Jak rozesílat newslettery

Rozesíláte-li hromadnou poštu, doporučujeme využívat technologii DKIM, která slouží pro ověřování domény odesílatele.

Některé mailové servery hromadné zprávy, které pomocí DKIM nejsou podepsané, vůbec nedoručí adresátům.

Aby nedošlo ke zneužití domény pro rozesílání spamu z jiných serverů, doporučujeme nastavit v DNS domény také SPF záznam, který autorizuje pouze určené servery k tomu, aby z nich mohla být odesílaná pošta dané domény.
 

Základní pravidla pro odesílání newsletterů 

Při zasílání hromadných zpráv, tzv. newsletteru je nutné dodržovat určitá pravidla.

V jiném případě může dojít k pozastavení serveru nebo emailového řešení, ze kterého korespondence odchází.

  1. E-maily rozesílat pouze adresátům, kteří si jej předem prokazatelně objednali. Pokud přihlášení k odběru probíhá zadáním e-mailu, musí být takový e-mail nejprve ověřen.
  2. Text emailu musí být zřetelně označený jako obchodní sdělení.
  3. E-mail musí obsahovat funkční odkaz na odhlášení z příjmu dalších mailů.
     
TIP: Neposílejte e-maily na adresy, ze kterých se mail několikrát vrátil jako nedoručitelný. Vyhodnocujte úspěšnost doručení a důvod, proč se e-mail vrátil jako nedoručitelný.Co se stane po porušení pravidel?

Pokud hromadně rozesílaná pošta bude porušovat výše uvedená pravidla, bude z naší strany vyhodnocená jako SPAM.

V takových případech může dojít k zablokování odesílání zpráv z daného účtu, v závažných případech pak i k pozastavení celé služby.

Jestliže se situace opakuje, může být odblokování služeb kromě nápravy podmíněno také uhrazením poplatku 1000 Kč bez DPH.Jaké jsou možnosti rozesílání hromadné pošty:

Pošta se standardně posílá přes odchozí (SMTP) server email.active24.com, tento server má omezení na 100 emailů na hodinu

Můžete tedy využít našeho druhého serveru, který je určený právě pro hromadnou poštu, omezení je nastaveno na 1000 emailů na hodinu.  

Odchozí server nastavíte v rámci využívaného emailového klienta nebo skriptu.
 

Nastavení SMTP Serveru:

Odchozí (SMTP) server:

- bulk.smtp.cz

Ověření:

- uživatelské jméno: celá e-mailová adresa schránky vedená v rámci e-mailového řešení Start mail nebo Extra mail
- heslo: heslo ke schránce

Zabezpečené připojení:

SMTP: port 465, zabezpečení SSL/TLS

 

Z jedné schránky lze během hodiny odeslat až 1000 zpráv (u hromadného mailingu tedy 1000 příjemců zprávy) a 500 MB dat. V případě, že dojde k překročení limitu, dojde k zablokování odesílání ze schránky na jednu hodinu.

Po tuto dobu vrací server tuto chybovou hláškuRecipient address rejected: Policy Rejection - Quota Exceeded.

TIP: Doporučujeme tedy rozesílku dávkovat tak, aby nedošlo k překročení těchto limitů.

 

Přes hostingový webserver

V případě, že využíváte webhosting u ACTIVE24, můžete maily rozesílat přímo ze serveru webhostingu.

Nejčastěji se k tomu používá PHP funkce mail(). Oficiální dokumentaci k této funkci najdete na této stránce.

I při odesílání přes PHP můžete jako odchozí server nakonfigurovat náš smtp server bulk.smtp.cz, pak jsou pravidla stejná jako výše uvedená.

Je jednodušší rozesílat právě přímo přes webový server:

Odchozí (SMTP) server: 

- localhost 


Ověření: 

- Při odesílání přes webserver není třeba zadávat žádné ověření

Při rozesílání přes webserver neexistují žádné limity pro maximální počet hromadně odeslaných zpráv.

UPOZORNĚNÍ: Při odeslání většího množství zpráv najednou může dojít ke zdržení při odeslání, neboť v těchto případech naši administrátoři ručně kontrolují, zda nedochází k rozesílání spamu.