Nastavení a správa emailového řešení

Migrační průvodce emailových služeb

Díky migračnímu průvodci dokážeme převést původní schránky včetně jejich obsahu na nové e-mailové řešení, přičemž se u emailových schránek nezmění heslo. UPOZORNĚNÍ: Nedojde k převedení Kontaktů, Spamové složky nebo Koše. Také nebude převedeno vnitřní nastavení schránky (pravidla, blacklist, přesměrování atp.). V případě, že jste objednali službu ACTIVE 24 E-mail na doméně, pro kterou je u nás již aktivní služba Start mail, nedojde ihned ke zřízení nových schránek. Tyto služby není možné vy...

Alias k emailové schránce

Alias na schránce lze vnímat jako přezdívku nebo také jako další jméno emailové schránky. Například schránka info@vasefirma.cz může vystupovat i pod názvem objednavka@vasefirma.cz. Přičemž jde fyzicky stále o jednu a tutéž schránku. Oproti tomu Doménový alias zastupuje doménové jméno, tedy schránka info@vasefirma.cz by mohla přijímat emaily zaslané na info@dalsidomena.com. - Alias pro schránku (#schranka) - Doménový alias (alias k doméně 2. řádu) (#domenovy) Alias pro sch...

Nastavení DNS záznamů a portů pro emaily

V případě, že nevyužíváte naše nameservery, nemohlo dojít k automatickému nastavení DNS záznamů na doméně. Požádejte prosím svého poskytovatele DNS, aby provedl následující nastavení. Nastavení DNS na doméně: MX záznamy jsou stejné pro emailové řešení Start i Active24 E-maily. MX záznamy: mx1.active24.com. (priorita 10) mx2.active24.com. (priorita 20) DKIM klíč (TXT záznam) - doménový podpis odeslaných emailů. TXT záznam: Jméno: a24._domainkey Text: v=DKIM1;t=s;k=rsa;p=MIGfMA0GCSqG...