Prevod domén k Active24

Prevod domény od iného registrátora k ACTIVE 24, s.r.o. môžete ľahko začať z našej objednávky po overení dostupnosti doménového mena alebo zo Zákazníckeho centra v sekcii Služby / Domény / Transfer domény.

Transfer niektorých doménových koncoviek môže byť spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Na prípadnú platbu budete upozornení pred odsúhlasením samotného prevodu.

 

 


Čo je potrebné pred transferom zaistiť?

 

Skôr ako požiadate o zmenu registrátora svojej domény, prečítajte si prosím nasledujúce informácie, aby nedošlo v priebehu prevodu k prerušeniu funkcie domény.

 

Splnenie pravidiel centrálneho registra pre prevod

Každý centrálny register domén vytvoril pre svoje doménové koncovky špecifické pravidlá. Pred začatím prevodu prosím skontrolujte, či tieto pravidlá spĺňate.

Ak v nasledujúcom zoznamw nenájdete požadovanú koncovku, kontaktujte prosím svojho pôvodného registrátora domény (poskytovateľa), aby potvrdil, či je doménu možné previesť.

 

 

Odomknutie domény

Niektoré doménové koncovky môžu byť zamknuté pre akékoľvek zmeny. U týchto domén je nutné zo strany aktuálneho registrátora nastaviť taký parameter, ktorý doménu uvoľní na prevod. V databáze WHOIS musí byť status domény OK, pre viac informácií si prečítajte pravidlá domény.

Niektoré domény pracujú s tzv. TAG parametrom. Najčastejšie doménové koncovky, ktoré vyžadujú zmenu TAGu sú .CO.UK a ORG.UK, u nich je nutné nastaviť zo strany aktuálneho registrátora domény [ Tag = ASCIO ]

 

Auth-info kód - heslo k doméne

Autorizačný kód pre transfer domén môže poskytnúť len aktuálny registrátor domény. Ide o heslo, ktoré je oprávnený obdržať len držiteľ domény na svoj kontaktný email, ktorý je vedený v WHOIS databáze centrálneho registra domén.

Ak už auth-info kód máte k dispozícii, môžete zadať transfer domény cez Zákaznícke centrum, alebo pomocou overenia domény v našej on-line objednávke.

V priebehu zadania prevodu z objednávky, budete vyzvaní na vytvorenie nového užívateľského účtu, prípadne sa môžete prihlásiť do svojho súčasného účtu.

Pod týmto účtom budete môcť doménu po dokončenom transfere spravovat a všetky faktúry budú obsahovať údaje uvedené v sekcii Údaje zákazníka.

 

DNS - smerovanie domény

Pôvodný registrátor domény môže po začatí transferu vypnúť súčasné, čo spôsobí, že doména a všetky služby s ňou spojené prestanú fungovať.

Odporúčame u aktuálneho poskytovateľa domény overiť, či k vypnutiu dôjde ihneď, prípadne môžeme pred transferom domény zaistiť prevádzku z našich DNS.

Ak si prajete najskôr nastaviť naše DNS (nameservery), kontaktujte nás pomocou autorizovanej požiadavky.

 

Ako previesť doménu k ACTIVE24 ?

 

Samotný transfer začnete v Zákazníckom centre v sekcii Služby / Domény / Transfer domény, kde zadáte doménu vrátane koncovky a postupujete ďalej podľa inštrukcií.

Ak to doména vyžaduje, budete vyzvaní na vyplnenie auth-info kódu a zvolenie DNS (nameserverov).  Budete tiež upozornení na prípadný poplatok podľa aktuálneho cenníka.

Niektoré doménové koncovky môžu vyžadovať vyplnenie formulára, prípadne ďalšie informácie alebo iné neštandardné kroky a môžete byť spätne kontaktovaní našou zákazníckou podporou na kontaktnej emailovej adrese, uvedenej u užívateľského účtu, z ktorého bolo o prevod požiadené.

UPOZORNENIE: Samotné uhradenie poplatku za prevod domény, nezaručuje zdarný transfer domény. O dokončenom alebo prerušenom procese transferu budete informovaní na kontaktnej emailovej adrese, uvedenej u užívateľského účtu.