Pravidlá .CZ domén

Doména CZ je národnou TopLevel doménou, patriacou Českej republike. Predchodcom bola doména Československa - .CS, ktorá bola oficiálne sprevádzkovaná už v roku 1992. Táto doména dnes fakticky neexistuje, pretože rozdelením republiky v roku 1993 bola transformovaná na 2 samostatné TLD - .CZ a .SK (tj. národná doména Slovenskej republiky).

V oboch týchto domén teraz platia odlišné registračné pravidlá a každá doména má vlastného správcu. V doméne .CZ podľa platných registračných pravidiel môže registrovať akýkoľvek, i zahraničný subjekt, právnická i fyzická osoba. Každý záujemca si môže zaregistrovať ľubovoľný počet domén.

 

 


Pravidlá centrálneho registra NIC.CZ


Združenie právnických osôb s oficiálnym názvom CZ.NIC z.s.p.o. je správcom národnej domény .CZ. CZ.NIC má právomoci stanovovať registračné pravidlá v doméne .CZ, zároveň zaisťuje prevádzku koreňových menných serverov pre doménu .CZ a je správcom národnej databázy domén. Zastupuje tiež TLD .CZ pri jednaní správcov svetových TLD na medzinárodnej úrovni.

Internetová adresa združenia CZ.NIC je http://www.nic.cz.

 


Pravidlá prevodu domény


Samotný transfer domény môžete urobiť podľa nášho návodu pre prevod domén. Pre správny prevod je nutné poznať auth-info kód.

Transfer domény je zadarmo a trvá niekoľko minút. Môže však dlhšie trvať, pokiaľ sa doména úplne zobrazí v Zákazníckom centre.

Prevodom domény k ACTIVE24 sa však nemení technická správa. Doména naďalej využíva rovnaké nameservery (DNS). Pre prevod domény na naše nameservery postupujte podľa návodu pre zmenu NSSETu.