Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se nezmění ani heslo k vaší schránce.
 

UPOZORNĚNÍ: Nedojde však k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přesměrování atp.).

V případě, že jste objednali službu ACTIVE 24 E-mail na doméně, pro kterou je u nás již aktivní služba Start mail, nedojde ihned ke zřízení nových schránek. Tyto služby není možné využívat současně, proto je nutné zřízení nových schránek dokončit pomocí Migračního průvodce, kterého najdete v Zákaznickém centru

 

  1. V Zákaznickém centru v sekci Služby / E-mail / Přehled zvolte doménu, u které je uvedena služba ACTIVE 24 e-mail(1)
  2. Následně si můžete vybrat, zda si přejete obsah schránek převést(2) nebo můžete založit nové prázdné schránky(3), které budou mít stejný název i heslo.
    UPOZORNĚNÍ: Nedojde však k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přesměrování atp.).
  3. Migrace probíhá, doba trvání se odvíjí od množství schránek a převáděných dat. Jakmile bude migrace dokončena, v nabídce domén zůstane pouze varianta ACTIVE 24 e-mail a na kontaktní emailovou adresu uvedenou u uživatelského účtu bude odesláno upozornění o úspěšně dokončené migraci.