Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se u emailových schránek nezmění heslo.
 

UPOZORNĚNÍ: Nedojde k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, whitelist, přesměrování, aliasy ke schránce, SMS notifikace a nastavení automatické odpovědi).

V případě, že jste objednali službu ACTIVE 24 E-mail na doméně, pro kterou je u nás již aktivní služba Start mail, nedojde ihned ke zřízení nových schránek.

Tyto služby není možné využívat současně, proto je nutné zřízení nových schránek dokončit pomocí Migračního průvodce, kterého spustíte v Zákaznickém centru

 

Jak převést Start mail na ACTIVE 24 E-mail

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V menu vyberte Emaily a v poli E-mailové schránky dohledejte podle domény ACTIVE 24 E-maily k převodu.
 3. Emailové řešení můžete převést společně s původním obsahem schránek nebo si necháte založit nové prázdné schránky, které budou mít stejný název i heslo.
 4. Jakmile vyberte jednu z možností, zařadí se migrace do seznamu požadavků serveru k vyřešení.
 5. Podle počtu požadavků na serveru bude trvat migrace emailových schránek.
 6. Jakmile bude migrace dokončena, upozorníme vás zprávou na kontaktní email.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte v menu položku Emaily (1) a v poli E-mailové schránky (2) dohledejte podle své domény službu ACTIVE 24 E-maily k převodu(3).
 3. Následně si můžete vybrat, zda si přejete Přesunout schránky (4) nebo můžete Smazat a zřídit nové (5), které budou mít stejné názvy i hesla.
  UPOZORNĚNÍ: Nedojde k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přesměrování atp.).
 4. Migrace probíhá, doba trvání se odvíjí od množství schránek a převáděných dat. Jakmile bude migrace dokončena, v nabídce domén zůstane pouze varianta ACTIVE 24 e-mail a na kontaktní emailovou adresu uvedenou u uživatelského účtu bude odesláno upozornění o úspěšně dokončené migraci.
  UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte e-mailové klienty 3. stran jako je např. Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird, zkontrolujte si, zda máte nastaveny zabezpečené porty dle tohoto článku.