active24status.com - informació sobre l'estat del sistema i els serveis

El lloc web http://active24status.com/ és un canal de comunicació d'ACTIVE 24 on els nostres clients poden trobar informació sobre:

a) Interrupcions imprevistes, les quals, per la seva naturalesa / extensió, no poden ser comunicades als clients pels canals de comunicació estàndard. Això fa referència a interrupcions, que podrien fer que els canals de comunicació estàndard no estiguessin disponibles, estiguessin reduïts dràsticament o que no puguin ser utilitzats de manera efectiva.

b) Manteniments planificats dels nostres sistemes, on és possible que pugui produir-se una denegació o restricció dels canals de comunicació estàndard o que no puguin ser utilitzats de manera efectiva.

 

Exemples específics de l'ús del portal http://active24status.com/:

 

Interrupcions imprevistes:

- Atac DDOS, quan la xarxa sencera no està disponible o va molt lenta, i que afecta també les línies telefòniques que depenen de la xarxa IP.

- Interrupció d'un element de xarxa externa que fa que els nostres sistemes no estiguin disponibles fora de la nostra xarxa interna.

 

Manteniment planificat:

- Canvi d'element de xarxa externa, on és possible que els nostres sistemes puguin no estar disponibles fora de la nostra xarxa.

- Treballs en la instal·lació elèctrica al nostre centre de dades, on és possible que pugui haver-hi algun problema imprevist amb l'alimentació de la nostra xarxa clau o altres elements importants.

- Manteniment de sistemes centrals, així com emmagatzematge central de dades, sistemes que són utilitzats per una gran quantitat de clients i on hi ha el perill que, en cas de possible interrupció, aquests clients sobrecarreguin els nostres canals de comunicació estàndard.

- Manteniment dels canals de comunicació Standard