Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se nezmění ani heslo k vaší schránce.
 

UPOZORNĚNÍ: Nedojde však k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přesměrování atp.), ty je nutné exportovat před migrací.

V případě, že jste objednali službu ACTIVE 24 E-mail na doméně, pro kterou je u nás již aktivní služba Start mail, nedojde ihned ke zřízení nových schránek. Tyto služby není možné využívat současně, proto je nutné zřízení nových schránek dokončit pomocí Migračního průvodce, kterého najdete v Zákaznickém centru

 

  1. V Zákaznickém centru v sekci Služby / E-mail / Přehled zvolte doménu, u které je uvedena služba ACTIVE 24 e-mail(1)
  2. Následně si můžete vybrat, zda si přejete obsah schránek převést(2) nebo můžete založit nové prázdné schránky(3), které budou mít stejný název i heslo.
    UPOZORNĚNÍ: Nedojde však k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přesměrování atp.), ty je nutné exportovat před migrací.
  3. Migrace probíhá, doba trvání se odvíjí od množství schránek a převáděných dat. Jakmile bude migrace dokončena, v nabídce domén zůstane pouze varianta ACTIVE 24 e-mail a na kontaktní emailovou adresu uvedenou u uživatelského účtu bude odesláno upozornění o úspěšně dokončené migraci.