Expirácia domén

Spolu s migráciou domén k ASCIO TECHNOLOGIES vstupujú do platnosti nové pravidlá organizácie EURID (správca EU domén) a sú uplatňované nová pravidlá ICANN (správca nadnárodných domén) týkajúce sa expirácií domén.

 

 

Upozornenie na expirácii a ochranná lehota u nadnárodných domén

Pre nadnárodné domény (NAME, BIZ, COM, INFO, MOBI, NET a ORG), ktoré sú vedené u ASCIO TECHNOLOGIES sú zasielané upozornenia na expiráciu domény a to 26 dní pred expiráciou, 4 dni pred expiráciou a posledné 5 dní po expirácii.

Vzhľadom na to, že k predĺženiu domény dochádza až posledný deň platnosti, sú prvé 2 upozornenia odosielané i v prípade, že je doména už uhradená. Posledné upozornenie chodí až po expirácii a je tak zasielané len majiteľom neuhradených domén.

UPOZORNENIE: Informácie o expirácii sú odosielené na kontaktný email držiteľa podľa WHOIS databázy, nie na email uvedený u užívateľského účtu v zákazníckom centre.

Po expirácii u týchto domén dôjde k vyradeniu z DNS, ale doménu je možné obnoviť za štandardný obnovovací poplatok. Až po uplynutí 30 dní od expirácie je doména zavedená do karantény (Redemption Period), z ktorej je doménu možné vyňať po dobu 14 dní. Vyňatie z karantény je spoplatnené zvláštnym poplatkom podľa ceníka. Informácie o podmienkach expirácie domén a ceny vyňatí z karantény nájdete v prehľadnej tabuľke nižšie

 

 

Zmena posunu expirácie EU domén

EU domény registrované pred 15.9.2014 mali nastavenú expiráciu vždy na posledný deň mesiaca, bez ohľadu na dátum registrácie. Novoregistrované domény po tomto dátume už majú expiráciu presne k výročiu svojej registrácie. Príklad: domena1.eu bola zaregistrovaná 10.9.2014 a jej expirácia je teda 30.9.2015. Domena2.eu bola registrovaná 16.9.2014 a jej expirácia je teda 15.9.2015.

 

Najneskorší termín obnovy (threshold)

U domén je potrebné okrem dátumu expirácie tiež brať do úvahy termín, v ktorom je možné doménu obnoviť na ďalšie obdobie. Ak doména nie je uhradená do tohto dátumu, nie je označená na obnovu a k dátumu expirácie bude zavedená do karantény alebo zrušená, podľa pravidiel pre danú koncovku. Ak je dátum pre obnovu pred expiráciou a doména do nej nie je uhradená, nie je možné s doménou nic robiť až do jej expirácie, po ktorej je možné požiadať o vyňatie z karantény.

ACTIVE 24 posiela výzvy k platbe vždy s predstihom 30 dní a splatnosti 10 dní. Ak prevediete platbu včas, tj. v splatnosti, expirácia domény vám nehrozí.

 

 

Tabuľka expirácií

* záporná hodnota znamená nutnosť predĺženia pred expiráciou. Kladná potom znamená možnosž predĺženia i po expirácii domény.

UPOZORNENIE: I v prípade, že je možné doménu predĺžiť neskôr, je predĺženie garantované len pri úhrade do splatnosti prvej výzvy k platbe.

Príklad: domény domena1.eu a domena.2.com expirujú obě 10.10. Doménu domena1.eu je potrebné uhradiť do 5.10, kedy bude označená ako neprodĺžená (tj. pripísanie úhrady najneskôr 4.10). Doména domena2.com prestane fungovať po svojej expirácii, ale jej predĺženie je možné za štandardný poplatok ešte 8.11.