Documents per descarregar

Formularis per a canvis:

En el cas que al registre central (WHOIS) no es trobi en el seu domini un contacte de correu electrònic en funcionament, és possible sol·licitar un canvi mitjançant el formulari adient. L'haurà d'enviar a l'adreça d'Active24, que està escrita a la part inferior del formulari.

 

Canvis en el compte del client:

Juntament amb els formularis necessitem una còpia escanejada del seu document d'identificació, o d'algun responsable de l'empresa: 

  • Sol·licitud de canvi d'email de contacte en el compte del client: Download ENG 
  • Sol·licitud per a la recuperació de la contrasenya del compte de client: Download ENG 

 

Canvis en el domini (WHOIS):

Juntament amb els formularis necessitem una còpia escanejada del seu document d'identificació, o d'algun responsable de l'empresa: 

  • Sol·licitud de canvi de titular de domini per a dominis CZ: Download ENG 
  • Sol·licitud de canvi d'email de contacte a NIC.CZ per a dominis CZ: Download ENG 
  • Sol·licitud de transferència de GTLD cap ACTIVE 24: Download ENG 

 

Per al canvi als dominis gestionats per ICANN, no necessitem el seu document d'identificació, el formulari pot ser enviat escanejat amb la seva pròpia signatura:

  • Sol·licitud de canvi d'informació de contacte en gTLD i els dominis anomenats newGTLDs (vàlid per a dominis llistats a continuació): Download form
    .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel a .travel. +  newGTLDs

Per al canvi d'email de contacte en altres TLDs el procediment pot ser diferent. Posis en contacte amb el nostre servei d'atenció al client mitjançant una sol·licitud autoritzada, i l'informarem detalladament.

Normativa de Dominis

  • Normativa per a la gestió de conflictes en ADR.EU per als dominis .EU: Download form

 

Manuals:

 

OutlookSync:

Complement per a MS Outlook, que permet compartir contactes i calendari entre el servidor de correu electrònic i Active24 E-mail.