastupuje doménové jméno, tedy schrán...

Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se nezmění ani heslo k vaší schránce. UPOZORNĚNÍ: Nedojde však k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, p...

Nejčastější potíže s emaily (Quota exceeded, Greylisting)

** ** * Quota Exceeded - překročení kvóty (#quota) * Greylisting - email je přijat se zpožděním (#greylist) ** ** **Quota Exceeded - překročení kvóty** Při odesílání emailu přes naše odchozí emailové servery se může zobrazit chybové hlášení: Recipient address rejected: Policy...