Canvi de client o responsable del pagament

El canvi del client o del pagador al compte del servei es fa només a la base de dades de clients d'Active24. Durant la transferència de domini entre comptes de client no es realitzen canvis a WHOIS.

El responsable del pagament del servei rep tota la informació per al pagament i consta a la factura. El pagador no té permisos per cancel·lar serveis o modificar els seus paràmetres.

El canvi pot ser iniciat pel client actual o el futur client a l'Àrea de client. Els titulars dels dos comptes han d'estar d'acord amb el canvi. El canvi es confirma mitjançant un formulari de confirmació que s'envia al correu electrònic de contacte dels dos comptes. Cada compte fa només una confirmació tant si és el futur pagador com client dels serveis.

Per iniciar la sol·licitud de canvi és necessari conèixer el nom de domini connectat amb el servei i l'UID (identificador d'ususari) del segon compte.

L'UID es pot trobar a l'Àrea de client a la cantonada superior dreta. Està escrit entre parèntesi i és molt semblant a això - egeelhk8

 

Sol·licitud de canvi de client o pagador


La sol·licitud de transferència de servei entre dos comptes de client es pot fer en qualsevol moment amb una simple guia a l'Àrea de client en la secció Serveis/Canvi de client.

En el pas Transferir a un altre client completi la informació:

  • Nom del domini per al qual estan creats els serveis.
  • Esculli els serveis que desitja transferir (webhosting, eshop, domini, etc.)
  • Futur client, és a dir UID de client cap al qual els serveis han de ser transferits.
  • Futur pagador, és a dir UID de client que es farà càrrec del pagament dels serveis. Si el camp pagador està buit, el futur pagador serà el mateix que el futur client.
NOTA: Durant la transferència de domini entre els comptes dels clients no es realitza cap canvi a WHOIS. Per al canvi complet del titular del domini, ha de sol·licitar-se per separat com canvi en el domini.

 

Perquè no es poden transferir els serveis amb factura ja emesa?


La factura per al pagament s'envia sempre 30 dies abans del venciment del servei. Aquest termini és necessari per disposar de temps suficient per pagar la factura, rebre el pagament a la nostra empresa i perllongar els serveis sense aturar el funcionament de serveis.

El més important per a realitzar el pagament dins del límit de temps és als dominis, perquè la seva renovació es fa als registradors centrals de TLDs. Alguns dominis han de pagar-se abans de la caducitat, en cas contrari el domini pot ser desactivat

La transferència de serveis no perllongats sota un nou compte de client, significaria disposar d'un curt període de pagament i, per tant, posaria en perill la renovació normal del funcionament del servei. Per transferir serveis sense cap problema a la seva funcionalitat li recomanem realitzar el pagament de la factura juntament amb la transferència.

Si l'acord entre els clients es completa i la factura és pagada pel nou client un cop conclosa la transferència, el nou client pot demanar una nova factura mitjançant una Sol·licitud autoritzada amb la informació de contacte del nou compte del client. Aquesta sol·licitud s'ha d'enviar com més aviat millor, pel fet que es realitzen tancaments de facturació regularment. La sol·licitud de nova factura després del tancament de la facturació no podrà ser acceptada.

No és possible sol·licitar la transferència, amb posterioritat a la data d'expiració dels serveis, ja que els processos de suspensió o cancel·lació total ja estan en marxa. Primer ha de restaurar el servei al client original.