informació Bàsica


Sol·licitud autoritzada - la millor manera de contactar amb nosaltres

Mitjançant la Sol·licitud Autoritzada, vostè pot demanar cancel·lar o canviar la configuració dels serveis. És un missatge enviat de forma segura i directa des del Tauler de control (https://faq.active24.com/cat/886658-%C3%80rea-de-client) al sistema de comunicació del nostre servei d'atenció al cli...

He perdut la meva informació d'inici de sessió (Àrea de client, FTP, correu electrònic, etc.).

Per raons de seguretat no arxivem les dades d'accés, de manera que no és possible visualitzar-les ni reenviar-les. Si no recorda una contrasenya del compte o d'un servei, haurà de configurar una nova contrasenya. - Àrea de client (#hesloZC) - Hosting (FTP) (#hesloFTP) - Compte de correu e...

Àrea de client

El tauler de control és accessible des de la adreça https://customer.active24.com/. És una completa eina d'administració que conté informació sobre els serveis demanats, informació del client, pagaments i servidors. El nom d'usuari i la contrasenya s'assignen immediatament després del registre del ...

Canvi de client o responsable del pagament

El canvi del client o del pagador al compte del servei es fa només a la base de dades de clients d'Active24. Durant la transferència de domini entre comptes de client no es realitzen canvis a WHOIS. El responsable del pagament del servei rep tota la informació per al pagament i consta a la factura....

Documents per descarregar

Formularis per a canvis: En el cas que al registre central (WHOIS) no es trobi en el seu domini un contacte de correu electrònic en funcionament, és possible sol·licitar un canvi mitjançant el formulari adient. L'haurà d'enviar a l'adreça d'Active24, que està escrita a la part inferior del formula...

active24status.com - informació sobre l'estat del sistema i els serveis

El lloc web http://active24status.com/ (http://active24status.com) és un canal de comunicació d'ACTIVE 24 on els nostres clients poden trobar informació sobre: a) Interrupcions imprevistes, les quals, per la seva naturalesa / extensió, no poden ser comunicades als clients pels canals de comunicació...

Glossari de termes

**Antispam ** Antispam és una combinació de diverses submesures que poden eliminar la majoria dels missatges no sol·licitats a la seva bústia de correu electrònic. Antispam s'executa a nivell del servidor, però actualment la majoria dels clients de correu electrònic moderns també tenen aquesta car...

Cicle de vida útil: bloqueig, finalització i restauració

Després de la finalització del servei, el sistema inicia el procés d'eliminació. Aquest procés té lloc de forma lleugerament diferent per a cada servei que oferim, depenent de la plataforma en què s'estigui executant i si el servei requereix el pagament de llicències. A continuació, descrivim en q...