E-mailová řešení


Nastavení DNS záznamů a portů pro emaily

V případě, že nevyužíváte naše nameservery, nemohlo dojít k automatickému nastavení DNS záznamů na doméně. Požádejte prosím svého poskytovatele DNS, aby provedl následující nastavení. **Nastavení DNS na doméně:** MX záznamy jsou stejné pro ema...

Nastavení klienta se synchronizací kontaktů a kalendářů (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail je inteligentní emailové řešení, které nabízí dostatek prostoru pro elektronické zprávy i pro sdílení adresářů, dokumentů nebo kalendáře. Mobilní zařízení propojíte se serverem pomocí protokolu ActiveSync®, který je podporován PLUSo...

POP3 a IMAP - nastavení klienta (Outlook, Thunderbird, Apple)

POP3 i IMAP jsou ustálené internetové protokoly, pomocí kterých stahuje emailový klient poštu z e-mailového serveru. Každý však trochu jiným způsobem, ani jeden nezajišťuje synchronizaci kontaktů ani kalendářů. Jakou emailovou službu použít ke synch...

Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se nezmění ani heslo k vaší schránce. UPOZORNĚNÍ: Nedojde však k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno ...

Nejčastější potíže s emaily (Quota exceeded, Greylisting)

** ** * Quota Exceeded - překročení kvóty (#quota) * Greylisting - email je přijat se zpožděním (#greylist) ** ** **Quota Exceeded - překročení kvóty** Při odesílání emailu přes naše odchozí emailové servery se může zobrazit chy...